Integracja telefonii Webex Contact Center dla usługi Microsoft Teams łączy możliwości centrum kontaktowego z System telefoniczny Microsoft. Taka integracja zapewnia szybką współpracę między agentami centrum kontaktu a Twoją organizacją.

Najważniejsze cechy tej integracji to:

  • Przekierowywanie opartych na umiejętnościach połączeń przychodzących z systemu telefonicznego firmy Microsoft do agentów Contact Center.

  • Obsługa zarówno sieci PSTN firmy Microsoft, jak i bezpośrednich dostawców usług routingowych innych firm.

  • Obsługa połączeń dla agentów bezpośrednio z interfejsu Microsoft Teams.

Wiele przedsiębiorstw używa Microsoft Teams jako platformy do przekazywania wiadomości, prowadzenia spotkań i zarządzania pracą zespołową w swoich organizacjach.

Agenci mają teraz możliwość odbierania w Webex Contact Center interakcji głosowych, które są realizowane za pośrednictwem systemu telefonicznego firmy Microsoft. Po odebraniu połączeń agenci mogą organizować konferencje i przekazywać kontakty głosowe z Agent Desktop do innych użytkowników zarejestrowanych w systemie telefonicznym firmy Microsoft.

W przypadku korzystania z systemu telefonicznegofirmy Microsoft istnieje możliwość połączenia się z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) za pomocą certyfikowanego kontrolera granicznego sesji (SBC), takiego jak Cisco Unified Border Element (CUBE). Więcej informacji: