Webex za telefoniju Kontakt centra za Microsoft Teams kombinuje mogućnosti Kontakt centra sa Microsoft telefonski sistem. Ova integracija osigurava brzu saradnju između Contact Center agenata i vaše organizacije.

Ključne funkcije ove integracije su:

  • Usmeravanje dolaznih poziva zasnovanih na veštinama iz Sistema Microsoft telefona agentima Kontakt centra.

  • Podrška za Microsoft PSTN i pružaoce usluga za direktno rutiranje trećih lica.

  • Rukovanje pozivom za agente direktno preko Microsoft Teams interfejsa.

Mnoga preduzeća koriste Microsoft Teams kao platformu za dostavu poruka, sprovođenje sastanaka u upravljanje saradnjom za radne zadatke u svojim organizacijama.

Agenti sada imaju sposobnost da dobijaju govorne interakcije u Webex Contact Center koji se dobijaju preko Microsoft telefonskog sistema. Nakon primanja poziva, agenti mogu da konferencije i prenesu glasovne kontakte sa Agent Desktop drugim korisnicima registrovanim na Microsoft telefonskom sistemu.

Ako koristite Microsoft telefonski sistem, imate mogućnost da se povežete sa Javnom komutatornom telefonskom mrežom (PSTN) koristeći certifikovani kontroler ivica sesije (SBC), kao što je Cisco Unified Border Element (CUBE). Za više informacija, pogledajte: