Webex Contact Center Telephony-integrering for Microsoft Teams kombinerer kontaktsenterfunksjoner med Microsofts telefonsystem. Denne integreringen sikrer hurtigsamarbeid mellom kontaktsenteragenter og organisasjonen din.

De viktigste funksjonene i denne integreringen er:

  • Ruting av ferdighetsbaserte innkommende anrop fra Microsofts telefonsystem til kontaktsenteragenter.

  • Støtte for både Microsoft PSTN og tredjepartsleverandører av direkte ruting.

  • Samtalebehandling for agenter direkte fra Microsoft Teams-grensesnittet.

Mange bedrifter bruker Microsoft Teams som plattform for å levere meldinger, kjøre møter og behandle samarbeidsbelastninger i sine organisasjoner.

Agenter har nå muligheten til å motta talesamhandlinger i Webex Contact Center som leveres via Microsoft-telefonsystemet. Etter å ha mottatt anrop kan agenter opprette konferanse og overføre talekontakter fra Agent Desktop til andre brukere som er registrert på Microsofts telefonsystem.

Hvis du bruker Microsofts telefonsystem, har du mulighet til å koble til Public Switched Telephone Network (PSTN) ved hjelp av en sertifisert SBC (Session Border Controller), for eksempel Cisco Unified Border Element (CUBE). For mer informasjon, se: