Можете също да изберете опашки за WebACD на Добавяне на потребител страница, под Предпочитания за WebACD .
1

Влезте в Webex администрация на сайта и отидете на Потребители > Редактиране на потребителя .

2

Превъртете надолу до Предпочитания за WebACD и поставете отметки в квадратчетата, за да посочите дали потребителят е агент или мениджър, или и двете.

3

Изберете Изберете Опашки и след това поставете поле за отметка за всяка опашка, която искате да зададете. Алтернативно, за да зададете всички опашки, проверете Автоматично присвояване на всички опашки за срещи на Webex поле за отметка.

4

За да зададете опашки за поддръжка на Webex , изберете Изберете Опашки и след това поставете поле за отметка за всяка опашка, която искате да зададете. Алтернативно, за да зададете всички опашки, проверете Автоматично присвояване на всички опашки за поддръжка на Webex поле за отметка.

5

За да присвоите агенти на мениджъри, изберете Изберете Агенти и след това поставете поле за отметка за всеки агент, който искате да присвоите. Алтернативно, можете да поставите отметка в едно или и двете от следните квадратчета:

  • Автоматично задаване за всички агенти на Webex Meetings.

  • Автоматично присвояване на всички агенти за поддръжка на Webex .

6

Изберете Актуализация .