Tilldela WebACD-köer till agenter på din Cisco Webex-webbplats

Du kan välja vilka WebACD-köer som agenter ska tilldelas till, eller tilldela dem till alla köer.

Den här uppgiften

  Du kan också välja köer för WebACD på sidan Lägg till användare, under WebACD-inställningar.

  1 Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Användare > Redigera användare.
  2 Bläddra ner till WebACD-inställningar och markera kryssrutorna som anger om användaren är agent eller chef, eller både och.
  3 Välj Välj köer och markera kryssrutan för alla köer som du vill tilldela. Alternativt kan du tilldela alla köer genom att markera kryssrutan Tilldela automatiskt alla Webex-mötesköer.
  4 För att tilldela WebEx support-köer, välj Välj köer och markera sedan kryssrutorna för alla köer som du vill tilldela. Alternativt kan du tilldela alla köer genom att markera kryssrutan Tilldela automatiskt alla Webex Support-köer.
  5 För att tilldela agenter till chefer, välj Välj agenter och markera sedan kryssrutorna för alla agenter som du vill tilldela. Alternativt kan du markera en eller båda av följande kryssrutor:
  • Tilldela automatiskt alla Webex-mötesagenter.

  • Tilldela automatiskt alla Webex Support-agenter.

  6 Välj Uppdatera.

  Var den här artikeln användbar?