Du kan även välja köer för webbACD på sidan Lägg till användare , under WebACD-inställningar .
1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Användare > Redigera användare .

2

Bläddra ner till WebACD-inställningar och markera kryssrutorna för att ange om användaren är en agent eller en chef eller båda.

3

Välj Välj köer och markera kryssrutan för varje kön som du vill tilldela. Alternativt kan du tilldela alla köer genom att markera kryssrutan Tilldela alla Webex Meeting-köer automatiskt.

4

För att tilldela Webex Support-köer väljer du Välj köer och markerar sedan kryssrutan för varje kön som du vill tilldela. Alternativt kan du tilldela alla köer genom att markera kryssrutan Tilldela alla Webex Support-köer automatiskt.

5

Om du vill tilldela agenter till chefer väljer du Välj agenter och markerar sedan kryssrutan för varje agent som du vill tilldela. Alternativt kan du markera en eller båda av följande kryssrutor:

  • Tilldela automatiskt alla Webex-mötesagenter.

  • Tilldela automatiskt alla Webex Support-agenter.

6

Välj Uppdatering .