Tilordne WebACD-køer til agenter på Cisco Webex-nettstedet ditt

Du kan velge hvilke WebACD-køer agenter er tilordnet til, eller tilordne dem til alle køer.

  Du kan også velge køer for WebACD på Legg til bruker-siden, under WebACD-innstillinger.

  1Logg på Webex Site Administration og gå til Brukere > Rediger bruker.
  2Rull ned til WebACD-innstillinger, og merk av i avmerkingsboksene for å angi om brukeren er agent, administrator eller begge deler.
  3Velg Velg køer, og merk deretter av for hver kø du vil tilordne. Hvis du vil tilordne alle køer, merker du av for Tilordne alle Webex Meetings-køer automatisk.
  4For å tilordne Webex Support-køer, velger du Velg køer, og merker deretter av for hver kø du vil tilordne. Hvis du vil tilordne alle køer, merker du av for Tilordne alle Webex Support-køer automatisk.
  5Hvis du vil tilordne agenter til administratorer, velger du Velg agenter, og deretter merker du av for hver agent du vil tilordne. Du kan også merke av for ett eller begge av følgende alternativer:
  • Tilordne alle Webex Meetings-agenter automatisk.

  • Tilordne alle Webex Support-agenter automatisk.

  6Velg Oppdater.

  Var denne artikkelen nyttig?