Du kan også velge køer for WebACD på Legg til bruker side, under WebACD-innstillinger .
1

Logg på Webex nettstedsadministrasjon og gå til Brukere > Rediger bruker .

2

Bla ned til WebACD-innstillinger og merk av i boksene for å indikere om brukeren er en agent eller en leder, eller begge deler.

3

Velg Velg Køer og avmerkingsboks deretter av for hver kø du vil tilordne. Du kan også tilordne alle køer ved å sjekke Tilordne alle Webex-møtekøer automatisk avmerkingsboks.

4

Hvis du vil tilordne Webex Support-køer, velger du Velg Køer og avmerkingsboks deretter av for hver kø du vil tilordne. Du kan også tilordne alle køer ved å sjekke Tilordne alle Webex Support-køer automatisk avmerkingsboks.

5

Hvis du vil tilordne agenter til ledere, velger du Velg Agenter , og avmerkingsboks deretter av for hver agent du vil tilordne. Du kan også merke av i én av eller begge de følgende avmerkingsboksene:

  • Tilordne alle Webex Meetings-agenter automatisk.

  • Tilordne alle Webex Support-agenter automatisk.

6

Velg Oppdater .