ניתן גם לבחור תורים עבור WebACD בדף הוסף משתמש , תחת העדפות WebACD .
1

היכנס אל 'ניהול אתר Webex' ועבור אל משתמשים > ערוך משתמש .

2

גלול מטה אל העדפות WebACD ובחר את תיבות הסימון כדי לציין אם המשתמש הוא סוכן או מנהל, או שניהם.

3

בחר בחר תורים ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון עבור כל תור שברצונך להקצות. לחלופין, כדי להקצות את כל התורים, סמן את תיבת הסימון הקצה באופן אוטומטי את כל תורי הפגישות ב-Webex.

4

כדי להקצות תורי תמיכה ב-Webex, בחר תורים ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון עבור כל תור שברצונך להקצות. לחלופין, כדי להקצות את כל התורים, סמן את תיבת הסימון הקצה באופן אוטומטי את כל תורי התמיכה של Webex.

5

כדי להקצות נציגים למנהלים, בחר 'בחר נציגים' , ולאחר מכן סמן את תיבת הסימון עבור כל נציג שברצונך להקצות. לחלופין, באפשרותך לסמן או את שתי תיבות הסימון הבאות:

  • הקצה באופן אוטומטי את כל סוכני Webex Meetings.

  • הקצה באופן אוטומטי את כל סוכני התמיכה של Webex.

6

בחר עדכון .