Fronty pro systém WebACD můžete také vybrat na stránce Přidat uživatele v části Předvolby systému WebACD .
1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Uživatelé > Upravit uživatele .

2

Přejděte dolů na Předvolby systému WebACD a zaškrtnutím políček označte, zda je uživatel agentem nebo manažerem nebo obojí.

3

Vyberte možnost Vybrat fronty a zaškrtněte políčko pro každou frontu, kterou chcete přiřadit. Chcete-li přiřadit všechny fronty, zaškrtněte políčko Automaticky přiřadit všechny fronty schůzky Webex.

4

Chcete-li přiřadit fronty služby Webex Support, vyberte možnost Vybrat fronty a pak zaškrtněte políčko pro každou frontu, kterou chcete přiřadit. Chcete-li přiřadit všechny fronty, zaškrtněte políčko Automaticky přiřadit všechny fronty Webex Support.

5

Chcete-li přiřadit agenty správcům, vyberte možnost Vybrat agenty a poté zaškrtněte políčko pro každého agenta, kterého chcete přiřadit. Alternativně můžete zaškrtnout jedno nebo obě následující políčka:

  • Automaticky přiřadit všechny agenty aplikace Webex Meetings.

  • Automaticky přiřadit všechny agenty Webex Support.

6

Vyberte možnost Aktualizovat .