WebACD için Kullanıcı Ekle sayfasında, WebACD Tercihleri altında WebACD kuyrukları da seçebilirsiniz.
1

Webex Site Yönetimi’nde oturum açın ve şuraya gidin: Kullanıcılar > Kullanıcıyı Düzenle .

2

WebACD Tercihleri'ne kaydırın ve kullanıcının bir aracı mı, yönetici mi, yoksa her ikisi birden mi olduğunu belirtmek için onay kutularını seçin.

3

Kuyrukları Seçin ve atamak istediğiniz her kuyruğun onay kutusunu işaretleyin. Alternatif olarak, tüm kuyrukları atamak için Tüm Webex Meeting kuyruklarını otomatik olarak ata onay kutusunu işaretleyin.

4

Webex Support kuyrukları atamak için Kuyrukları Seç'i seçin ve atamak istediğiniz her kuyruğun onay kutusunu işaretleyin. Alternatif olarak, tüm kuyrukları atamak için Tüm Webex Support kuyruklarını otomatik olarak ata onay kutusunu işaretleyin.

5

Yöneticilere aracılar atamak için Aracılar Seçin öğesini seçin ve atamak istediğiniz her aracı için onay kutusunu işaretleyin. Alternatif olarak aşağıdaki onay kutularının birini veya her ikisini birden işaretleyebilirsiniz:

  • Tüm Webex Meeting aracılarını otomatik olarak atayın.

  • Tüm Webex Support aracılarını otomatik olarak atayın.

6

Seç Güncelle .