Cisco Webex Sitenizde Aracılara WebACD Kuyruğu Atama

Aracıların hangi WebACD kuyruklarına atanacağını seçebilir veya aracıları tüm kuyruklara atayabilirsiniz.

Bu görev hakkında

  WebACD Tercihleri altındaki Kullanıcı Ekle sayfasında da WebACD için kuyruklar seçebilirsiniz.

  1 Webex Site Yönetimi’nde oturum açın ve Kullanıcılar > Kullanıcı Düzenleseçeneğine gidin.
  2 WebACD Tercihleri'ne kaydırın ve kullanıcının bir aracı mı, yönetici mi, yoksa her ikisi birden mi olduğunu belirtmek için onay kutularını seçin.
  3 Kuyrukları Seçin öğesini seçin ve atamak istediğiniz her kuyruk için onay kutusunu işaretleyin. Alternatif olarak tüm kuyrukları atamak için Tüm Webex Meeting kuyruklarını otomatik olarak ata onay kutusunu işaretleyin.
  4 Webex Support kuyrukları atamak için Kuyrukları Seç seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz her kuyruğun onay kutusunu işaretleyin. Alternatif olarak tüm kuyrukları atamak için Tüm Webex Support kuyruklarını otomatik olarak ata onay kutusunu işaretleyin.
  5 Yöneticilere aracılar atamak için Aracılar Seçin öğesini seçin ve atamak istediğiniz her aracı için onay kutusunu işaretleyin. Alternatif olarak aşağıdaki onay kutularının birini veya her ikisini birden işaretleyebilirsiniz:
  • Tüm Webex Meeting aracılarını otomatik olarak atayın.

  • Tüm Webex Support aracılarını otomatik olarak atayın.

  6 Güncelle'yi seçin.

  Bu makale yararlı oldu mu?