Można również wybrać kolejki do WebACD na stronie Dodaj użytkownika , w sekcji Preferencje WebACD .
1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Użytkownicy > Edytuj użytkownika .

2

Przewiń w dół do Preferencji WebACD i wybierz pola wyboru, aby określić, czy użytkownik jest agentem, menedżerem, czy też oboma.

3

Wybierz Wybierz kolejki , a następnie zaznacz pole wyboru dla każdej kolejki, którą chcesz przypisać. Alternatywnie, aby przypisać wszystkie kolejki, zaznacz pole wyboru Automatycznie przypisz wszystkie kolejki spotkań Webex.

4

Aby przypisać kolejki pomocy technicznej Webex, wybierz Wybierz kolejki , a następnie zaznacz pole wyboru dla każdej kolejki, którą chcesz przypisać. Alternatywnie, aby przypisać wszystkie kolejki, zaznacz pole wyboru Automatycznie przypisz wszystkie kolejki pomocy technicznej Webex.

5

Aby przypisać agentów menedżerom, wybierz opcję Wybierz agentów , a następnie zaznacz pole wyboru dla każdego agenta, którego chcesz przypisać. Alternatywnie można sprawdzić jedno lub oba z następujących pól wyboru:

  • Przypisz automatycznie wszystkich agentów Webex Meetings.

  • Automatycznie przypisz wszystkich agentów Webex Support.

6

Wybierz Zaktualizuj .