Môžete tiež vybrať fronty pre WebACD na Pridať používateľa strana, pod Predvoľby WebACD .
1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Používatelia > Upraviť používateľa .

2

Prejdite nadol na Predvoľby WebACD a začiarknutím políčok označte, či je používateľ agent alebo manažér, alebo oboje.

3

Vyberte Vyberte položku Fronty a potom začiarknite políčko pre každý front, ktorý chcete priradiť. Prípadne, ak chcete priradiť všetky fronty, začiarknite políčko Automaticky priraďte všetky fronty stretnutí Webex zaškrtávacie políčko.

4

Ak chcete priradiť fronty podpory Webex, vyberte Vyberte položku Fronty a potom začiarknite políčko pre každý front, ktorý chcete priradiť. Prípadne, ak chcete priradiť všetky fronty, začiarknite políčko Automaticky priraďte všetky fronty podpory Webex zaškrtávacie políčko.

5

Ak chcete priradiť agentov manažérom, vyberte Vyberte položku Agenti a potom začiarknite políčko pri každom agentovi, ktorého chcete priradiť. Prípadne môžete začiarknuť jedno alebo obe z nasledujúcich začiarkavacích políčok:

  • Automaticky priraďte všetkých agentov Webex Meetings.

  • Automaticky priraďte všetkých agentov podpory Webex.

6

Vyberte Aktualizovať .