Redove za čekanje za WebACD možete da izaberete i na stranici "Dodavanje korisnika ", u okviru odeljka "Željene opcije za WebACD" .
1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije idite na opciju "Korisnici" > uredi korisnika.

2

Pomerite se nadole do željenih opcija za WebACD i potvrdite izbor u po polju za potvrdu da biste označili da li je korisnik agent ili menadžer ili oboje.

3

Izaberite izbor redova za čekanje , a zatim proverite polje za potvrdu za svaki red koji želite da dodelite. Da biste dodelili sve redove za čekanje, označite polje "Automatski dodeli sve Webex redove za čekanje za sastanke polje za potvrdu".

4

Da biste dodelili Webex Support redove, izaberite Izbor redova za čekanje, a zatim proverite broj polje za potvrdu za svaki red koji želite da dodelite. Druga opcija je da biste dodelili sve redove za čekanje, označite polje "Automatski dodeli sve Webex Support polje za potvrdu".

5

Da biste menadžerima dodelili agente, izaberite "Izaberi agente", a zatim proverite broj polje za potvrdu za svakog agenta koje želite da dodelite. Možete i da označite ili oba sledeća polja za potvrdu:

  • Automatski dodelite sve Webex Meetings agente.

  • Automatski dodelite sve Webex Support agente.

6

Izaberite Ažuriraj .