Избиране на имейл съобщения за изпращане

Докато планирате вашата тренировъчна сесия, можете да изберете имейл съобщенията по подразбиране, които изпращате на участниците. Можете също да персонализирате шаблоните за имейл съобщения на Webex Training, като редактирате, пренареждате или изтривате текста и променливите – кодов текст, който Webex Training разпознава и заменя с вашата специфична информация за обучението.

 • Под Напомнянеможете да изберете да получавате имейл, когато участник се присъедини към тренировъчна сесия.

  • Уведомяване за хост на участник, който се присъедини към сесия

Изпращане на покана за обучение

Когато изберете имейл съобщение за изпращане, можете да изпратите имейл съобщение по подразбиране или да изберете да персонализирате съобщението. За подробности вижте Относно персонализирането на имейл съобщения.

1

На страницата График на тренировъчното упражнение или страницата Редактиране на планирана сесия на обучение изберете Опции за имейл > Редактиране на имейл опции.

2

Под Поканипоставете отметка в квадратчето до някое от следните:

 • Покана за участие в обучителна сесия

 • Покана за тренировъчна сесия

 • Покана за регистрация за тренировъчна сесия

3

Изберете График или Актуализиране.

Изпращане на актуализация на планирана сесия за обучение

1

На страницата График на тренировъчното упражнение или страницата Редактиране на планирана сесия на обучение изберете Опции за имейл > Редактиране на имейл опции.

2

Под актуализациипоставете отметка в квадратчето до някое от следните:

 • Пренасрочване на сесията за обучение

 • Актуализирана информация за включване в тренировъчна сесия

 • Актуализирана информация за регистриране за тренировъчна сесия

 • Сесията на обучение е прекратена

3

Изберете График или Актуализиране.

Изпращане на уведомление за регистрация до планирана сесия за обучение

1

На страницата График на тренировъчното упражнение или страницата Редактиране на планирана сесия на обучение изберете Опции за имейл > Редактиране на имейл опции.

2

Под Регистрациипоставете отметка в квадратчето до някое от следните:

 • Уведомление за регистрация за хост

  Не можете да променяте това имейл съобщение по подразбиране.

 • Чакане на регистрация на участник

 • Потвърдена регистрация на участник

 • Отхвърлена регистрация на участник

3

Изберете График или Актуализиране.

Изпращане на напомняне за планирана сесия на обучение

Можете да изпращате известия за тренировъчното обучение на присъстващите и представящите и на себе си от 15 минути до 2 седмици преди планирана тренировка. Когато изберете имейл съобщение за изпращане, можете да изпратите имейл съобщение по подразбиране или да изберете да персонализирате съобщението. За подробности вижте Всичко за персонализирането на имейл съобщения.

1

На страницата График на тренировъчното упражнение или страницата Редактиране на планирана сесия на обучение изберете Опции за имейл > Редактиране на имейл опции.

2

Под Напомнянепоставете отметка в квадратчето до Напомняне за сесия за обучение на участниците.

3

Изберете часа преди тренировъчна сесия, която искате да изпращате известия.

4

За да включите допълнителни известия по имейл, изберете Добавяне на друг имейл за напомняне , след което изберете часа предитренировъчна сесия, която искате да бъде изпратена.


 

Можете да добавите до три имейла за известяване.

5

До Представящив падащия списък изберете часа преди тренировка, която искате да изпращате известия до представящите.

6

До Хоств падащия списък изберете часа преди тренировка, която искате да ви бъде изпратена.

7

След като по имейл адрес въведете имейладреса, на който искате обучението ви за Webex да ви изпрати известие в следния формат: name@domain.com, че не съм.


 

Не въвеждайте няколко имейл адреса в полето. Ако го направите, вашият Webexобучение не изпраща известието.

8

Изберете График или Актуализиране.

Получаване на известие, когато участник се присъедини към сесия

1

На страницата График на тренировъчното упражнение или страницата Редактиране на планирана сесия на обучение изберете Опции за имейл > Редактиране на имейл опции.

2

Под Напомнянепроверете Известие за домакин на участник присъединяване към сесия .

3

Изберете График или Актуализиране.

За персонализирането на имейл съобщения

Можете да персонализирате имейл съобщенията по подразбиране за вашите предпочитания. Можете да изтривате променливи, но не променяйте текста в проценти знаци (например% ParticipantName).

Ако промените тези, обучение мениджър не замества правилния текст от вашия профил или информация за регистрация. За описания на променливи вижте Променливи за имейл съобщения.

Можете да редактирате следните опции в прозореца За редактиране на имейл съобщение.

 • Тема наимейл: Задава текста, който се появява в реда за темата на имейл съобщението.

  За да зададете нов обект, въведете го в полето.

 • Съдържание: Задава съдържанието на имейл съобщението. Съдържанието по подразбиране съдържа променливи, които обучението в Webex заменя с информацията за вашата сесия. Можете да пренаредите, изтриете или замените променливи и текст с конкретна информация. Не променяйте текста в променлива.

Шаблоните за имейли не могат да се редактират на нови webex сайтове.

Персонализиране на имейл съобщение


Шаблоните за имейли не могат да се редактират на нови webex сайтове.

1

На страницата График на сесиите на обучение или Редактиране на планирани сесии на обучение под Имейл опции > Редактиране на имейлопции.

2

Изберете имейл съобщението, което искате да персонализирате.

3

Редактирайте имейл съобщението. Не забравяйте да не променяте текста в променлива. За описания на променливи вижте Променливи за имейл съобщения.

4

За да запишете редактирания имейл съобщение, изберете Актуализиране.

5

(По избор) За да върнете имейл съобщението по подразбиране, изберете Нулиране по подразбиране.

Ако изберете OK , имейл съобщението по подразбиране замества всичкипромени, които сте направили.

Променливи на имейл съобщението

Всяка променлива, използвана в Webex обучение имейл съобщения се заменя със съответната информация, която предоставяте при планиране на обучение. Таблицата по-долу включва много от тези променливи и техните значения.

Тази променлива...

се заменя с...

за използване в тези имейл съобщения...

%Имейл адрес%

Имейл подпис на уебсайта.

Всички

%Хостмейл%

Имейл адресът, който сте посочили потребителския си профил.

Всички

%Име на хост%

Име и фамилия, които сте задали в потребителския си профил.

Всички

%Име на участник%

Имена на фамилията и фамилията, които участниците са посочили при записването или присъединяването на обучителна сесия.

Всички

ТелефонЕн разговорИнфо%

Ако сте посочили телефонен номер в потребителския си профил, следният текст:

повикването %HostPhone%,където %HostPhone% се заменя с телефонния номер, който сте посочили в потребителския си профил.

 • Потвърдена регистрация на участник

 • Напомняне на участниците в сесията за обучение

%Регистрация ИД%

ИД на записване за участника. OnStage автоматично създава този ИД за участник след одобрение на заявката за записване. Ако не се изисква записване за обучение, тази променлива се заменя със следния текст:

(Тази сесия на обучение не изисква ИД на записване.

 • Потвърдена регистрация на участник

 • Напомняне на участниците в сесията за обучение

%Карта за сесияПочвеност%

Ако сесията е една сесия, след това показва:

[Сесиядата на сесия]

Ако сесията е повтаряща се сесия или курс за няколко сесии, показвай:

[Възникване на сесия]

 • Потвърдена регистрация на участник

 • Напомняне на участниците в сесията за обучение

%Сесия

Уеб адресът или URL адресът за страницата Информация за обучение за обучението. Мениджърът на обучения автоматично създава URL адреса, след като планирате тренировъчна сесия.

Всички

%Номер на сесията%

Броят на вашата сесия, зададен от Тренировъчния мениджър.

Всички

%Сесия на парола%

Паролата за тренировъчна сесия, която сте задали при планиране на обучението.

Ако не се нуждаете от парола, тази променлива се заменя със следния текст:

(Тази сесия на обучение не изисква парола.)

 • Потвърдена регистрация на участник

 • Напомняне на участниците в сесията за обучение

%Време на сесията%

Времето, което сте задали при планиране на тренировъчна сесия в следния формат:

HH: ММ [т.н.]Например: 12:30 ч.

Всички

Телеконферентна връзкаИнфред

Следният текст:

За да се присъедините към телеконференцията, обадете се на %CallInNumber% и въведете номера на тренировъчна сесия.

Където %CallInNumber% се заменя с номера(ите), които сте задали в полето "Телефонни номера", когато планирате обучението.

Всички

%часова зона%

Часовата зона, която сте задали при планиране на обучението.

Всички

%Тема%

Темата на тренировъчна сесия, която сте задали при планиране на обучението.

Всички