בחירת הודעות דוא"ל לשליחה

בעת תזמון מפגש ההדרכה, באפשרותך לבחור את הודעות הדוא"ל המוגדרות כברירת מחדל שתשלח למשתתפים. באפשרותך גם להתאים אישית את התבניות של הודעות הדוא"ל של ‎WebexTraining על-ידי עריכה, סידור מחדש או מחיקה של הטקסט והמשתנים – טקסט קוד ש-‎Webex Training מזהה ומחליף במידע הספציפי שלך על מפגשי הדרכה.

 • תחת תזכורת, באפשרותך לבחור לקבל הודעת דוא"ל כאשר משתתף מצטרף למפגש ההדרכה.

  • הודעה למארח בעת הצטרפות משתתף למפגש

שלח הזמנה למפגש הדרכה

בעת בחירת הודעת דוא"ל לשליחה, באפשרותך לשלוח את הודעת הדוא"ל המוגדרת כברירת מחדל או לבחור להתאים אישית את ההודעה. לקבלת פרטים, ראה 'אודות התאמה אישית של הודעות דוא"ל'.

1

בדף 'תזמון מפגשי הדרכה' או בדף 'עריכת מפגש הדרכה מתוזמן', בחר אפשרויות דוא"ל > ערוך אפשרויות דוא"ל.

2

תחת הזמנות, סמן את התיבה שליד אחת מהאפשרויות הבאות:

 • הזמנה להצטרף למפגש הדרכה

 • הזמנה למפגש הדרכה שמתקיים

 • הזמנה להירשם למפגש הדרכה

3

בחר תזמן או עדכן.

שלח עדכון למפגש הדרכה מתוזמן

1

בדף 'תזמון מפגשי הדרכה' או בדף 'עריכת מפגש הדרכה מתוזמן', בחר אפשרויות דוא"ל > ערוך אפשרויות דוא"ל.

2

תחת עדכונים, סמן את התיבה שליד אחת מהאפשרויות הבאות:

 • מפגש ההדרכה תוזמן מחדש

 • מידע מעודכן להצטרפות למפגש הדרכה

 • מידע מעודכן להרשמה למפגש הדרכה

 • מפגש ההדרכה בוטל

3

בחר תזמן או עדכן.

שלח התראת רישום למפגש הדרכה מתוזמן

1

בדף 'תזמון מפגשי הדרכה' או בדף 'עריכת מפגש הדרכה מתוזמן', בחר אפשרויות דוא"ל > ערוך אפשרויות דוא"ל.

2

תחת רישומים, סמן את התיבה שליד אחת מהאפשרויות הבאות:

 • התראת הרשמה למארח

  אין באפשרותך לשנות הודעת הדוא"ל הזו המוגדרת כברירת מחדל.

 • רישום משתתף בהמתנה

 • רישום משתתף אושר

 • רישום משתתף נדחה

3

בחר תזמן או עדכן.

שלח תזכורת למפגש הדרכה מתוזמן

באפשרותך לשלוח התראות בנוגע למפגש ההדרכה למשתתפים, למציגים ולעצמך בין שבועיים לבין 15 דקות לפני מפגש הדרכה מתוזמן. בעת בחירת הודעת דוא"ל לשליחה, באפשרותך לשלוח את הודעת הדוא"ל המוגדרת כברירת מחדל או לבחור להתאים אישית את ההודעה. לקבלת פרטים, ראה 'אודות התאמה אישית של הודעות דוא"ל'.

1

בדף 'תזמון מפגשי הדרכה' או בדף 'עריכת מפגש הדרכה מתוזמן', בחר אפשרויות דוא"ל > ערוך אפשרויות דוא"ל.

2

תחת תזכורת, סמן את התיבה שליד תזכורת למשתתפים במפגש ההדרכה .

3

בחר את השעה שבה אתה רוצה לשלוח התראות לפני מפגש ההדרכה.

4

כדי לכלול התראות נוספות בדוא"ל, בחר הוסף הודעת דוא"ל של תזכורת, ולאחר מכן בחר את השעה שבה אתה רוצה שתזכורת זו תישלח לפני מפגש ההדרכה.


 

ניתן להוסיף עד שלוש הודעות דוא"ל.

5

ברשימה הנפתחת שליד מציגים בחר את השעה שבה אתה רוצה שההתראות יישלחו למציגים לפני מפגש ההדרכה.

6

ברשימה הנפתחת שליד מארח בחר את השעה שבה אתה רוצה שהתראה תישלח אליך לפני מפגש ההדרכה.

7

לאחר מכן באמצעות כתובת דוא"ל, הקלד את כתובת הדוא"ל שאליה ברצונך ש-WebexTraining תשלח לך התראה, בתבנית הבאה: name@domain.com.


 

אל תקליד כתובות דוא"ל מרובות בתיבה. אם תעשה זאת, ‎WebexTraining שלך לא תשלח את ההתראה.

8

בחר תזמן או עדכן.

קבל התראה כאשר משתתף מצטרף למפגש

1

בדף 'תזמון מפגשי הדרכה' או בדף 'עריכת מפגש הדרכה מתוזמן', בחר אפשרויות דוא"ל > ערוך אפשרויות דוא"ל.

2

תחת תזכורת, סמן את התראה למארח בעת הצטרפות משתתף למפגש.

3

בחר תזמן או עדכן.

אודות התאמה אישית של הודעות דוא"ל

באפשרותך להתאים אישית את הודעות הדוא"ל המוגדרות כברירת מחדל לפי ההעדפות שלך. באפשרותך למחוק משתנים, אך אל תשנה את הטקסט בתוך סימני האחוזים (לדוגמה, %ParticipantName%).

אם תשנה אותם, מנהל ההדרכה לא יחליף את הטקסט הנכון בפרופיל או בפרטי הרישום שלך. לקבלת תיאורים של משתנים, ראה משתני הודעת דוא"ל.

באפשרותך לערוך את האפשרויות הבאות בחלון 'עריכת הודעת הדוא"ל'.

 • נושא הדוא"ל: מציין את הטקסט המופיע בשורת הנושא של הודעת הדוא"ל.

  כדי לציין נושא חדש, הקלד אותו בתיבה.

 • תוכן מציין את התוכן של הודעת הדוא"ל. תוכן ברירת המחדל מכיל משתנים ש-‎Webex Training מחליף במידע של מפגש ההדרכה. באפשרותך לסדר מחדש, למחוק או להחליף משתנים וטקסט במידע ספציפי. אל תשנה את הטקסט בתוך משתנה.

לא ניתן לערוך תבניות דוא"ל באתרי Webex חדשים.

התאם אישית הודעת דוא"ל


לא ניתן לערוך תבניות דוא"ל באתרי Webex חדשים.

1

בדף 'תזמון מפגשי הדרכה' או בדף 'עריכת מפגש הדרכה מתוזמן', תחת אפשרויות דוא"ל > ערוך אפשרויות דוא"ל.

2

בחר את הודעת הדוא"ל שברצונך להתאים אישית.

3

ערוך את הודעת הדוא"ל. הקפד לא לשנות את הטקסט בתוך משתנה. לקבלת תיאורים של משתנים, ראה משתני הודעת דוא"ל.

4

כדי לשמור את הודעת הדוא"ל הערוכה, בחר עדכן.

5

(אופציונלי) כדי להחזיר את הודעת הדוא"ל להודעת ברירת המחדל, בחר אפס לברירת המחדל.

אם תבחר אישור, הודעת הדוא"ל המוגדרת כברירת מחדל תחליף את כל העריכות שביצעת.

משתנים של הודעת דוא"ל

כל משתנה המשמש בהודעות הדוא"ל של ‎Webex Training יוחלף במידע המתאים שתיתן בעת תזמון מפגש הדרכה. הטבלה הבאה כוללת רבים ממשתנים אלה ואת המשמעויות שלהם.

המשתנה הזה...

מוחלף על-ידי...

לשימוש בהודעות דוא"ל אלה...

%EmailFooter%

חתימת דוא"ל של אתר אינטרנט.

הכול

%HostEmail%

כתובת הדוא"ל שציינת בפרופיל המשתמש שלך.

הכול

%HostName%

השם הפרטי ושם המשפחה שציינת בפרופיל המשתמש שלך.

הכול

%ParticipantName%

שמות פרטיים ושמות משפחה שהמשתתפים ציינו בעת ההרשמה למפגש הדרכה או ההצטרפות אליו.

הכול

%PhoneContactInfo%

אם ציינת מספר טלפון בפרופיל המשתמש שלך, יופיע הטקסט הבא:

התקשר ל-%HostPhone%, כאשר %HostPhone% מוחלף במספר הטלפון שציינת בפרופיל המשתמש שלך.

 • רישום משתתף אושר

 • תזכורת למשתתפים במפגש הדרכה

%RegistrationID%

מזהה ההרשמה עבור המשתתף. OnStage יוצר מזהה זה באופן אוטומטי עבור משתתף לאחר אישור בקשת ההרשמה שלו. אם אינך זקוק להרשמה למפגש ההדרכה, משתנה זה מוחלף בטקסט הבא:

(מפגש הדרכה זה אינו דורש מזהה הרשמה.)

 • רישום משתתף אושר

 • תזכורת למשתתפים במפגש הדרכה

%SessionDateOrRecurrence%

אם המפגש הוא בהפעלה בודדת, הצג את:

[תאריך ההפעלה]

אם המפגש הוא בהפעלה חוזרת או שהוא קורס מרובה הפעלות, הצג את:

[תאריך החזרה על ההפעלה]

 • רישום משתתף אושר

 • תזכורת למשתתפים במפגש הדרכה

%SessionInfoURL%

כתובת האינטרנט, או כתובת ה-URL, עבור דף פרטי ההדרכה של מפגש ההדרכה. מנהל ההדרכה יוצר באופן אוטומטי את כתובת ה-URL לאחר תזמון מפגש הדרכה.

הכול

%SessionNumber%

מספר ההפעלה שצוין על-ידי מנהל ההדרכה.

הכול

%SessionPassword%

הסיסמה עבור מפגש ההדרכה שציינת בעת תזמון המפגש.

אם אינך זקוק לסיסמה, משתנה זה מוחלף בטקסט הבא:

(מפגש ההדרכה הזה לא דורש סיסמה.)

 • רישום משתתף אושר

 • תזכורת למשתתפים במפגש הדרכה

%SessionTime%

השעה שציינת בעת תזמון מפגש ההדרכה לפי תבנית הבאה:

שש:דדלדוגמה: 12:30

הכול

%TeleconferenceInfo%

הטקסט הבא:

כדי להצטרף לשיחת הוועידה הטלפונית, התקשר אל %CallInNumber% והזן את מספר מפגש ההדרכה.

כאשר %CallInNumber% מוחלף במספרים שציינת בתיבה 'מספרי טלפון' בעת תזמון ההדרכה.

הכול

%TimeZone%

אזור הזמן שציינת בעת תזמון ההדרכה.

הכול

%Topic%

נושא מפגש ההדרכה שציינת בעת תזמון ההדרכה.

הכול