Välja e-postmeddelanden som ska skickas

När du schemalägger ditt utbildningsmöte kan du välja att skicka standard-e-postmeddelanden till deltagare. Du kan också anpassa e-postmallar för Webex Training genom att redigera, ordna om eller ta bort texten och variablerna – dvs. kodtexten som Webex Training känner igen och byter ut mot din specifika information för utbildningsmötet.

 • Under Påminnelse kan du välja att ta emot ett e-postmeddelande när en deltagare deltar i ett utbildningsmöte.

  • Meddelande till värden när deltagare deltar i session

Skicka en inbjudan till ett utbildningsmöte

När du väljer ett e-postmeddelande att skicka kan du skicka ett standard-e-postmeddelande eller välja att anpassa meddelandet. För detaljer, se Om att anpassa e-postmeddelanden.

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du E-postalternativ > Redigera e-postalternativ.

2

Under Inbjudningar markerar du kryssrutan bredvid något av följande:

 • Inbjudan att delta i ett utbildningsmöte

 • Inbjudan till ett pågående utbildningsmöte

 • Inbjudan att registrera sig för ett utbildningsmöte

3

Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Skicka en uppdatering till ett utbildningsmöte

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du E-postalternativ > Redigera e-postalternativ.

2

Under Uppdateringar markerar du kryssrutan bredvid någon av följande:

 • Tidpunkten för utbildningsmötet har ändrats

 • Uppdaterad information om att delta i ett utbildningsmöte

 • Uppdaterad information om registrering för ett utbildningsmöte

 • Inställt utbildningsmöte

3

Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Skicka ett registreringsmeddelande till ett schemalagt utbildningsmöte

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du E-postalternativ > Redigera e-postalternativ.

2

Under Registreringar markerar du kryssrutan bredvid någon av följande:

 • Registreringsmeddelande till värd

  Du kan inte ändra detta standardmeddelande för e-post.

 • Inväntande deltagarregistrering

 • Bekräftad deltagarregistrering

 • Avslagen deltagarregistreringen

3

Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Skicka en påminnelse angående ett schemalagt utbildningsmöte

Du kan skicka meddelanden från utbildningsmöten till deltagare, presentatörer och dig själv, från 15 minuter till två veckor innan ett schemalagt utbildningsmöte. När du väljer ett e-postmeddelande att skicka kan du skicka ett standard-e-postmeddelande eller välja att anpassa meddelandet. För detaljer, se Om att anpassa e-postmeddelanden.

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du E-postalternativ > Redigera e-postalternativ.

2

Under Påminnelse markerar du rutan bredvid Deltagarpåminnelse från utbildningsmöte.

3

Välj tiden innan ett utbildningsmöte som du vill att meddelanden ska skickas.

4

För att inkludera ytterligare e-postmeddelanden, välj Lägg till ytterligare en e-postpåminnelse och välj sedan hur lång tid innan ett utbildningsmöte som du vill skicka denna påminnelse.


 

Du kan lägg till upp till tre bekräftelser via e-post.

5

Bredvid Presentatörer, i den nedrullningsbara listan, väljer du hur lång tid innan ett utbildningsmöte som du vill att meddelanden ska skickas till presentatörer.

6

Bredvid Värd i den nedrullningsbara listan väljer du tiden innan ett utbildningsmöte som du vill att ett meddelande ska skickas till dig.

7

Efter via e-postadress skriver du in e-postadressen som du vill att ditt Webex Training ska använda för att skicka en avisering till dig i följande format: namn@domän.com.


 

Skriv inte in flera e-postadresser i rutan. Om du gör det kommer WebexTraining inte att skicka meddelandet.

8

Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Ta emot ett meddelande när en deltagare deltar i en session

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte väljer du E-postalternativ > Redigera e-postalternativ.

2

Under Påminnelse markerar du Meddela värden när deltagare deltar i en session.

3

Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Om att anpassa e-postmeddelanden

Du kan anpassa standardinställningarna för e-postmeddelanden enligt dina önskemål. Du kan ta bort variabler men du kan inte ändra texten mellan procenttecknen (till exempel %ParticipantName%).

Om du ändrar dessa kan Utbildningshanteraren inte ersätta variablerna med den korrekta texten från din profil eller registreringsinformation. Se Variabler för e-postmeddelande för beskrivningar av variabler.

Du kan redigera följande alternativ i fönstret Redigera e-postmeddelande.

 • E-postämne: Anger texten som visas i e-postmeddelandets ämnesrad.

  För att ange ett nytt ämne skriver du in det i rutan.

 • Innehåll: Anger e-postmeddelandets innehåll. Standardinnehållet innehåller variabler som Webex Training byter ut med informationen om ditt utbildningsmöte. Du kan flytta, ta bort eller byta ut variabler och text med specifik information. Ändra inte texten inuti en variabel.

E-postmallar kan inte redigeras på nya Webex-webbplatser.

Anpassa ett e-postmeddelande


E-postmallar kan inte redigeras på nya Webex-webbplatser.

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte under E-postalternativ > Redigera e-postalternativ.

2

Välj e-postmeddelandet som du vill anpassa.

3

Redigera e-postmeddelandet. Se till att inte ändra texten inom en variabel. Se Variabler för e-postmeddelande för beskrivningar av variabler.

4

För att spara e-postmeddelandet som du har redigerat välj Uppdatera.

5

(Valfritt) För att återställa e-postmeddelandet till standardmeddelandet väljer du Återställ till standard.

Om du väljer OK kommer standardmeddelandet för e-post att byta ut alla ändringar som du har gjort.

Variabler för e-postmeddelanden

Alla variabler som används i e-postmeddelanden i Webex Training ersätts med motsvarande information som du har tillhandahåller vid schemaläggningen av ett utbildningsmöte. I följande tabell visas flera av dessa variabler och deras betydelse.

Denna variabel …

ersätts med …

för användning i dessa e-postmeddelanden …

%EmailFooter%

E-postsignaturen för en webbplats.

Allt

%HostEmail%

E-postadressen som du angav i din användarprofil.

Allt

%HostName%

För- och efternamnet som du angav i din användarprofil.

Allt

%ParticipantName%

För- och efternamn som mötesdeltagarna angav antingen när de skrev in sig till eller började delta i ett utbildningsmöte.

Allt

%PhoneContactInfo%

Om du angav ett telefonnummer i din användarprofil kommer följande text:

ring %HostPhone%, där %HostPhone% ersätts med telefonnumret som du angav i din profil.

 • Bekräftad deltagarregistrering

 • Påminnelse om utbildningsmöte till deltagare

%RegistrationID%

Deltagarens inskrivnings-ID. OnStage skapar automatiskt detta ID åt en deltagare efter att du har godkänt deras inskrivningsansökan. Om du inte kräver inskrivning till utbildningsmötet kommer denna variabel att bytas ut mot följande text:

(Detta utbildningsmöte kräver inget Inskrivnings-ID.)

 • Bekräftad deltagarregistrering

 • Påminnelse om utbildningsmöte till deltagare

%SessionDateOrRecurrence%

Om sessionen är en enkel session visas:

[Sessionsdatum]

Om sessionen är en återkommande session eller en kurs med flera sessioner visas:

[Återkommande session]

 • Bekräftad deltagarregistrering

 • Påminnelse om utbildningsmöte till deltagare

%SessionInfoURL%

Webbadressen eller URL:en till utbildningsmötets sida Utbildningsinformation. Utbildningshanteraren skapar automatiskt URL:en när du har schemalagt ett utbildningsmöte.

Allt

%SessionNumber%

Antalet sessioner som har angivits av utbildningshanteraren.

Allt

%SessionPassword%

Lösenordet till utbildningsmötet som du angav när du schemalade utbildningen.

Om du inte kräver ett lösenord kommer denna variabel att bytas ut mot följande text:

(Det här utbildningsmötet kräver inte ett lösenord.)

 • Bekräftad deltagarregistrering

 • Påminnelse om utbildningsmöte till deltagare

%SessionTime%

Tiden du angav när du schemalade ett utbildningsmöte i följande format:

HH:MM [fm/em]Till exempel: 12:30

Allt

%TeleconferenceInfo%

Följande text:

För att delta i telekonferensen ringer du %CallInNumber% och anger utbildningsnumret.

Där %CallInNumber% ersätts med numret (numren) som du har angivit i rutan Telefonnummer när du schemalade utbildningen.

Allt

%TimeZone%

Tidszonen som du angav när du schemalade utbildningen.

Allt

%Topic%

Utbildningsmötets ämne som du angav när du schemalade utbildningen.

Allt