Wybieranie wiadomości e-mail do wysłania

Podczas planowania sesji szkoleniowej można wybrać domyślne wiadomości e-mail wysyłane do uczestników. Szablony wiadomości e-mail webex Szkolenia webex można również dostosować, edytując, rozmieszczając lub usuwając tekst i zmienne — tekst kodu, który webex training rozpoznaje i zastępuje określonymi informacjami o sesji szkoleniowej.

 • W obszarze Przypomnienie możesz wybrać opcjęotrzymywania wiadomości e-mail, gdy uczestnik dołączy do sesji szkoleniowej.

  • Powiadomienie dla prowadzącego o dołączeniu uczestnika do sesji

Wysyłanie zaproszenia na sesję szkoleniową

Po wybraniu wiadomości e-mail do wysłania możesz wysłać domyślną wiadomość e-mail lub dostosować ją. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Dostosowywanie wiadomości e-mail.

1

Na stronie Planowanie sesji szkoleniowej lub na stronie Edytowanie zaplanowanej sesji szkoleniowej wybierz pozycję Opcje wiadomości e-mail > edytowanie opcji wiadomości e-mail.

2

W obszarze Zaproszeniazaznacz pole wyboru obok dowolnego z następujących opcji:

 • Zaproszenie do udziału w sesji szkoleniowej

 • Zaproszenie do trwającej sesji szkoleniowej

 • Zaproszenie do rejestracji w sesji szkoleniowej

3

Wybierz pozycję Zaplanuj lub Zaktualizuj.

Wysyłanie aktualizacji do zaplanowanej sesji szkoleniowej

1

Na stronie Planowanie sesji szkoleniowej lub na stronie Edytowanie zaplanowanej sesji szkoleniowej wybierz pozycję Opcje wiadomości e-mail > edytowanie opcji wiadomości e-mail.

2

W obszarze Aktualizacjezaznacz pole wyboru obok dowolnego z następujących opcji:

 • Zmieniono harmonogram sesji szkoleniowej

 • Zaktualizowano informacje o dołączaniu do sesji szkoleniowej

 • Zaktualizowano informacje o rejestracji na sesję szkoleniową

 • Sesja szkoleniowa anulowana

3

Wybierz pozycję Zaplanuj lub Zaktualizuj.

Wysyłanie powiadomienia o rejestracji do zaplanowanej sesji szkoleniowej

1

Na stronie Planowanie sesji szkoleniowej lub na stronie Edytowanie zaplanowanej sesji szkoleniowej wybierz pozycję Opcje wiadomości e-mail > edytowanie opcji wiadomości e-mail.

2

W obszarze Rejestracjezaznacz pole wyboru obok dowolnego z następujących opcji:

 • Powiadomienie prowadzącego o rejestracji

  Nie można zmienić tej domyślnej wiadomości e-mail.

 • Rejestracja uczestników w toku

 • Rejestracja uczestnika potwierdzona

 • Rejestracja uczestników odrzucona

3

Wybierz pozycję Zaplanuj lub Zaktualizuj.

Wysyłanie przypomnienia o zaplanowanej sesji szkoleniowej

Powiadomienia o sesjach szkoleniowych można wysyłać do uczestników i prezenterów oraz do siebie od 15 minut do 2 tygodni przed zaplanowaną sesją szkoleniową. Po wybraniu wiadomości e-mail do wysłania możesz wysłać domyślną wiadomość e-mail lub dostosować ją. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Dostosowywanie wiadomości e-mail .

1

Na stronie Planowanie sesji szkoleniowej lub na stronie Edytowanie zaplanowanej sesji szkoleniowej wybierz pozycję Opcje wiadomości e-mail > edytowanie opcji wiadomości e-mail.

2

W obszarze Przypomnienie zaznacz pole obok pozycji Przypomnienie sesjiszkoleniowej dla uczestników.

3

Wybierz godzinę przed sesją szkoleniową, która ma być wysyłana z powiadomieniami.

4

Aby uwzględnić dodatkowe powiadomienia e-mail, wybierz pozycję Dodaj kolejną wiadomość e-mail z przypomnieniem,a następnie wybierz godzinę przed sesją szkoleniową, którą chcesz wysłać to przypomnienie.


 

Możesz dodać maksymalnie trzy e-maile z powiadomieniami.

5

Obok pozycji Prezenterzyz listy rozwijanej wybierz godzinę przed sesją szkoleniową, która ma być wysyłana do prezenterów.

6

Obok pozycji Host, na liście rozwijanej wybierz godzinę przed sesją szkoleniową, która ma zostać wysłana do Ciebie.

7

Po zażyciu adresu e-mailwpisz adres e-mail, na który chcesz, aby szkolenie Webex wysłało Ci powiadomienie w następującym formacie: nazwa@domena.com.


 

Nie należy wpisywać w polu wielu adresów e-mail. Jeśli to zrobisz, szkolenie Webexnie wyśle powiadomienia.

8

Wybierz pozycję Zaplanuj lub Zaktualizuj.

Otrzymuj powiadomienie, gdy uczestnik dołącza do sesji

1

Na stronie Planowanie sesji szkoleniowej lub na stronie Edytowanie zaplanowanej sesji szkoleniowej wybierz pozycję Opcje wiadomości e-mail > edytowanie opcji wiadomości e-mail.

2

W obszarze Przypomnienie zaznacz powiadomienie o dołączeniu do sesji przez hosta po dołączeniu do sesji.

3

Wybierz pozycję Zaplanuj lub Zaktualizuj.

Dostosowywanie wiadomości e-mail – informacje

Domyślne wiadomości e-mail można dostosować do swoich preferencji. Można usuwać zmienne, ale nie zmieniać tekstu w obrębie znaków procentowych (np. %ParticipantName%).

Jeśli je zmienisz, Menedżer szkolenia nie zastąpi poprawnego tekstu z Twojego profilu lub informacji rejestracyjnych. Aby uzyskać opisy zmiennych, zobacz Zmienne wiadomości e-mail.

W oknie Edytowanie wiadomości e-mail można edytować następujące opcje.

 • Temat e-mail: Określa tekst wyświetlany w wierszu tematu wiadomości e-mail.

  Aby określić nowy temat, wpisz go w polu.

 • Zawartość: Określa zawartość wiadomości e-mail. Zawartość domyślna zawiera zmienne, które Webex Training zastępuje informacjami o sesji szkoleniowej. Można zmienić kolejność, usunięcie lub zastąpienie zmiennych i tekstu określonymi informacjami. Nie należy zmieniać tekstu w obrębie zmiennej.

Szablonów wiadomości e-mail nie można edytować w nowych witrynach Webex.

Dostosowywanie wiadomości e-mail


Szablonów wiadomości e-mail nie można edytować w nowych witrynach Webex.

1

Na stronie Planowanie sesji szkoleniowej lub edytowanie zaplanowanej sesji szkoleniowej w obszarze Opcje wiadomości e-mail > edytowania opcji wiadomości e-mail.

2

Wybierz wiadomość e-mail, którą chcesz dostosować.

3

Edytuj wiadomość e-mail. Pamiętaj, aby nie zmieniać tekstu w obrębie zmiennej. Aby uzyskać opisy zmiennych, zobacz Zmienne wiadomości e-mail.

4

Aby zapisać edytowany komunikat e-mail, wybierz pozycję Aktualizuj.

5

(Opcjonalnie) Aby przywrócić wiadomość e-mail do wiadomości domyślnej, wybierz pozycję Resetuj do wartości domyślnej.

Jeśli wybierzesz przyciskOK, domyślna wiadomość e-mail zastąpi wprowadzone zmiany.

Zmienne wiadomości e-mail

Każda zmienna używana w szkoleniach webex wiadomości e-mail jest zastępowany przez odpowiednie informacje podane podczas planowania sesji szkoleniowej. Poniższa tabela zawiera wiele z tych zmiennych i ich znaczenie.

Ta zmienna...

zastępuje się...

do wykorzystania w tych wiadomościach e-mail...

%EmailFooter%

Podpis e-mail witryny.

Wszystko

%HostEmail%

Adres e-mail określony przez profil użytkownika.

Wszystko

%HostName%

Imię i nazwisko podane w profilu użytkownika.

Wszystko

%Element nazwy uczestnika

Imiona i nazwiska podane przez uczestników podczas zapisywania się do sesji szkoleniowej lub dołączania do niej.

Wszystko

%PhoneContactInfo%

Jeśli w profilu użytkownika podano numer telefonu, następujący tekst:

call %HostPhone%, gdzie %HostPhone% jest zastępowany przez numer telefonu określony w profilu użytkownika.

 • Rejestracja uczestnika potwierdzona

 • Sesja szkoleniowa — przypomnienie dla uczestników

%RegistrationID%

Identyfikator rejestracji dla uczestnika. OnStage automatycznie tworzy ten identyfikator dla uczestnika po zatwierdzeniu jego żądania rejestracji. Jeśli nie jest wymagana rejestracja do sesji szkoleniowej, ta zmienna zostanie zastąpiona następującym tekstem:

(Ta sesja szkoleniowa nie wymaga identyfikatora rejestracji).

 • Rejestracja uczestnika potwierdzona

 • Sesja szkoleniowa — przypomnienie dla uczestników

%SessionDateOrRecurrence%

Jeśli sesja jest pojedynczą sesją, wyświetl:

[100 000]

Jeśli sesja jest kursem sesji cyklicznej lub wielosesyjnej, wyświetl:

[SessionRecurrence]

 • Rejestracja uczestnika potwierdzona

 • Sesja szkoleniowa — przypomnienie dla uczestników

%SessionInfoURL%

Adres internetowy lub adres URL strony Informacje szkoleniowe dla sesji szkoleniowej. Menedżer szkolenia automatycznie tworzy adres URL po zaplanowaniu sesji szkoleniowej.

Wszystko

%SessionNumber%

Numer sesji określony przez Menedżera szkoleń.

Wszystko

%SessionPassword%

Hasło do sesji szkoleniowej określone podczas planowania szkolenia.

Jeśli hasło nie jest wymagane, ta zmienna zostanie zastąpiona następującym tekstem:

(Ta sesja szkoleniowa nie wymaga hasła).

 • Rejestracja uczestnika potwierdzona

 • Sesja szkoleniowa — przypomnienie dla uczestników

%SessionTime%

Czas określony podczas planowania sesji szkoleniowej w następującym formacie:

HH:MM [am/pm]Na przykład: 12:30.

Wszystko

%TelekonferencjaInfo%

Następujący tekst:

Aby dołączyć do telekonferencji, zadzwoń do %CallInNumber% i wprowadź numer sesji szkoleniowej.

Gdzie %CallInNumber% jest zastępowany przez numery określone w polu Numery telefonów podczas planowania szkolenia.

Wszystko

%TimeZone%

Strefa czasowa określona podczas planowania szkolenia.

Wszystko

%Topic%

Temat sesji szkoleniowej określony podczas planowania szkolenia.

Wszystko