Odabir poruka e-pošte koje želite poslati

Dok zakazujete vježbanje, možete odabrati zadane poruke e-pošte koje šaljete sudionicima. Predloške poruka e-pošte webex treninga možete prilagoditi i uređivanjem, preuređivanjem ili brisanjem teksta i varijabli – kodnog teksta koji Webex trening prepoznaje i zamjenjuje vašim specifičnim informacijama o vježbanju.

 • U odjeljku Podsjetnikmožete odabrati primanje e-pošte kada se sudionik pridruži vježbanju.

  • Obavijest organizatoru nakon što se sudionik pridruži sesiji

Slanje pozivnice na vježbanje

Kada odaberete poruku e-pošte koju želite poslati, možete poslati zadanu poruku e-pošte ili je prilagoditi. Detalje potražite u članku Prilagodba poruka e-pošte.

1

Na stranici Zakazivanje vježbanja ili uređivanje zakazane sesije vježbanja odaberite Mogućnosti e-pošte > Uređivanje mogućnosti e-pošte.

2

U odjeljku Pozivnicepotvrdite okvir uz nešto od sljedećeg:

 • Pozivnica za pridruživanje sesiji obuke

 • Pozivnica za sesiju obuke u tijeku

 • Pozivnica za registraciju za sesiju obuke

3

Odaberite Raspored ili Ažuriraj .

Slanje ažuriranja zakazanog vježbanja

1

Na stranici Zakazivanje vježbanja ili uređivanje zakazane sesije vježbanja odaberite Mogućnosti e-pošte > Uređivanje mogućnosti e-pošte.

2

U odjeljku Ažuriranja potvrdite okvir uz nešto od sljedećeg:

 • Promijenjeno zakazano vrijeme sesije obuke

 • Ažurirane informacije za pridruživanje sesiji obuke

 • Ažurirane informacije za registraciju za sesiju obuke

 • Sesija vježbanja je otkazana

3

Odaberite Raspored ili Ažuriraj .

Slanje obavijesti o registraciji na zakazani trening

1

Na stranici Zakazivanje vježbanja ili uređivanje zakazane sesije vježbanja odaberite Mogućnosti e-pošte > Uređivanje mogućnosti e-pošte.

2

U odjeljku Registracijepotvrdite okvir uz nešto od sljedećeg:

 • Obavijest registracije za organizatora

  Ovu zadanu poruku e-pošte ne možete promijeniti.

 • Registracija sudionika na čekanju

 • Potvrđena registracija sudionika

 • Odbijena registracija sudionika

3

Odaberite Raspored ili Ažuriraj .

Slanje podsjetnika za zakazano vježbanje

Obavijesti o vježbanju možete slati sudionicima i izlagačima te sebi od 15 minuta do 2 tjedna prije zakazanog vježbanja. Kada odaberete poruku e-pošte koju želite poslati, možete poslati zadanu poruku e-pošte ili je prilagoditi. Detalje potražite u članku Prilagodba poruka e-pošte.

1

Na stranici Zakazivanje vježbanja ili uređivanje zakazane sesije vježbanja odaberite Mogućnosti e-pošte > Uređivanje mogućnosti e-pošte.

2

U odjeljku Podsjetnik potvrdite okvir uz stavku Podsjetnik za vježbanje sudionicima.

3

Odaberite vrijeme prije vježbanja koje želite poslati obavijestima.

4

Da biste uključili dodatne obavijesti e-poštom, odaberite Dodaj još jednu poruku e-poštepodsjetnika , a zatim odaberite vrijeme prije vježbanja koje želite poslati.


 

Možete dodati do tri e-poruke s obavijestima.

5

Uz izlagačena padajućem popisu odaberite vrijeme prije vježbanja koje želite poslati izlagačima.

6

Uz stavku Glavno računalona padajućem popisu odaberite vrijeme prije vježbanja u kojem želite poslati obavijest.

7

Nakon toga putemadrese e-pošte upišite adresu e-pošte na koju želite da vam Webex obuka pošalje obavijest u sljedećem obliku: ime@domena.com.


 

U okvir nemojte upisivanja više adresa e-pošte. Ako to učinite, vaš Webextrening ne šalje obavijest.

8

Odaberite Raspored ili Ažuriraj .

Primanje obavijesti kada se sudionik pridruži sesiji

1

Na stranici Zakazivanje vježbanja ili uređivanje zakazane sesije vježbanja odaberite Mogućnosti e-pošte > Uređivanje mogućnosti e-pošte.

2

U odjeljku Podsjetnik potvrdite Obavijest o uključivanju sudionika u sesiju.

3

Odaberite Raspored ili Ažuriraj .

O prilagodbi poruka e-pošte

Zadane poruke e-pošte možete prilagoditi svojim željama. Varijable možete izbrisati, ali ne mijenjati tekst unutar znakova postotka (primjer, %ParticipantName%).

Ako ih promijenite, Upravitelj obuke ne zamjenjuje ispravan tekst iz vašeg profila ili podataka o registraciji. Opise varijabli potražite u članku Varijable poruka e-pošte.

Sljedeće mogućnosti možete urediti u prozoru Uređivanje poruke e-pošte.

 • Predmet e-pošte: Određuje tekst koji se pojavljuje u retku predmeta poruke e-pošte.

  Da biste naveli novi predmet, upišite ga u okvir .

 • Sadržaj: Određuje sadržaj poruke e-pošte. Zadani sadržaj sadrži varijable koje Webex trening zamjenjuje informacijama o vježbanju. Varijable i tekst možete prerasporediti, izbrisati ili zamijeniti određenim informacijama. Nemojte mijenjati tekst unutar varijable.

Predlošci e-pošte ne mogu se uređivati na novim web-mjestima.

Prilagodba poruke e-pošte


Predlošci e-pošte ne mogu se uređivati na novim web-mjestima.

1

Na stranici Zakazivanje vježbanja ili Uređivanje zakazane sesije vježbanja u odjeljku Mogućnosti e-pošte > Uređivanje mogućnosti e-pošte.

2

Odaberite poruku e-pošte koju želite prilagoditi.

3

Uredite poruku e-pošte. Pazite da ne mijenjate tekst unutar varijable. Opise varijabli potražite u članku Varijable poruka e-pošte.

4

Da biste spremili uređenu poruku e-pošte, odaberite Ažuriraj.

5

(Neobavezno) Da biste poruku e-pošte vratili na zadanu poruku, odaberite Vrati na zadano.

Ako odaberete U redu, zadana poruka e-pošte zamjenjuje sva uređivanja koja ste izvršili.

Varijable poruke e-pošte

Svaka varijabla koja se koristi u Porukama e-pošte za obuku webexa zamjenjuje se odgovarajućim informacijama koje navedete prilikom zakazivanja vježbanja. Sljedeća tablica uključuje mnoge od tih varijabli i njihova značenja.

Ova varijabla...

zamjenjuje se...

za korištenje u ovim porukama e-pošte...

%EmailFooter%

Potpis e-pošte web-mjesta.

Svi

%HostEmail%

Adresa e-pošte koju ste naveli kao korisnički profil.

Svi

%HostName%

Ime i prezime koje ste naveli u korisničkom profilu.

Svi

%ParticipantName%

Imena i prezimena koja su sudionici naveli prilikom prijave ili pridruživanja vježbanju.

Svi

%PhoneContactInfo%

Ako ste u korisničkom profilu naveli telefonski broj, tekst koji slijedi:

nazovite %HostPhone%, pri čemu se %HostPhone% zamjenjuje telefonskim brojem koji ste naveli u korisničkom profilu.

 • Potvrđena registracija sudionika

 • Podsjetnik na sesiju obuke za sudionike

%RegistrationID%

ID upisa za sudionika. OnStage automatski stvara ovaj ID za sudionika nakon što odobrite njegov zahtjev za prijavu. Ako za vježbanje nije potrebna prijava, ta se varijabla zamjenjuje sljedećim tekstom:

(Za ovaj trening nije potreban ID upisa.)

 • Potvrđena registracija sudionika

 • Podsjetnik na sesiju obuke za sudionike

%SessionDateOrRecurrence%

Ako je sesija jedna sesija, prikažite:

[DatumSmješenja]

Ako je sesija ponavljajuća sesija ili tečaj s više sesija, prikažite:

[SessionRecurrence]

 • Potvrđena registracija sudionika

 • Podsjetnik na sesiju obuke za sudionike

%SessionInfouRL%

Web-adresa ili URL stranice Informacije o vježbanju za vježbanje. Upravitelj obuke automatski stvara URL nakon što zakažete vježbanje.

Svi

%SessionNumber%

Broj sesije koji je odredio Upravitelj obuke.

Svi

%SessionPassword%

Lozinka za vježbanje koju ste naveli prilikom zakazivanja vježbanja.

Ako vam nije potrebna lozinka, ta se varijabla zamjenjuje sljedećim tekstom:

(Za ovaj trening nije potrebna lozinka.)

 • Potvrđena registracija sudionika

 • Podsjetnik na sesiju obuke za sudionike

%Vrijeme sesije%

Vrijeme koje ste naveli prilikom zakazivanja vježbanja u sljedećem obliku:

HH:MM [am/pm]Na primjer: 12:30

Svi

%TelekonferencijaInfo%

Sljedeći tekst:

Da biste se pridružili telekonferenciji, nazovite %CallInNumber% i unesite broj vježbanja.

Gdje se %CallInNumber% zamjenjuje brojevima koje ste naveli u okviru Telefonski brojevi prilikom zakazivanja vježbanja.

Svi

%TimeZone%

Vremenska zona koju ste naveli prilikom zakazivanja vježbanja.

Svi

%Topic%

Tema vježbanja koju ste naveli prilikom zakazivanja vježbanja.

Svi