Valg af e-mailmeddelelser, der skal sendes

Mens du planlægger din undervisningssession, kan du vælge standard e-mailmeddelelser, som du sender til mødedeltagere. Du kan også brugertilpasse Webex Training-e-mailmeddelelsesskabelonerne ved at redigere, omarrangere eller slette tekst og variabler, kodetekst som Webex Training genkender og erstatter med dine specifikke oplysninger om undervisningssessionen.

 • Under Påmindelse kan du vælge at modtage en e-mail, når en mødedeltager deltager i en undervisningssession.

  • Underretning til vært når mødedeltager deltager i en session

Send en invitation til en undervisningssession

Når du vælger en e-mailmeddelelse du vil sende, kan du sende standard e-mailmeddelelsen eller vælge at brugertilpasse meddelelsen. Se Om brugertilpasning af e-mailmeddelelser for detaljer.

1

På siden Planlæg undervisningssession eller Rediger planlagt undervisningssession, skal du vælge E-mailvalgmuligheder > Rediger e-mailvalgmuligheder.

2

Under Invitationer markeres feltet ved siden af et af følgende:

 • Invitation til at deltage i en træningssession

 • Invitation til en igangværende træningssession

 • Invitation til at registrere for en træningssession

3

Vælg Planlæg eller Opdater.

Sende en opdatering til en planlagt undervisningssession

1

På siden Planlæg undervisningssession eller Rediger planlagt undervisningssession, skal du vælge E-mailvalgmuligheder > Rediger e-mailvalgmuligheder.

2

Under Opdateringer markeres feltet ved siden af et af følgende:

 • Plan for undervisningssessionen er omlagt

 • Opdaterede oplysninger til tilmelding til en undervisningssession

 • Opdaterede oplysninger til registrering til en undervisningssession

 • Undervisningssession annulleret

3

Vælg Planlæg eller Opdater.

Send en Tilmeldingsmeddelelse til en Planlagt undervisningssession

1

På siden Planlæg undervisningssession eller Rediger planlagt undervisningssession, skal du vælge E-mailvalgmuligheder > Rediger e-mailvalgmuligheder.

2

Under Tilmeldinger markeres feltet ved siden af følgende:

 • Registreringsunderretning til vært

  Du kan ikke ændre denne standard e-mailmeddelelse.

 • Mødedeltagertilmelding under behandling

 • Mødedeltagertilmelding bekræftet

 • Mødedeltagertilmelding afvist

3

Vælg Planlæg eller Opdater.

Send en påmindelse om en planlagt undervisningssession

Du kan sende meddelelser om undervisningssession til mødedeltagere og præsentationsværter og til dig selv fra 15 minutter til 2 uger før en planlagt undervisningssession. Når du vælger en e-mailmeddelelse du vil sende, kan du sende standard e-mailmeddelelsen eller vælge at brugertilpasse meddelelsen. Se Om brugertilpasning af e-mailmeddelelser for detaljer.

1

På siden Planlæg undervisningssession eller Rediger planlagt undervisningssession, skal du vælge E-mailvalgmuligheder > Rediger e-mailvalgmuligheder.

2

Under Påmindelse markeres feltet ved siden af Påmindelse om undervisningssession til mødedeltagere.

3

Vælg tidspunktet før en undervisningssession, når du vil have sendt underretninger.

4

For at inkludere ekstra e-mailmeddelelser skal du vælge Tilføj en anden e-mailpåmindelse og derefter vælge tidspunktet før en undervisningssession, hvor du vil sende denne påmindelse.


 

Du kan tilføje op til tre e-mailunderretninger.

5

Ved siden af Præsentationsværter, i rullegardinmenuen, skal du vælge tidspunktet før en undervisningssession, hvor du vil sende påmindelser til præsentationsværterne.

6

Ved siden af Vært, i rullegardinmenuen, skal du vælge tidspunktet før en undervisningssession, hvor du vil sende påmindelser til præsentationsværterne.

7

Efter via e-mailadresse skal du skrive e-mailadressen, hvor din Webex Training skal sende dig en meddelelse, i følgende format: name@domain.com.


 

Skriv ikke flere e-mailadresser i feltet. Hvis du gør det, sender din WebexTraining ikke underretningen.

8

Vælg Planlæg eller Opdater.

Modtag en meddelelse, når en mødedeltager deltager i en session

1

På siden Planlæg undervisningssession eller Rediger planlagt undervisningssession, skal du vælge E-mailvalgmuligheder > Rediger e-mailvalgmuligheder.

2

Under Påmindelse skal du markere Underretning til vært, når en mødedeltager deltager i en session.

3

Vælg Planlæg eller Opdater.

Om brugertilpasning af e-mailmeddelelser

Du kan brugertilpasse standard e-mailmeddelelser til dine præferencer. Du kan slette variabler, men du må ikke ændre teksten mellem procenttegnene (eksempel, %ParticipantName%).

Hvis du ændrer disse, erstatter Undervisningsleder ikke den korrekte tekst fra din profil eller tilmeldingsoplysninger. Se e-mailmeddelelsesvariabler for beskrivelser af variabler.

Du kan redigere følgende valgmuligheder i vinduet Rediger e-mailmeddelelse.

 • E-mailens emne: Specificerer teksten, der vises i e-mailmeddelelsens emnelinje.

  Hvis du vil specificere et nyt emne, skal du indtaste det i boksen.

 • Indhold: Specificerer e-mailmeddelelsens indhold. Standardindholdet indeholder variabler, som Webex Training erstatter med dine oplysninger om undervisningssessionen. Du kan omarrangere, slette eller erstatte variabler og tekst med specifikke oplysninger. Teksten i en variabel må ikke ændres.

E-mailskabeloner kan ikke redigeres på nye Webex-websteder.

Brugertilpasse en e-mailmeddelelse


E-mailskabeloner kan ikke redigeres på nye Webex-websteder.

1

På siden Planlæg undervisningssession eller Rediger planlagt undervisningssession, skal du vælge E-mailvalgmuligheder > Rediger e-mailvalgmuligheder.

2

Vælg den e-mailmeddelelse, du vil brugertilpasse.

3

Rediger e-mailmeddelelsen. Teksten inden for en variabel må ikke ændres. Se e-mailmeddelelsesvariabler for beskrivelser af variabler.

4

Hvis du vil gemme din redigerede e-mailmeddelelse, skal du vælge Opdater.

5

(Valgfri) For at returnere e-mailmeddelelsen til standardmeddelelsen skal du vælge Nulstil til standard.

Hvis du vælger OK, erstatter standard e-mailmeddelelsen alle dine redigeringer.

Variabel for e-mailmeddelelse

Alle variabler, der bruges i e-mailmeddelelser til Webex Training, erstattes af tilsvarende oplysninger, som du angiver, når du planlægger en undervisningssession. Følgende tabel indeholder mange af disse variabler og deres betydninger.

Denne variabel ...

erstattes af ...

til brug i disse e-mailmeddelelser ...

%EmailFooter%

En websides e-mailsignatur.

Alle

%HostEmail%

Den e-mailadresse som du specificerede på din brugerprofil.

Alle

%HostName%

For- og efternavnet som du specificerede i din brugerprofil.

Alle

%ParticipantName%

For- og efternavne som deltagerne specificerede, da de enten skrev sig op til eller deltog i en uddannelsessession.

Alle

%PhoneContactInfo%

Hvis du har angivet et telefonnummer i din brugerprofil, vises følgende tekst:

ring til %HostPhone%, når %HostPhone% erstattes af telefonnummeret, som du har angivet i din brugerprofil.

 • Mødedeltagertilmelding bekræftet

 • Undervisningssession, påmindelse til mødedeltagere

%RegistrationID%

Tilmeldings-id for mødedeltageren. OnStage opretter automatisk dette id for en mødedeltager, når du har godkendt deres tilmeldingsanmodning. Hvis du ikke kræver tilmelding til undervisningssessionen, erstattes denne variabel af følgende tekst:

(Denne undervisningssession kræver ikke et tilmeldings-id).

 • Mødedeltagertilmelding bekræftet

 • Undervisningssession, påmindelse til mødedeltagere

%SessionDateOrRecurrence%

Hvis sessionen er en enkelt session, vises:

[SessionDate]

Hvis sessionen er en gentaget session eller et multisessionskursus, vises:

[SessionRecurrence]

 • Mødedeltagertilmelding bekræftet

 • Undervisningssession, påmindelse til mødedeltagere

%SessionInfoURL%

Webadressen eller URL-adressen for siden Undervisningsoplysninger for undervisningssessionen. Undervisningsleder opretter automatisk URL-adressen, når du planlægger en undervisningssession.

Alle

%SessionNumber%

Nummeret på din session specificeret af undervisningsleder.

Alle

%SessionPassword%

Adgangskoden til undervisningssessionen, som du specificerede under planlægning af undervisningen.

Hvis du ikke kræver en adgangskode, erstattes denne variabel af følgende tekst:

(Denne undervisningssession kræver ikke en adgangskode.)

 • Mødedeltagertilmelding bekræftet

 • Undervisningssession, påmindelse til mødedeltagere

%SessionTime%

Den tid, som du specificerede ved planlægning af undervisningssessionen i følgende format:

TT:MM [am/pm]For eksempel: 12:30

Alle

%TeleconferencingInfo%

Følgende tekst:

Ring til %CallInNumber%, og indtast undervisningssessionens nummer for at deltage i telekonferencen.

Hvor %CallInNumber% erstattes af det nummer/de numre, som du specificerede i feltet Telefonnumre under planlægning af undervisningen.

Alle

%TimeZone%

Tidszonen, som du specificerede under planlægning af undervisningen.

Alle

%Topic%

Undervisningssessionens emne, som du specificerede under planlægning af undervisningen.

Alle