Výber e-mailových správ na odoslanie

Počas plánovania tréningu si môžete vybrať predvolené e-mailové správy, ktoré posielate účastníkom. Môžete tiež prispôsobiť Webex Školenie šablón e-mailových správ úpravou, preusporiadaním alebo odstránením textu a premenných – kódovaný text, ktorý Webex Tréning rozpoznáva a nahrádza informácie o vašom konkrétnom tréningu.

 • Pod Pripomenutie, môžete si vybrať prijímanie e-mailu, keď sa účastník pripojí k tréningu.

  • Upozornenie na hosťovanie po pripojení účastníka k relácii

Pošlite pozvánku na školenie

Keď vyberiete e-mailovú správu na odoslanie, môžete odoslať predvolenú e-mailovú správu alebo si správu prispôsobiť. Podrobnosti nájdete v časti O prispôsobení e-mailových správ.

1

Na stránke Naplánovať tréningovú reláciu alebo Upraviť naplánovanú reláciu vyberte Možnosti e-mailu > Upraviť možnosti e-mailu.

2

Pod Pozvánky, začiarknite políčko vedľa ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

 • Pozvánka na školenie

 • Pozvánka na prebiehajúce školenie

 • Pozvánka na registráciu na školenie

3

Vyberte Rozvrh alebo Aktualizovať.

Odoslať aktualizáciu na plánované školenie

1

Na stránke Naplánovať tréningovú reláciu alebo Upraviť naplánovanú reláciu vyberte Možnosti e-mailu > Upraviť možnosti e-mailu.

2

Pod Aktualizácie, začiarknite políčko vedľa ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

 • Školenie bolo preplánované

 • Aktualizované informácie, aby ste sa mohli zúčastniť školenia

 • Aktualizované informácie na registráciu na školenie

 • Školenie bolo zrušené

3

Vyberte Rozvrh alebo Aktualizovať.

Pošlite oznámenie o registrácii na plánované školenie

1

Na stránke Naplánovať tréningovú reláciu alebo Upraviť naplánovanú reláciu vyberte Možnosti e-mailu > Upraviť možnosti e-mailu.

2

Pod Registrácie, začiarknite políčko vedľa ktorejkoľvek z nasledujúcich možností:

 • Oznámenie o registrácii hostiteľovi

  Túto predvolenú e-mailovú správu nemôžete zmeniť.

 • Čaká sa na registráciu účastníka

 • Registrácia účastníka potvrdená

 • Registrácia účastníka zamietnutá

3

Vyberte Rozvrh alebo Aktualizovať.

Pošlite pripomenutie na plánované školenie

Oznámenia o tréningu môžete posielať účastníkom a prezentujúcim a sebe od 15 minút do 2 týždňov pred plánovaným tréningom. Keď vyberiete e-mailovú správu na odoslanie, môžete odoslať predvolenú e-mailovú správu alebo si správu prispôsobiť. Podrobnosti nájdete v časti O prispôsobení e-mailových správ.

1

Na stránke Naplánovať tréningovú reláciu alebo Upraviť naplánovanú reláciu vyberte Možnosti e-mailu > Upraviť možnosti e-mailu.

2

Pod Pripomenutie, začiarknite políčko vedľa Pripomenutie školenia pre účastníkov.

3

Vyberte čas pred tréningom, kedy sa majú odosielať upozornenia.

4

Ak chcete zahrnúť ďalšie e-mailové upozornenia, vyberte Pridajte ďalší e-mail s pripomenutíma potom vyberte čas pred tréningom, na ktorý chcete túto pripomienku odoslať.


 

Môžete pridať až tri e-maily s upozornením.

5

Vedľa Prednášajúci, v rozbaľovacom zozname vyberte čas pred tréningom, kedy chcete dostávať upozornenia prezentujúcim.

6

Vedľa Hostiteľ, v rozbaľovacom zozname vyberte čas pred tréningom, kedy vám má byť zaslané upozornenie.

7

Po prostredníctvom emailovej adresy, zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete Webex Školenie na zaslanie upozornenia v nasledujúcom formáte: meno@domena.com.


 

Do poľa nezadávajte viacero e-mailových adries. Ak áno, vaša WebexŠkolenie neposiela upozornenie.

8

Vyberte Rozvrh alebo Aktualizovať.

Dostať upozornenie, keď sa účastník pripojí k relácii

1

Na stránke Naplánovať tréningovú reláciu alebo Upraviť naplánovanú reláciu vyberte Možnosti e-mailu > Upraviť možnosti e-mailu.

2

Pod Pripomenutie, skontrolujte Upozornenie na hosťovanie po pripojení účastníka k relácii.

3

Vyberte Rozvrh alebo Aktualizovať.

O prispôsobení e-mailových správ

Predvolené e-mailové správy si môžete prispôsobiť podľa svojich preferencií. Môžete vymazať premenné, ale nemeňte text v percentách (napr. %ParticipantName%).

Ak ich zmeníte, Training Manager nenahradí správny text z vášho profilu alebo registračných informácií. Popisy premenných nájdete v časti Premenné e-mailových správ.

V okne Upraviť e-mailovú správu môžete upraviť nasledujúce možnosti.

 • Predmet emailu: Určuje text, ktorý sa zobrazí v riadku predmetu e-mailovej správy.

  Ak chcete zadať nový predmet, zadajte ho do poľa.

 • Obsah: Určuje obsah e-mailovej správy. Predvolený obsah obsahuje premenné, ktoré Webex Tréning sa nahrádza informáciami o tréningu. Premenné a text môžete preusporiadať, odstrániť alebo nahradiť konkrétnymi informáciami. Nemeňte text v premennej.

E-mailové šablóny nie je možné upraviť na nových stránkach Webex.

Prispôsobte si e-mailovú správu


E-mailové šablóny nie je možné upraviť na nových stránkach Webex.

1

Na stránke Naplánovať tréningovú reláciu alebo Upraviť naplánovanú reláciu pod Možnosti e-mailu > Upraviť možnosti e-mailu.

2

Vyberte e-mailovú správu, ktorú chcete prispôsobiť.

3

Upravte e-mailovú správu. Uistite sa, že nemeňte text v premennej. Popisy premenných nájdete v časti Premenné e-mailových správ.

4

Ak chcete uložiť upravenú e-mailovú správu, vyberte Aktualizovať.

5

(Voliteľné) Ak chcete vrátiť e-mailovú správu na predvolenú správu, vyberte Obnoviť pôvodné nastavenia.

Ak vyberiete OK, predvolená e-mailová správa nahradí všetky úpravy, ktoré ste vykonali.

Premenné e-mailových správ

Každá premenná použitá v Webex Tréningové e-mailové správy sú nahradené zodpovedajúcimi informáciami, ktoré poskytnete pri plánovaní tréningu. Nasledujúca tabuľka obsahuje mnohé z týchto premenných a ich význam.

Táto premenná…

je nahradený…

na použitie v týchto e-mailových správach...

%EmailFooter%

E-mailový podpis webovej stránky.

Všetko

%HostEmail%

E-mailová adresa, ktorú ste zadali vo svojom používateľskom profile.

Všetko

%HostName%

Meno a priezvisko, ktoré ste zadali vo svojom užívateľskom profile.

Všetko

%ParticipantName%

Meno a priezvisko, ktoré účastníci uviedli pri registrácii alebo pri pripájaní sa na školenie.

Všetko

%PhoneContactInfo%

Ak ste vo svojom používateľskom profile zadali telefónne číslo, nasledujúci text:

hovor %HostPhone%, kde %HostPhone% sa nahradí telefónnym číslom, ktoré ste uviedli vo svojom užívateľskom profile.

 • Registrácia účastníka potvrdená

 • Pripomenutie školenia pre účastníkov

%RegistrationID%

ID registrácie pre účastníka. OnStage automaticky vytvorí toto ID pre účastníka po schválení jeho žiadosti o registráciu. Ak nepožadujete registráciu na školenie, táto premenná sa nahradí nasledujúcim textom:

(Toto školenia nevyžaduje registračné ID.)

 • Registrácia účastníka potvrdená

 • Pripomenutie školenia pre účastníkov

%SessionDateOrRecurrence%

Ak ide o jednu reláciu, zobrazte:

[dátum relácie]

Ak je relácia opakujúca sa relácia alebo kurz s viacerými reláciami, zobrazte:

[SessionRecurrence]

 • Registrácia účastníka potvrdená

 • Pripomenutie školenia pre účastníkov

%SessionInfoURL%

Webová adresa alebo URL pre stránku s informáciami o tréningu pre tréning. Training Manager automaticky vytvorí URL, keď si naplánujete tréning.

Všetko

%SessionNumber%

Číslo vašej relácie špecifikované manažérom tréningu.

Všetko

%SessionPassword%

Heslo pre tréning, ktoré ste zadali pri plánovaní tréningu.

Ak nepožadujete heslo, táto premenná sa nahradí nasledujúcim textom:

(Tento tréning nevyžaduje heslo.)

 • Registrácia účastníka potvrdená

 • Pripomenutie školenia pre účastníkov

%SessionTime%

Čas, ktorý ste zadali pri plánovaní tréningu v nasledujúcom formáte:

HH:MM [am/pm]Napríklad: 12:30 hod

Všetko

%TeleconferenceInfo%

Nasledujúci text:

Ak sa chcete pripojiť k telekonferencii, zavolajte %CallInNumber% a zadajte číslo tréningu.

Kde %CallInNumber% je nahradené číslom (číslami), ktoré ste zadali v poli Telefónne čísla pri plánovaní školenia.

Všetko

%TimeZone%

Časové pásmo, ktoré ste zadali pri plánovaní tréningu.

Všetko

%Topic%

Téma školenia, ktorú ste zadali pri plánovaní školenia.

Všetko