Velge e-postmeldinger som skal sendes

Når du planlegger treningsøkten, kan du velge standard e-postmeldinger du sender til deltakere. Du kan også tilpasse e-postmeldingsmalene for Webex Training ved å redigere, omorganisere eller slette teksten og variablene – kodetekst som Webex Training gjenkjenner og erstatter med den spesifikke informasjonen om treningsøkten.

 • Under Påminnelse kan du velge å motta ene-post når en deltaker blir med i en treningsøkt.

  • Varsel til vert ved deltakere som blir med i en økt

Sende en invitasjon til en treningsøkt

Når du velger en e-postmelding som skal sendes, kan du sende standard e-postmelding eller velge å tilpasse meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse e-postmeldinger.

1

Velg E-postalternativer på siden Planlegg treningsøkt eller Rediger planlagt treningsøkt > Rediger e-postalternativer.

2

Merk av i boksen ved siden av ett av følgende under Invitasjoner:

 • Invitasjon til å bli med i en treningsøkt

 • Invitasjon til en pågående treningsøkt

 • Invitasjon til å registrere deg for en treningsøkt

3

Velg Planlegg eller Oppdater .

Sende en oppdatering til en planlagt treningsøkt

1

Velg E-postalternativer på siden Planlegg treningsøkt eller Rediger planlagt treningsøkt > Rediger e-postalternativer.

2

Merk av i boksen ved siden av ett av følgende under Oppdateringer:

 • Planlagt treningsøkt på nytt

 • Oppdatert informasjon for å bli med i en treningsøkt

 • Oppdatert informasjon for å registrere deg for en treningsøkt

 • Treningsøkten er avbrutt

3

Velg Planlegg eller Oppdater .

Sende et registreringsvarsel til en planlagt treningsøkt

1

Velg E-postalternativer på siden Planlegg treningsøkt eller Rediger planlagt treningsøkt > Rediger e-postalternativer.

2

Merk av i boksen ved siden av ett av følgende under Registreringer :

 • Registreringsvarsel til vert

  Du kan ikke endre denne standard e-postmeldingen.

 • Venter på deltakerregistrering

 • Deltakerregistrering bekreftet

 • Deltakerregistrering avvist

3

Velg Planlegg eller Oppdater .

Sende en påminnelse for en planlagt treningsøkt

Du kan sende varsler om treningsøkter til deltakere og presentatører og til deg selv fra 15 minutter til 2 uker før en planlagt treningsøkt. Når du velger en e-postmelding som skal sendes, kan du sende standard e-postmelding eller velge å tilpasse meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse e-postmeldinger.

1

Velg E-postalternativer på siden Planlegg treningsøkt eller Rediger planlagt treningsøkt > Rediger e-postalternativer.

2

Merk av i boksen ved siden av Påminnelse til deltakere i opplæringsøkten under Påminnelse.

3

Velg tidspunktet før en treningsøkt du vil at varsler skal sendes.

4

Hvis du vil inkludere flere e-postvarsler, velger du Legg til en ny påminnelses-e-post , og deretter velger du tidspunktet før en treningsøkt du vil atpåminnelsen skal sendes.


 

Du kan legge til opptil tre e-postmeldinger med varsler.

5

Ved siden av Presentatøreri rullegardinlisten velger du tidspunktet før en treningsøkt du vil at varsler skal sendes til presentatører.

6

Ved siden av Verti rullegardinlisten velger du tiden før en treningsøkt du vil at et varsel skal sendes til deg.

7

Etter via e-postadresseskriver du inn e-postadressen du vil at Webex Training skal sende deg et varsel til, i følgende format: name@domain.com.


 

Ikke skriv inn flere e-postadresser i boksen. Hvis du gjør det, sender ikke WebexTraining varselet.

8

Velg Planlegg eller Oppdater .

Motta et varsel når en deltaker blir med i en økt

1

Velg E-postalternativer på siden Planlegg treningsøkt eller Rediger planlagt treningsøkt > Rediger e-postalternativer.

2

Merk av for Varsle verten når deltakeren blir med i en økt under Påminnelse.

3

Velg Planlegg eller Oppdater .

Tilpasse e-postmeldinger

Du kan tilpasse standard e-postmeldinger etter dine preferanser. Du kan slette variabler, men ikke endre teksten innenfor prosenttegnene (for eksempel %ParticipantName%).

Hvis du endrer disse, erstatter ikke Opplæringsleder riktig tekst fra profilen eller registreringsinformasjonen. Hvis du vil ha beskrivelser av variabler, kan du se E-postmeldingsvariabler.

Du kan redigere følgende alternativer i vinduet Rediger e-postmelding.

 • Emne for e-post: Angir teksten som vises i emnelinjen i e-postmeldingen.

  Hvis du vil angi et nytt emne, skriver du det inn i boksen.

 • Innhold: Angir innholdet i e-postmeldingen. Standardinnholdet inneholder variabler som Webex Training erstatter med informasjonen om treningsøkten. Du kan omorganisere, slette eller erstatte variabler og tekst med bestemt informasjon. Ikke endre teksten i en variabel.

E-postmaler kan ikke redigeres på nye Webex-områder.

Tilpasse en e-postmelding


E-postmaler kan ikke redigeres på nye Webex-områder.

1

På siden Planlegg treningsøkt eller Rediger planlagt treningsøkt under E-postalternativer > Rediger e-postalternativer.

2

Velg e-postmeldingen du vil tilpasse.

3

Rediger e-postmeldingen. Pass på at du ikke endrer teksten i en variabel. Hvis du vil ha beskrivelser av variabler, kan du se E-postmeldingsvariabler.

4

Hvis du vil lagre den redigerte e-postmeldingen, velger du Oppdater.

5

(Valgfritt) Hvis du vil returnere e-postmeldingen til standardmeldingen, velger du Tilbakestill til standard.

Hvis du velger OK , erstatter standarde-postmelding eventuelle endringer du har gjort.

Variabler for e-postmelding

Hver variabel som brukes i e-postmeldinger for Webex-opplæring, erstattes av tilsvarende informasjon du oppgir når du planlegger en treningsøkt. Tabellen nedenfor inneholder mange av disse variablene og deres betydninger.

Denne variabelen...

erstattes av...

for bruk i disse e-postmeldingene...

%EmailFooter%

E-postsignaturen til et nettsted.

Alle

%HostEmail%

E-postadressen du angav brukerprofilen for.

Alle

%Vertsnavn%

For- og etternavnet du angav i brukerprofilen.

Alle

%Deltakernavn%

For- og etternavn som deltakerne angav når de enten meldte seg på eller ble med i en treningsøkt.

Alle

%PhoneContactInfo%

Hvis du angav et telefonnummer i brukerprofilen, følgende tekst:

ring %HostPhone%, der %HostPhone% erstattes av telefonnummeret du angav i brukerprofilen.

 • Deltakerregistrering bekreftet

 • Påminnelse om opplæringsøkt til deltakere

%RegistreringID%

Registrerings-IDen for deltakeren. OnStage oppretter automatisk denne IDen for en deltaker etter at du har godkjent registreringsforespørselen. Hvis du ikke trenger registrering for treningsøkten, erstattes denne variabelen med følgende tekst:

(Denne opplæringsøkten krever ingen registrerings-ID.)

 • Deltakerregistrering bekreftet

 • Påminnelse om opplæringsøkt til deltakere

%SessionDateOrRecurrence%

Hvis økten er én enkelt økt, viser du:

[Øktdato]

Hvis økten er en regelmessig økt eller et emne med flere økter, kan du vise følgende:

[SessionRecurrence]

 • Deltakerregistrering bekreftet

 • Påminnelse om opplæringsøkt til deltakere

%SessionInfoURL%

Nettadressen, eller URL-adressen, for siden Treningsinformasjon for treningsøkten. Opplæringsansvarlig oppretter automatisk URL-adressen når du planlegger en treningsøkt.

Alle

%Øktnummer%

Nummeret på økten som er angitt av Opplæringsleder.

Alle

%SessionPassword%

Passordet for treningsøkten du angav da du planla treningen.

Hvis du ikke trenger et passord, erstattes denne variabelen av følgende tekst:

(Denne treningsøkten krever ikke passord.)

 • Deltakerregistrering bekreftet

 • Påminnelse om opplæringsøkt til deltakere

%Økttid%

Tidspunktet du angav da du planla treningsøkten i følgende format:

TT:MM [am/pm]For eksempel: 12.30

Alle

%TeleconferenceInfo%

Følgende tekst:

Hvis du vil bli med i telekonferansen, ringer du %CallInNumber% og skriver inn øktnummeret.

Der %CallInNumber% erstattes av numrene du angav i Boksen Telefonnumre ved planlegging av opplæringen.

Alle

%Tidssone%

Tidssonen du angav da du planla opplæringen.

Alle

%Emne%

Emnet for treningsøkten du angav under planleggingen av opplæringen.

Alle