Výběr e-mailových zpráv, které mají být odeslány

Při plánování školení můžete vybrat výchozí e-mailové zprávy, které odesíláte účastníkům. Šablony e-mailových zpráv Webex Training můžete také přizpůsobit úpravou, uspořádáním nebo odstraněním textu a proměnných – kódu, který webex Training rozpozná a nahradí informacemio konkrétní školicí relaci.

 • V částiPřipomenutí můžete zvolit, zda chcete obdržet e-mail, když se účastník připojí k tréninku.

  • Upozornění hostiteli při připojení účastníka k relaci

Odeslání pozvánky na školení

Když vyberete e-mailovou zprávu, kterou chcete odeslat, můžete odeslat výchozí e-mailovou zprávu nebo se rozhodnout zprávu přizpůsobit. Podrobnosti najdete v tématu Přizpůsobení e-mailových zpráv.

1

Na stránce Naplánovat tréninkovou relaci nebo na stránce Upravit naplánovanou tréninkovou relaci vyberte Možnosti e-mailu > Upravit možnosti e-mailu.

2

V částiPozvánky zaškrtněte políčko vedle následujících možností:

 • Pozvání k připojení ke školení

 • Pozvánka na probíhající školení

 • Pozvání k registraci ke školení

3

Vyberte Naplánovat nebo aktualizovat .

Odeslání aktualizace do naplánované relace školení

1

Na stránce Naplánovat tréninkovou relaci nebo na stránce Upravit naplánovanou tréninkovou relaci vyberte Možnosti e-mailu > Upravit možnosti e-mailu.

2

V částiAktualizace zaškrtněte políčko vedle následujících možností:

 • Plán školení byl změněn.

 • Byly aktualizovány informace o připojování ke školení

 • Byly aktualizovány informace o registraci účasti na školení

 • Školení bylo zrušeno.

3

Vyberte Naplánovat nebo aktualizovat .

Odeslání oznámení o registraci na naplánovanou tréninkovou relaci

1

Na stránce Naplánovat tréninkovou relaci nebo na stránce Upravit naplánovanou tréninkovou relaci vyberte Možnosti e-mailu > Upravit možnosti e-mailu.

2

V části Registracezaškrtněte políčko vedle následujících možností:

 • Oznámení hostiteli o registraci

  Tuto výchozí e-mailovou zprávu nelze změnit.

 • Registrace účastníka čeká na vyřízení.

 • Registrace účastníka byla potvrzena.

 • Registrace účastníka byla odmítnuta.

3

Vyberte Naplánovat nebo aktualizovat .

Odeslání připomenutí naplánované relace školení

Oznámení o školení můžete posílat účastníkům a prezentujícím a sobě od 15 minut do 2 týdnů před plánovaným školením. Když vyberete e-mailovou zprávu, kterou chcete odeslat, můžete odeslat výchozí e-mailovou zprávu nebo se rozhodnout zprávu přizpůsobit. Podrobnosti najdete v tématu Přizpůsobení e-mailových zpráv.

1

Na stránce Naplánovat tréninkovou relaci nebo na stránce Upravit naplánovanou tréninkovou relaci vyberte Možnosti e-mailu > Upravit možnosti e-mailu.

2

V částiPřipomenutí zaškrtněte políčko vedle připomenutí školicí relace účastníkům.

3

Vyberte čas před tréninkem, kdy mají být odeslána oznámení.

4

Pokud chcete zahrnout další e-mailová oznámení, vyberte Přidat další e-mail s připomenutím a vyberte čas před tréninkem, který chcete tomuto připomenutí odeslat.


 

Můžete přidat až tři e-maily s oznámením.

5

Vedle prezentujících vyberte v rozevíracím seznamu čas před tréninkem, kdy mají být prezentujícím odeslána oznámení.

6

Vedle položky Hostitel vyberte v rozevíracím seznamu čas před tréninkem, kdy vám má být odesláno oznámení.

7

Po e-mailovéadrese zadejte e-mailovou adresu, na kterou má webex Training odeslat oznámení, v následujícím formátu: name@domain.com.


 

Do pole nezadávkovat více e-mailových adres. Pokud tak stanete, školení Webexneodešle oznámení.

8

Vyberte Naplánovat nebo aktualizovat .

Přijetí oznámení, když se účastník připojí k relaci

1

Na stránce Naplánovat tréninkovou relaci nebo na stránce Upravit naplánovanou tréninkovou relaci vyberte Možnosti e-mailu > Upravit možnosti e-mailu.

2

V částiPřipomenutí zaškrtněte políčko Oznámení hostiteli při připojení účastníka k relaci.

3

Vyberte Naplánovat nebo aktualizovat .

Přizpůsobení e-mailových zpráv

Výchozí e-mailové zprávy můžete přizpůsobit podle svých preferencí. Proměnné můžete odstranit, ale neměníte text v rámci znaků procent (například %ParticipantName%).

Pokud je změníte, školicí manažer nenahradí správný text z vašeho profilu nebo registračních informací. Popisy proměnných viz Proměnné e-mailové zprávy.

V okně Upravit e-mailovou zprávu můžete upravit následující možnosti.

 • Předmět e-mailu: Určuje text, který se zobrazí v řádku předmětu e-mailové zprávy.

  Chcete-li zadat nový předmět, zadejte ho do pole.

 • Obsah: Určuje obsah e-mailové zprávy. Výchozí obsah obsahuje proměnné, které webex training nahrazuje informacemi o vaší tréninkové relaci. Proměnné a text můžete změnit, odstranit nebo nahradit konkrétními informacemi. Neměněte text v proměnné.

Šablony e-mailů nelze upravovat na nových webech Webexu.

Přizpůsobení e-mailové zprávy


Šablony e-mailů nelze upravovat na nových webech Webexu.

1

Na stránce Naplánovat tréninkovou relaci nebo Upravit naplánovanou školicí relaci v části Možnosti e-mailu > Upravit možnosti e-mailu.

2

Vyberte e-mailovou zprávu, kterou chcete přizpůsobit.

3

Upravte e-mailovou zprávu. Nezapomeňte změnit text v proměnné. Popisy proměnných viz Proměnné e-mailové zprávy.

4

Chcete-li upravit upravenou e-mailovou zprávu uložit, vyberte aktualizovat.

5

(Nepovinné) Chcete-li vrátit e-mailovou zprávu do výchozí zprávy, vyberte obnovit výchozí.

Pokud vyberete OK , nahradí výchozíe-mailová zpráva všechny provedené úpravy.

Proměnné e-mailových zpráv

Každá proměnná použitá v e-mailových zprávách školení Webex je nahrazena odpovídajícími informacemi, které poskytnete při plánování školení. Následující tabulka obsahuje mnoho z těchto proměnných a jejich význam.

Tato proměnná...

je nahrazena...

pro použití v těchto e-mailových zprávách...

%EmailFooter%

Podpis e-mailu webu.

Všichni

%HostEmail%

E-mailová adresa, kterou jste zadali svůj uživatelský profil.

Všichni

%HostName%

Jméno a příjmení, které jste zadali ve svém uživatelském profilu.

Všichni

%Název účastníka%

Křestní jména a příjmení, která účastníci zadali při registraci nebo připojení k tréninku.

Všichni

%PhoneContactInfo%

Pokud jste ve svém uživatelském profilu zadali telefonní číslo, následující text:

zavolejte %HostPhone%, kde %HostPhone% je nahrazeno telefonním číslem, které jste zadali v uživatelském profilu.

 • Registrace účastníka byla potvrzena.

 • Připomenutí školení účastníkům

%RegistrationID%

ID registrace účastníka. OnStage automaticky vytvoří toto ID pro účastníka poté, co schválíte jeho žádost o registraci. Pokud nevyžadujete zápis do školení, bude tato proměnná nahrazena následujícím textem:

(Tato tréninková relace nevyžaduje ID registrace.)

 • Registrace účastníka byla potvrzena.

 • Připomenutí školení účastníkům

%SessionDateOrRecurrence%

Pokud je relace jedna relace, zobrazte:

[Datum relace]

Pokud se jedná o opakovanou relaci nebo kurz s více relacemi, zobrazte:

[SessionRecurrence]

 • Registrace účastníka byla potvrzena.

 • Připomenutí školení účastníkům

%SessionInfouRL%

Webová adresa nebo adresa URL stránky Informace o školení pro školicí relaci. Správce školení automaticky vytvoří adresu URL po naplánování školení.

Všichni

%SessionNumber%

Číslo relace zadané školicí manažerem.

Všichni

%SessionPassword%

Heslo pro trénink, které jste zadali při plánování školení.

Pokud heslo nevyžadujete, bude tato proměnná nahrazena následujícím textem:

(Tato tréninková relace nevyžaduje heslo.)

 • Registrace účastníka byla potvrzena.

 • Připomenutí školení účastníkům

%SessionTime%

Čas, který jste zadali při plánování školení v následujícím formátu:

HH:MM [am/pm]Například: 12:30

Všichni

%TelekonferenceInfo%

Následující text:

Chcete-li se připojit k telekonferenci, zavolejte %CallInNumber% a zadejte číslo školicí relace.

Kde %CallInNumber% je nahrazeno čísly, která jste zadali v poli Telefonní čísla při plánování školení.

Všichni

%Časové pásmo%

Časové pásmo, které jste zadali při plánování školení.

Všichni

%Topic%

Téma školení, které jste zadali při plánování školení.

Všichni