E-mailberichten selecteren die moeten worden verzonden

Wanneer u een trainingssessie plant, kunt u de standaard e-mailberichten selecteren die u naar deelnemers verzendt. U kunt ook de e-mailsjablonen van Webex Training aanpassen door ze te bewerken, opnieuw in te delen of tekst en variabelen te verwijderen. Variabelen zijn code die Webex Training herkent en vervangt door specifieke informatie over uw trainingssessie.

 • Onder Herinnering kunt u instellen dat u een e-mail ontvangt wanneer een deelnemer aan een trainingssessie deelneemt.

  • Melding aan host wanneer een deelnemer aan een sessie gaat deelnemen

Een uitnodiging voor een trainingssessie verzenden

Wanneer u een e-mailbericht selecteert dat u wilt laten verzenden, kunt u kiezen voor het standaardbericht of kunt u het bericht aanpassen. Zie Info over het aanpassen van e-mailberichten voor meer informatie.

1

Selecteer op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken E-mailopties > E-mailopties bewerken.

2

Schakel onder Uitnodigingen het selectievakje naast een van de volgende opties in:

 • Uitnodiging voor deelname aan een trainingssessie

 • Uitnodiging voor een actieve trainingssessie

 • Uitnodiging voor registratie voor een trainingssessie

3

Selecteer Plannen of Bijwerken.

Nieuwe informatie over een geplande trainingssessie verzenden

1

Selecteer op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken E-mailopties > E-mailopties bewerken.

2

Schakel onder Updates het selectievakje naast een van de volgende opties in:

 • Tijdstip trainingssessie gewijzigd

 • Bijgewerkte gegevens voor deelname aan een trainingssessie

 • Bijgewerkte gegevens voor registratie voor een trainingssessie

 • Trainingssessie geannuleerd

3

Selecteer Plannen of Bijwerken.

Registratiemeldingen verzenden naar een geplande trainingssessie

1

Selecteer op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken E-mailopties > E-mailopties bewerken.

2

Schakel onder Registraties het selectievakje naast een van de volgende opties in:

 • Registratiemelding aan host

  U kunt deze standaarde-mail niet aanpassen.

 • Deelnemerregistratie in behandeling

 • Deelnemerregistratie bevestigd

 • Deelnemerregistratie geweigerd

3

Selecteer Plannen of Bijwerken.

Een herinnering voor een geplande trainingssessie verzenden

U kunt herinneringen voor trainingssessies verzenden aan deelnemers en presentatoren en aan uzelf. Herinneringen kunnen van 15 minuten tot 2 weken voor een geplande trainingssessie worden verzonden. Wanneer u een e-mailbericht selecteert dat u wilt laten verzenden, kunt u kiezen voor het standaardbericht of kunt u het bericht aanpassen. Zie Info over het aanpassen van e-mailberichten voor meer informatie.

1

Selecteer op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken E-mailopties > E-mailopties bewerken.

2

Schakel onder Herinnering het selectievakje naast Herinnering voor trainingssessie aan deelnemers in.

3

Selecteer hoelang vóór de trainingssessie de herinneringen moet worden verzonden.

4

U kunt instellen dat aanvullende herinneringen per e-mail worden verzonden door op Aanvullende herinnering per e-mail te klikken. Selecteer vervolgens hoe lang vóór een trainingssessie de herinnering moet worden verzonden.


 

U kunt maximaal drie herinneringen per e-mail laten verzenden.

5

Selecteer in de vervolgkeuzelijst naast Presentatoren hoe lang vóór de trainingssessie herinneringen aan presentatoren moeten worden verzonden.

6

Selecteer in de vervolgkeuzelijst naast Host hoe lang vóór de trainingssessie een herinnering aan u moet worden verzonden.

7

Typ na via e-mailadres het e-mailadres waar uw Webex Training de melding voor u naar toe moet sturen. Gebruik de volgende indeling: naam@domein.com.


 

Er kan maar één e-mailadres in het vak worden ingevoerd. Als u dat doet, verzendt Uw WebexTraining de melding niet.

8

Selecteer Plannen of Bijwerken.

Een melding ontvangen wanneer een deelnemer deelneemt aan een sessie

1

Selecteer op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken E-mailopties > E-mailopties bewerken.

2

Schakel onder Herinnering het selectievakje Melding aan host wanneer deelnemer aan een sessie deelneemt in.

3

Selecteer Plannen of Bijwerken.

Info over het aanpassen van e-mailberichten

U kunt de standaard e-mailberichten naar wens aanpassen. U kunt variabelen wissen. Verwijder geen tekst tussen procenttekens (bijvoorbeeld %ParticipantName%).

Als u deze variabelen wijzigt, vervangt Trainingsbeheer ze niet meer met de juiste tekst uit uw profiel- of registratiegegevens. Zie Variabelen in e-mailberichten voor beschrijvingen van variabelen.

In het venster E-mailbericht bewerken kunt u de volgende opties bewerken.

 • E-mailonderwerp: geeft aan welke tekst wordt weergegeven in de onderwerpregel van het e-mailbericht.

  Gebruik het vak om een nieuw onderwerp op te geven.

 • Inhoud: geeft aan welke inhoud het e-mailbericht heeft. De standaard inhoud bestaat uit variabelen, die Webex Training vervangt door gegevens over uw trainingssessie. U kunt de plaats van variabelen veranderen of de variabelen verwijderen, en u kunt variabelen en tekst vervangen door specifieke gegevens. Wijzig de tekst binnen een variabele niet.

E-mailsjablonen kunnen niet worden bewerkt op nieuwe Webex-sites.

Een e-mailbericht aanpassen


1

Klik op de pagina Trainingssessie plannen of Geplande trainingssessie bewerken op E-mailopties > E-mailopties bewerken.

2

Klik op het e-mailbericht dat u wilt aanpassen.

3

Bewerk het e-mailbericht. Zorg dat u de tekst binnen een variabele niet wijzigt. Zie Variabelen in e-mailberichten voor beschrijvingen van variabelen.

4

Klik op Bijwerken om uw bewerkte e-mailbericht op te slaan.

5

(Optioneel) Klik op Standaardinstellingen terugzetten om het oorspronkelijke bericht van de e-mail te herstellen.

Als u op OK klikt, worden alle wijzigingen die u hebt aangebracht, ongedaan gemaakt en wordt het standaardbericht hersteld.

Variabelen in e-mailberichten

Iedere variabele in e-mailberichten van Webex Training wordt vervangen door corresponderende gegevens die u op geeft wanneer u een trainingssessie plant. In de onderstaande tabel zijn veel variabelen en hun betekenis opgenomen.

Deze variabele...

Wordt vervangen door…

Voor gebruik in deze e-mailberichten...

%EmailFooter%

Een e-mailhandtekening van een website.

Alle

%HostEmail%

Het e-mailadres dat u hebt opgegeven in uw gebruikersprofiel.

Alle

%HostName%

De voor- en achternaam die u hebt opgegeven in uw gebruikersprofiel.

Alle

%ParticipantName%

Voor- en achternamen van de deelnemers zoals opgegeven wanneer ze zich aanmelden bij of deelnemen aan een trainingssessie.

Alle

%PhoneContactInfo%

Als u een telefoonnummer in uw gebruikersprofiel hebt opgegeven, wordt de volgende tekst weergegeven:

bel %HostPhone%, waarbij %HostPhone% wordt vervangen door het telefoonnummer dat u hebt opgegeven in uw gebruikersprofiel.

 • Deelnemerregistratie bevestigd

 • Herinnering trainingssessie voor deelnemers

%RegistrationID%

Het inschrijvingsidentificatienummer van de deelnemer. OnStage maakt dit identificatienummer automatisch voor een deelnemer nadat u het verzoek tot inschrijving hebt goedgekeurd. Als inschrijving voor een trainingssessie niet is vereist, wordt deze variabele vervangen door de volgende tekst:

(Voor deze trainingssessie is geen inschrijvingsidentificatienummer vereist.)

 • Deelnemerregistratie bevestigd

 • Herinnering trainingssessie voor deelnemers

%SessionDateOrRecurrence%

Als de sessie bestaat uit een enkele sessie, gebruikt u:

[SessionDate]

Als de sessie een terugkerende sessie of een cursus van meerdere sessies is, gebruikt u:

[SessionRecurrence]

 • Deelnemerregistratie bevestigd

 • Herinnering trainingssessie voor deelnemers

%SessionInfoURL%

Het webadres (URL) van de pagina Trainingsinformatie voor de trainingssessie. Trainingsbeheer maakt de URL automatisch wanneer u een trainingssessie plant.

Alle

%SessionNumber%

Het nummer van uw sessie, gemaakt door Trainingsbeheer.

Alle

%SessionPassword%

Het wachtwoord voor de trainingssessie dat u hebt opgegeven toen u de trainingssessie plande.

Als u geen wachtwoord wilt instellen voor een trainingssessie, wordt de variabele vervangen door de volgende tekst:

(Voor deze trainingssessie is geen wachtwoord vereist.)

 • Deelnemerregistratie bevestigd

 • Herinnering trainingssessie voor deelnemers

%SessionTime%

De tijd die u hebt opgegeven toen u de trainingssessie plande, in de volgende notatie:

UU:MM [AM/PM]Bijvoorbeeld: 12:30 PM

Alle

%TeleconferenceInfo%

De volgende tekst:

Als u wilt deelnemen aan de teleconferentie, belt u %CallInNumber% en voert u het nummer van de trainingssessie in.

Hierbij wordt %CallInNumber% vervangen door het nummer dat of de nummers die u hebt opgegeven in het vak Telefoonnummers toen u de training plande.

Alle

%TimeZone%

De tijdzone die u hebt opgegeven toen u de training plande.

Alle

%Topic%

Het onderwerp van de trainingssessie dat u hebt opgegeven toen u de training plande.

Alle