Izbor e-poruka koje treba poslati

Dok zakaћete obuku, moћete da izaberete podrazumevane e-poruke koje љaljete učesnicima. Predloške e-poruka webex obuke možete da prilagodite i tako što ćete urediti, prerasporediti ili izbrisati tekst i promenljive – kôd teksta koji Webex Training prepoznaje i zamenjuje određenim informacijama o obuci.

 • U okviruPodsetnika možete odabrati da primite e-poruku kada se učesnik pridruži treningu.

  • Obaveštenje za organizatora učesniku koji se pridružuje sesiji

Slanje pozivnice na trening

Kada izaberete e-poruku za slanje, možete da pošaljete podrazumevanu e-poruku ili da odaberete da prilagodite poruku. Više detalja potražite u članku Prilagođavanje e-poruka.

1

Na stranici "Planiranje treninga" ili na stranici "Uređivanje zakazane sesije treninga" izaberite opcije e-pošte > Uređivanje opcija e-pošte.

2

U okviruPozivnice pogledajte polje pored bilo koje od sledećih opcija:

 • Poziv za pridruživanje sesiji obuke

 • Poziv na sesiju obuke je u toku

 • Poziv za registraciju za sesiju obuke

3

Izaberite raspored ili ažuriranje .

Slanje ispravke planiranoj sesiji obuke

1

Na stranici "Planiranje treninga" ili na stranici "Uređivanje zakazane sesije treninga" izaberite opcije e-pošte > Uređivanje opcija e-pošte.

2

U okviruIspravke, pogledajte polje pored bilo koje od sledećih opcija:

 • Sesija obuke je ponovo zakazana

 • Ažurirane informacije za pridruživanje sesiji obuke

 • Ažurirane informacije za registraciju za sesiju obuke

 • Trening je otkazan

3

Izaberite raspored ili ažuriranje .

Slanje obaveštenja o registraciji na zakazanu obuku

1

Na stranici "Planiranje treninga" ili na stranici "Uređivanje zakazane sesije treninga" izaberite opcije e-pošte > Uređivanje opcija e-pošte.

2

U okviruRegistracije, pogledajte polje pored bilo koje od sledećih opcija:

 • Obaveštenje o registraciji za organizatora

  Ovu podrazumevanu e-poruku ne možete da promenite.

 • Registracija učesnika je na čekanju

 • Registracija učesnika je potvrđena

 • Registracija učesnika je odbijena

3

Izaberite raspored ili ažuriranje .

Slanje podsetnika za zakazanu obuku

Obaveštenja o obuci možete slati učesnicima i prezenterima i sebi od 15 minuta do 2 nedelje pre zakazanog treninga. Kada izaberete e-poruku za slanje, možete da pošaljete podrazumevanu e-poruku ili da odaberete da prilagodite poruku. Više detalja potražite u članku Prilagođavanje e-poruka.

1

Na stranici "Planiranje treninga" ili na stranici "Uređivanje zakazane sesije treninga" izaberite opcije e-pošte > Uređivanje opcija e-pošte.

2

U okviruPodsetnik , pogledajte polje pored podsetnika za sesiju obuke učesnicima.

3

Izaberite vreme pre treninga za koje želite da pošaljete obaveštenja.

4

Da biste uključili dodatna obaveštenja putem e-pošte, izaberite stavku Dodaj još jednu e-poruku podsetnika , a zatim izaberite vreme pretreninga koji želite da ovaj podsetnik pošalje.


 

Možete da dodate do tri e-poruke sa obaveštenjima.

5

Pored prezentatora , sa padajuće liste izaberite vreme pre treninga koje želite da obaveštenja šalju prezentatorima.

6

Pored hosta , sa padajuće liste izaberite vreme pre treninga koje želite da vam pošalje obaveštenje.

7

Nakon e-adrese upišite e-adresu na koju želite da vam Webex Training pošalje obaveštenje, u sledećem formatu: ime@domen.com.


 

Nemojte kucati više e-adresa u polje. Ako to uradite, WebexTraining ne šalje obaveštenje.

8

Izaberite raspored ili ažuriranje .

Primanje obaveštenja kada se učesnik pridruži sesiji

1

Na stranici "Planiranje treninga" ili na stranici "Uređivanje zakazane sesije treninga" izaberite opcije e-pošte > Uređivanje opcija e-pošte.

2

U okviruOpomena , proverite obaveštenje domaćinu nakon što se učesnik pridruži sesiji.

3

Izaberite raspored ili ažuriranje .

Prilagođavanje e-poruka

Podrazumevane e-poruke možete da prilagodite po svojim potrebama. Promenljive možete izbrisati, ali ne menjati tekst u okviru znakova za procenat (npr. %ParticipantName%).

Ako ih promenite, Menadžer obuke ne zamenjuje ispravan tekst iz vašeg profila ili informacija o registraciji. Opis promenljive možete da vidite u članku Promenljive e-poruka.

Sledeće opcije možete da uređujete u prozoru Uređivanje e-poruka.

 • Tema e-pošte: Određuje tekst koji se pojavljuje u temi e-poruke.

  Upišite je u polje da biste naveli novu temu.

 • Sadržaj: Određuje sadržaj e-poruke. Podrazumevani sadržaj sadrži promenljive koje Webex Training zamenjuje informacijama o obuci. Promenljive i tekst možete da prerasporedite, izbrišete ili zamenite određenim informacijama. Nemojte menjati tekst unutar promenljive.

Nije moguće urediti predloške e-pošte na novim Webex lokacijama.

Prilagođavanje e-poruke


Nije moguće urediti predloške e-pošte na novim Webex lokacijama.

1

Na stranici "Planiranje treninga" ili stranici "Uređivanje zakazane sesije treninga", u okviru opcije e-pošte > uređivanje opcija e-pošte.

2

Izaberite e-poruku koju želite da prilagodite.

3

Uredite e-poruku. Uverite se da tekst ne menjate unutar promenljive. Opis promenljive možete da vidite u članku Promenljive e-poruka.

4

Da biste sačuvali uređenu e-poruku, kliknite na dugme "Ažuriraj".

5

(Opcionalno) Da biste vratili podrazumevanu poruku na podrazumevanu poruku, kliknite na dugme "Uspostavi početnevrednosti".

Ako izaberete opciju"U redu", podrazumevana e-poruka zamenjuje sve izmene koje ste napravili.

Promenljive e-poruka

Svaka promenljiva koja se koristi u Webex obuci e-poruka zamenjuje se odgovarajućim informacijama koje navedete prilikom zakazivanja treninga. Sledeća tabela sadrži mnoge od ovih promenljivih i njihova značenja.

Ova promenljiva...

zamenjuje se...

za upotrebu u ovim e-porukama...

%EmailFooter%

Potpis e-pošte Veb lokacije.

Sve

%HostEmail%

E-adresa koju ste naveli na svom korisničkom profilu.

Sve

%HostName%

Ime i prezime koje ste naveli u korisničkom profilu.

Sve

%Ime učesnika%

Imena i prezimena koja su polaznici naveli prilikom upisa ili pridruživanja treningu.

Sve

%PhoneContactInfo%

Ako ste naveli broj telefona u korisničkom profilu, sledeći tekst:

pozovite %HostPhone%, gde je %HostPhone% zamenjen brojem telefona koji ste naveli u svom korisničkom profilu.

 • Registracija učesnika je potvrđena

 • Podsetnik za sesiju obuke za učesnike

%RegistrationID%

ID upisa za učesnika. OnStage automatski kreira ovaj ID za učesnika nakon što odobrite njihov zahtev za upis. Ako ne zahtevate upis na trening, ova promenljiva se zamenjuje sledećim tekstom:

(Ova obuka ne zahteva ID upisa.)

 • Registracija učesnika je potvrđena

 • Podsetnik za sesiju obuke za učesnike

%SessionDateOrRecurrence%

Ako je sesija jedna sesija, onda prikaži:

[SesijaDate]

Ako je sesija periodična sesija ili kurs sa više sesija, prikaži:

[SessionRecurrence]

 • Registracija učesnika je potvrđena

 • Podsetnik za sesiju obuke za učesnike

%SessionInfoURL%

Web adresa ili URL adresa stranice "Informacije o obuci" za obuku. Menadžer obuke automatski kreira URL adresu kada zakažete obuku.

Sve

%SessionNumber%

Broj sesije koju je naveo Menadžer za obuku.

Sve

%SessionPassword%

Lozinka za obuku koju ste naveli prilikom zakazivanja obuke.

Ako ne zahtevate lozinku, ova promenljiva se zamenjuje sledećim tekstom:

(Ova sesija obuke ne zahteva lozinku.)

 • Registracija učesnika je potvrđena

 • Podsetnik za sesiju obuke za učesnike

%Vreme sesije%

Vreme koje ste naveli prilikom zakazivanja treninga u sledećem formatu:

HH:MM [am/pm]Na primer: 12:30

Sve

%TeleconferenceInfo%

Sledeći tekst:

Da biste se pridružili telekonferenciji, pozovite %CallInNumber% i unesite broj sesije obuke.

Gde je %CallInNumber% zamenjen brojem koji ste naveli u polju za brojeve telefona prilikom zakazivanja obuke.

Sve

%Vremenska zona%

Vremenska zona koju ste naveli prilikom zakazivanja obuke.

Sve

%Topic%

Tema treninga koju ste naveli prilikom zakazivanja obuke.

Sve