Elküldendő e-mailek kiválasztása

Az edzés ütemezése közben kiválaszthatja az alapértelmezett e-mail üzeneteket, amelyeket a résztvevőknek küld. Testreszabhatja a Webex Training e-mail üzenetsablonjait a szöveg és a változók szerkesztésével, átrendezésével vagy törlésével – a Webex Training által felismert kódszöveget, és helyettesítheti az adott edzési munkamenet-információval.

 • Az Emlékeztető alatt választhat, hogy e-mailt kap, ha egy résztvevő csatlakozik egy edzéshez.

  • Értesítés a szervezőnek, ha résztvevő csatlakozik egy alkalomhoz

Meghívó küldése egy képzésre

Ha kiválaszt egy küldhető e-mailt, elküldheti az alapértelmezett e-mailt, vagy testreszabhatja az üzenetet. További részletekért lásd az e-mailek testreszabását.

1

Az Ütemezési edzések lapján vagy az Ütemezett edzések szerkesztése lapon válassza az E-mail beállítások > az E-mail beállítások szerkesztéselehetőséget.

2

A Meghívókalatt jelölje be az alábbi jelölőnégyzetet:

 • Meghívás képzési foglalkozáshoz való csatlakozásra

 • Meghívás képzési foglalkozásra folyamatban

 • Meghívás képzési foglalkozásra történő regisztrációra

3

Válassza az Ütemezés vagy frissítés lehetőséget.

Frissítés küldése ütemezett edzésre

1

Az Ütemezési edzések lapján vagy az Ütemezett edzések szerkesztése lapon válassza az E-mail beállítások > az E-mail beállítások szerkesztéselehetőséget.

2

A Frissítések alatt jelölje be az alábbijelölőnégyzetet:

 • Képzési foglalkozás újraütemezve

 • Képzési foglalkozáshoz való csatlakozással kapcsolatos információk frissítve

 • Képzési foglalkozásra való regisztrációval kapcsolatos információk frissítve

 • Az edzés elmarad

3

Válassza az Ütemezés vagy frissítés lehetőséget.

Regisztrációs értesítés küldése ütemezett edzésre

1

Az Ütemezési edzések lapján vagy az Ütemezett edzések szerkesztése lapon válassza az E-mail beállítások > az E-mail beállítások szerkesztéselehetőséget.

2

A Regisztrációk menüpontban jelölje be az alábbijelölőnégyzetek egyikét:

 • Regisztrációs értesítő a szervezőnek

  Ezt az alapértelmezett e-mail üzenetet nem módosíthatja.

 • Résztvevő-regisztráció függőben

 • Résztvevő-regisztráció megerősítve

 • Résztvevő-regisztráció elutasítva

3

Válassza az Ütemezés vagy frissítés lehetőséget.

Emlékeztető küldése ütemezett edzéshez

Az edzésről szóló értesítéseket a résztvevőknek és az előadóknak, valamint magának 15 perctől 2 hétig küldheti el egy ütemezett edzés előtt. Ha kiválaszt egy küldhető e-mailt, elküldheti az alapértelmezett e-mailt, vagy testreszabhatja az üzenetet. További részletekért lásd: Az e-mail üzenetek testreszabása.

1

Az Ütemezési edzések lapján vagy az Ütemezett edzések szerkesztése lapon válassza az E-mail beállítások > az E-mail beállítások szerkesztéselehetőséget.

2

Az Emlékeztető alatt jelölje be arésztvevőknek az edzésre való emlékeztető melletti jelölőnégyzetet.

3

Válassza ki azt az időpontot, mielőtt értesítést szeretne küldeni az edzés előtt.

4

További e-mail értesítések hozzáadásához válassza az Emlékeztető e-mail hozzáadásalehetőséget, majd válassza ki az emlékeztető elküldésére vonatkozó edzés előtti időt.


 

Legfeljebb három értesítő e-mailt adhat hozzá.

5

Az Előadókmellett a legördülő listában válassza ki azokat az időpontokat, amikor az előadóknak küldött értesítéseket szeretne elküldeni egy edzés előtt.

6

A Fogadómellett a legördülő listában válassza ki azt az időpontot, mielőtt értesítést szeretne küldeni Önnek.

7

Miután e-mail címet, írja be az e-mail címet, amelyre szeretné, hogy a Webex Képzés küldjön önnek egy értesítést, a következő formátumban: name@domain.com.


 

Ne írjon be több e-mail címet a mezőbe. Ha igen, a WebexTraining nem küld értesítést.

8

Válassza az Ütemezés vagy frissítés lehetőséget.

Értesítés fogadása, ha egy résztvevő csatlakozik egy munkamenethez

1

Az Ütemezési edzések lapján vagy az Ütemezett edzések szerkesztése lapon válassza az E-mail beállítások > az E-mail beállítások szerkesztéselehetőséget.

2

Az Emlékeztető alatt jelölje be az Értesítést afogadónak, ha a résztvevő csatlakozik amunkamenethez.

3

Válassza az Ütemezés vagy frissítés lehetőséget.

Az e-mail üzenetek testreszabása

Testreszabhatja az alapértelmezett e-mail üzeneteket a preferenciáihoz. Törölheti a változókat, de nem módosíthatja a szöveget a százalékos jeleken belül (például %ParticipantName%).

Ha ezeket módosítja, a Training Manager nem helyettesíti a profil vagy a regisztrációs adatok helyes szövegét. A változók leírását lásd: E-mail üzenetváltozók.

Az e-mailek szerkesztése ablakban a következő beállításokat szerkesztheti.

 • E-mail tárgya: Megadja az e-mail tárgysorában megjelenő szöveget.

  Új téma megadásához írja be a mezőbe.

 • Tartalom: Megadja az e-mail üzenet tartalmát. Az alapértelmezett tartalom változókat tartalmaz, amelyeket a Webex Training helyettesít az edzéssel kapcsolatos információkkal. A változókat és a szöveget átrendezheti, törölheti vagy kicserélheti konkrét információkkal. Ne módosítsa a változón belüli szöveget.

Az e-mail sablonok nem szerkeszthetők az új Webex webhelyeken.

E-mail üzenet testreszabása


Az e-mail sablonok nem szerkeszthetők az új Webex webhelyeken.

1

Az Ütemezési edzések lap vagy az Ütemezett edzések szerkesztése lapon az E-mail beállítások > az E-mailek szerkesztése beállításaimenüpontban.

2

Válassza ki a testreszabni kívánt e-mail üzenetet.

3

Szerkessze az e-mail üzenetet. Ügyeljen arra, hogy ne módosítsa a változón belüli szöveget. A változók leírását lásd: E-mail üzenetváltozók.

4

A szerkesztett e-mail üzenet mentéséhez válassza a Frissítéslehetőséget.

5

(Nem kötelező) Ha az e-mail üzenetet vissza szeretné adni az alapértelmezett üzenetnek, válassza az Alapértelmezettre állításlehetőséget.

Ha az OK lehetőséget választja,az alapértelmezett e-mail üzenet helyettesíti az Ön által végrehajtott módosításokat.

E-mail üzenet változói

A Webex Oktató e-mail üzenetekben használt minden változó helyébe a megfelelő információk lépnek, amelyeket a képzés ütemezése során ad meg. Az alábbi táblázat számos ilyen változót és jelentésüket tartalmazza.

Ez a változó...

helyébe...

az e-mail üzenetekben való használatra...

%EmailFooter%

A weboldal e-mail aláírása.

Összes

%HostEmail%

A felhasználói profilt megadott e-mail cím.

Összes

%HostName%

A felhasználói profilban megadott vezeték- és keresztnév.

Összes

%Résztvevőnév%

A résztvevők által megadott vezeték- és keresztnevek, amikor beiratkoznak vagy csatlakoznak egy edzéshez.

Összes

%PhoneContactInfo%

Ha telefonszámot adott meg a felhasználói profiljában, a következő szöveget:

hívás %HostPhone%, ahol a %HostPhone% helyébe a felhasználói profilban megadott telefonszám lép.

 • Résztvevő-regisztráció megerősítve

 • Képzési foglalkozással kapcsolatos értesítő a jelenlévők számára

%RegistrationID%

A résztvevő beiratkozási azonosítója. Az OnStage automatikusan létrehozza ezt az azonosítót egy résztvevő számára, miután jóváhagyta a regisztrációs kérelmet. Ha nincs szüksége beiratkozásra a képzésre, ezt a változót a következő szöveg váltja fel:

(Ez a képzés nem igényel beiratkozási azonosítót.)

 • Résztvevő-regisztráció megerősítve

 • Képzési foglalkozással kapcsolatos értesítő a jelenlévők számára

%SessionDateOrRecurrence%

Ha a munkamenet egyetlen munkamenet, akkor jelenik meg:

[SessionDate]

Ha a munkamenet ismétlődő vagy több munkamenetből áll, jelenik meg:

[SessionRecurrence]

 • Résztvevő-regisztráció megerősítve

 • Képzési foglalkozással kapcsolatos értesítő a jelenlévők számára

%SessionInfoURL%

A képzés képzési információs oldalának webcíme vagy URL-címe. A Training Manager automatikusan létrehozza az URL-címet, miután ütemezte az edzést.

Összes

%SessionNumber%

A képzésvezető által megadott munkamenet száma.

Összes

%SessionPassword%

A képzés ütemezése során megadott edzés jelszava.

Ha nincs szüksége jelszóra, ezt a változót a következő szöveg váltja fel:

(Ez az edzés nem igényel jelszót.)

 • Résztvevő-regisztráció megerősítve

 • Képzési foglalkozással kapcsolatos értesítő a jelenlévők számára

%SessionTime%

Az edzés ütemezése során megadott idő a következő formátumban:

HH:MM [am/pm]Például: 12:30 óra

Összes

%TelekonferenciaInfo%

A következő szöveg:

A telekonferenciához való csatlakozáshoz hívja a %CallInNumber% telefonszámot, és adja meg az edzés számát.

Ahol a %CallInNumber% helyébe a telefonszámok mezőben a képzés ütemezésekor megadott szám(ok) lépnek.

Összes

%Időzóna%

A képzés ütemezése során megadott időzóna.

Összes

%Topic%

A képzés ütemezése során megadott edzéstéma.

Összes