Поведение при набиране, представяне на номера и скрининг на изходящо повикване за Webex Calling

Цифрата за изходящо набиране обикновено се използва в корпоративни среди, за да се избегне припокриване с други навици за набиране в мрежата. Има и случаи, когато предприятията предпочитат разрешително набиране (без цифрата за изходящо набиране). Логиката за маршрутизиране на повикване Webex Calling последователно обработва различно поведение на потребителя при набиране, със и без изходяща цифра за набиране.

Webex Calling използва формат на номера E.164 за идентифициране на обаждания и свързани номера, скрининг на изходящо повикване и за разрешаване на контакти. За да приложат последователно номериране, администраторите могат да конфигурират формата на телефонен номер на организацията (E.164 или National) за идентичност на повикванията и свързания номер. Това се отнася за местоположения, които нямат конфигурирана цифра за изходящо набиране.


 

За организации с конфигурирана цифра за изходящо набиране, разрешителното набиране е деактивирано и се използва формат E.164 . Форматът E.164 винаги се използва, дори ако форматът на организацията е настроен на Национален.

Ако конфигурирате местоположения в организация да използват цифра за изходящо набиране, посъветвайте потребителите да включват цифрата за изходящо набиране, когато извършват външни повиквания.

За определяне на типовете изходящо повикване , типовете местни и междуградско повикване се обединяват в един национален тип на повикването.

Конфигурирайте настройките на услугата за изходящи повиквания

За да конфигурирате изходящо набиране от настройките на услугата, изпълнете следното:

Преди да започнете

За да приложат последователно номериране, администраторите могат да конфигурират формата на телефонен номер на организацията (E.164 или National) за идентичност на повикванията и свързания номер.

За организации с изходяща цифра за набиране се използва формат E.164 .

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Услуги > Обаждане > Сервизни настройки .

2

3

Превъртете до Формат на телефонен номер за обаждане и изберете как искате да се справите с изходящото набиране.

4

Конфигурирайте формата на телефонния номер на организацията за повиквания и хронологията на повикванията. Прилага се за местоположения, които нямат цифра за изходящо набиране. В противен случай се използва формат E.164. Форматът E.164 винаги се използва, дори ако форматът на организацията е настроен на Национален.

  • Форматът E.164 е международен стандарт, включващ код за повикване на държавата (1–3 цифри).

  • Националната конвенция за телефонни номера, която варира в зависимост от държавата.

При конфигуриране на местоположения в организация можете да използвате цифра за изходящо набиране. Администраторите трябва да съветват потребителите винаги да включват цифрата за изходящо набиране, когато извършват външни повиквания от Webex App, Webex Desk или Room устройство.