Ponašanje biranja, prezentacija broja i odlazni poziv za Webex Calling

Cifra izlaznog biranja se obično koristi u poslovnim okruženjima da bi se izbeglo preklapanje sa drugim navikama biranja na mreži. Postoje i slučajevi u kojima preduzeća preferiraju dozvoljeno biranje (bez izlazne cifre za biranje). Ova usmeravanje poziva logika u Webex Calling dosledno upravlja različitim ponašanjem biranja korisnika, sa i bez izlazne cifre za biranje.

Webex Calling koristi E.164 broj za pozivanje i identitet povezanog broja, odlazni poziv ekraniku i za rezoluciju kontakta. Da bi primenili dosledno brojiranje, administratori mogu da konfiguriše format organizacije u broj telefona (E.164 ili nacionalni) za pozivanje i identitet povezanog broja. Ovo se odnosi na lokacije koje nemaju konfigurisanu izlaznu cifru za biranje.


 

Za organizacije sa konfigurisanom izlaznom cifrom za biranje, dozvoljeno biranje je onemogućeno i E.164 se koristi. Format E.164 se uvek koristi čak i ako je format organizacije podešen na Nacionalni.

Ako konfigurišete lokacije u organizaciji da biste koristili izlaznu cifru za biranje, savetujte korisnike da uključe izlaznu cifru za biranje prilikom upućivanja spoljnih poziva.

Radi određivanja odlazni poziv vrste, lokalni i međugradski poziv objedinjuju se u jedinstveni nacionalni vrsta poziva.

Konfigurišite podešavanja usluga za odlazne pozive

Da biste konfigurisali odlazno biranje iz podešavanja usluge, završite sledeće:

Pre nego što počnete

Da bi primenili dosledno brojiranje, administratori mogu da konfiguriše format organizacije u broj telefona (E.164 ili nacionalni) za pozivanje i identitet povezanog broja.

Za organizacije sa izlaznom cifrom za biranje E.164 se koristi.

1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Usluge > Pozivanje > podešavanja usluga.

2

3

Pomerite se do funkcije broj telefona pozivanje i odaberite način na koji želite da rukujete odlaznim biranjem.

4

Konfigurišite format broja telefona organizacije za pozivanje i istoriju poziva. Primenjuje se na lokacije koje nemaju konfigurisane cifre za odlazne pozive. U suprotnom, koristi se format E.164. Format E.164 se uvek koristi čak i ako je format organizacije podešen na Nacionalni.

  • E.164 je međunarodni standard koji sadrži pozivni broj za zemlju (1–3 cifre).

  • Nacionalni konvencija za brojeve telefona, koji se variraj prema zemlji.

Za konfigurisanje lokacija u organizaciji možete da koristite izlaznu cifru za biranje. Administratori moraju da savetuju korisnike da uvek uključe cifru izlaznog biranja kada upućuju spoljne pozive iz Webex aplikacije, Webex desk ili Room uređaja.