Izlazna cifra biranja broja se obično koristi u poslovnim okruženjima da bi se izbeglo preklapanje sa drugim navikama pozivanja na mreži. Postoje i slučajevi kada preduzeća preferiraju dozvoljeno biranje broja (bez izlazne cifre biranja broja). Logika usmeravanja poziva u Webex pozivu sada dosledno rukuje različitim ponašanjem korisničkog biranja broja, sa i bez izlazne cifre biranja broja.

Webex poziv koristi E.164 format broja za pozivanje i identitet povezanog broja, prikazivanje izlaznog poziva i za rešavanje kontakata. Da bi primenili dosledno numerisanje, administratori mogu da konfigurišu format telefonskog broja organizacije (E.164 ili National) za identitet poziva i povezanog broja. Ovo se primenjuje na lokacije koje nemaju konfigurisanu izlaznu cifru biranja broja. Za organizacije sa izlaznom cifrom biranja broja koristi se E.164 format. Format E.164 se uvek koristi čak i ako je format organizacije postavljen na nacionalni.

Za određivanje izlaznih tipova poziva, lokalni i međugradski tipovi poziva se objedinjuju u jedan tip nacionalnog poziva.

Uticaj administratora i krajnjeg korisnika je sledeći:

  • Kada spoljna promena biranja broja bude dostupna, ako lokacije u organizaciji konfigurišete tako da koriste izlaznu cifru biranja broja, savetujte korisnike da prilikom poziva uvek uključe izlaznu cifru biranja broja.

  • Tokom perioda tranzicije, korisnici koji ponovo biraj broj iz istorije poziva mogu iskusiti neuspešno usmeravanje poziva. Korisnici bi trebalo ručno da biraju broj da bi sprečili probleme sa proizvodnim postupkom.