Ekstern oppringing av Webex-anrop endres for å sikre konsekvent virkemåte for samtaleruting, nummerpresentasjon og samtalescreening.

Et utgående nummer brukes vanligvis i bedriftsmiljøer for å unngå overlapping med andre oppringingsvaner på nettet. Det er også tilfeller der bedrifter foretrekker tillatt oppringing (uten det utgående ringesifferet). Med denne endringen håndterer rutingslogikken for kall i Webex Calling konsekvent forskjellige virkemåter for brukeroppringing, med og uten et utgående nummer.

Webex Calling vil bruke E.164-nummerformat for anrop og tilkoblet nummeridentitet, utgående samtalescreening og for kontaktløsning. Administratorer kan konfigurere telefonnummerformatet for en organisasjon (E.164 eller National) for anrop og tilkoblet nummeridentitet for å bruke konsekvent nummerering. Dette gjelder for plasseringer som ikke har et konfigurert utgående nummer. For organisasjoner med et utgående nummer brukes E.164-format. For å bestemme utgående samtaletyper slås lokale og fjernsamtaler sammen til én enkelt nasjonal samtaletype.

Administrator- og sluttbrukerpåvirkning er som følger:

  • Når endringen av ekstern oppringing er tilgjengelig, anbefaler du brukere alltid å inkludere det utgående oppringingssifferet når eksterne samtaler foretas, hvis du konfigurerer plasseringer i en organisasjon til å bruke et utgående nummer.

  • I overgangsperioden kan brukere som ringer opp på nytt fra samtaleloggen, oppleve mislykket samtaleruting. Brukere bør slå nummeret manuelt for å forhindre rutingsproblemer.