Webex Calling extern bellen wordt niet meer gebruikt om consistent gedrag te garanderen voor gespreksroutering, de presentatie van nummers en het gesprek.

Een nummer voor uitgaande nummers wordt doorgaans gebruikt in bedrijfsomgevingen om overlap te voorkomen met andere mensen die binnen het net bellen. Er zijn ook gevallen waar ondernemingen de voorkeur geven aan beltoon zonder het cijfer voor uitgaand kiezen. Met deze wijziging wordt de logica voor gespreksroutering in Webex Calling consistent ander belgedrag van gebruikers verwerkt, met en zonder een cijfer voor uitgaand kiezen.

Webex Calling gebruikt E.164-nummerindeling voor bellen en identiteit van verbonden telefoonnummers, uitgaand gesprek en voor het oplossen van contactpersonen. Beheerders kunnen voor het toepassen van consistente nummering de telefoonnummerindeling (E.164 of Nationaal) van een organisatie configureren voor bellen en verbonden nummeridentiteit. Dit is van toepassing op locaties die geen geconfigureerd cijfer voor uitgaand kiezen hebben. Voor organisaties met een cijfer voor uitgaand kiezen wordt de E.164-indeling gebruikt. Om de soorten uitgaand gesprek te bepalen, worden lokale en internationale gesprekstypen samengevoegd in één nationaal gesprekstype.

De impact voor beheerders en eindgebruikers is als volgt:

  • Als u locaties in een organisatie configureert om een cijfer voor uitgaand bellen te gebruiken, vraagt u zodra de wijziging van het externe nummer voor bellen beschikbaar is, altijd het cijfer voor uitgaand bellen op te nemen bij het plaatsen van externe gesprekken.

  • Tijdens de overgangsperiode kunnen gebruikers die opnieuw kiezen uit hun gespreksgeschiedenis mislukte gespreksroutering ervaren. Gebruikers moeten het nummer handmatig bellen om routeringsproblemen te voorkomen.