Zewnętrzne wybieranie numerów Webex zmienia się, aby zapewnić spójne zachowanie w zakresie przekierowywania połączeń, prezentacji numerów i kontroli połączeń.

Cyfra wybierania numeru wychodzącego jest zwykle używana w środowiskach korporacyjnych, aby uniknąć nakładania się na inne nawyki wybierania numerów w sieci. Istnieją również przypadki, w których przedsiębiorstwa preferują wybieranie permisywne (bez cyfry wybierania wychodzącego). Dzięki tej zmianie logika routingu połączeń w Webex Calling konsekwentnie obsługuje różne zachowania użytkowników podczas wybierania numerów, z cyfrą wybierania numeru wychodzącego i bez niej.

Webex Calling będzie używał formatu numeru E.164 do identyfikacji połączeń i numerów połączonych, sprawdzania połączeń wychodzących i rozwiązywania kontaktów. Aby zastosować spójną numerację, administratorzy mogą skonfigurować format numeru telefonu organizacji (E.164 lub Krajowy) do identyfikacji numeru dzwoniącego i połączonego. Dotyczy to lokalizacji, w których nie skonfigurowano cyfry wybierania numeru wychodzącego. W przypadku organizacji z wychodzącą cyfrą wybierania numeru używany jest format E.164. W celu określenia typów połączeń wychodzących typy połączeń lokalnych i dalekobieżnych zostaną połączone w jeden typ połączenia krajowego.

Wpływ na administratora i użytkownika końcowego jest następujący:

  • Po udostępnieniu zmiany wybierania numeru zewnętrznego, jeśli skonfigurujesz lokalizacje w organizacji do używania cyfry wybierania numeru wychodzącego, poinformuj użytkowników, aby zawsze uwzględniali cyfrę wybierania wychodzącego podczas wykonywania połączeń zewnętrznych.

  • W okresie przejściowym użytkownicy, którzy ponownie wybierają numer z historii połączeń, mogą doświadczyć nieudanego przekierowywania połączeń. Użytkownicy powinni ręcznie wybrać numer, aby zapobiec problemom z routingiem.