Zachowanie podczas wybierania, prezentacja numeru i monitorowanie połączeń wychodzących dla Webex Calling

Cyfra wybierania wychodzącego jest zwykle używana w środowiskach korporacyjnych, aby uniknąć nakładania się na inne nawyki wybierania numerów w sieci. Istnieją również przypadki, w których przedsiębiorstwa preferują wybieranie numerów zezwolonych (bez cyfry wybierania numeru wychodzącego). Logika routingu połączeń w Webex Calling konsekwentnie obsługuje różne zachowania podczas wybierania numerów przez użytkowników, z cyfrą wybierania wychodzącego i bez niej.

Webex Calling używa formatu numeru E.164 do identyfikacji numeru dzwoniącego i połączonego, filtrowania połączeń wychodzących oraz rozwiązywania kontaktów. Aby zastosować spójną numerację, administratorzy mogą skonfigurować format numeru telefonu organizacji (E.164 lub Krajowy) dla tożsamości połączeń i numeru połączonego. Dotyczy to lokalizacji, które nie mają skonfigurowanej cyfry wybierania numeru wychodzącego.


 

W organizacjach ze skonfigurowaną cyfrą wybierania numeru wychodzącego wybieranie zezwalające jest wyłączone i używany jest format E.164 . Format E.164 jest zawsze używany, nawet jeśli format organizacji jest ustawiony na Kraj.

Jeśli konfigurujesz lokalizacje w organizacji tak, aby używały cyfry wybierania wychodzącego, poinformuj użytkowników, aby dołączali cyfrę wybierania wychodzącego podczas wykonywania połączeń zewnętrznych.

W celu określenia typów połączeń wychodzących typy połączeń lokalnych i międzymiastowych są łączone w jeden typ połączenia krajowego.

Skonfiguruj ustawienia usługi dla połączeń wychodzących

Aby skonfigurować wybieranie numerów wychodzących w ustawieniach usługi, wykonaj następujące czynności:

Przed rozpoczęciem

Aby zastosować spójną numerację, administratorzy mogą skonfigurować format numeru telefonu organizacji (E.164 lub Krajowy) dla tożsamości połączeń i numeru połączonego.

W przypadku organizacji z cyfrą numeru wychodzącego używany jest format E.164 .

1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Usługi > Dzwonię > Ustawienia usługi .

2

3

Przewiń do Format numeru dzwoniącego i wybierz sposób obsługi połączeń wychodzących.

4

Skonfiguruj format numeru telefonu organizacji dla połączeń i historii połączeń. Dotyczy to lokalizacji, które nie mają skonfigurowanego prefiksu połączeń wychodzących. W przeciwnym razie używany jest format E.164. Format E.164 jest zawsze używany, nawet jeśli format organizacji jest ustawiony na Kraj.

  • Format E.164 to międzynarodowy standard zawierający kod kraju dzwoniącego (1–3 cyfry).

  • Krajowa konwencja numerów telefonów, która różni się w zależności od kraju.

Podczas konfigurowania lokalizacji w organizacji można użyć cyfry wybierania numeru wychodzącego. Administratorzy muszą poinformować użytkowników, aby zawsze dołączali cyfrę numeru wychodzącego podczas wykonywania połączeń zewnętrznych z aplikacji Webex App, Webex Desk lub urządzenia Room.