Vytáčení, prezentace čísla a monitorování odchozí volání Webex Calling

Číslice odchozího vytáčení se obvykle používá v podnikovém prostředí, aby se předešlo překrývání s jinými zvyky vytáčení v síti. Existují také případy, kdy podniky dávají přednost vytáčení (bez číslice odchozího vytáčení). Vstupní logika směrování hovorů Webex Calling konzistentně zpracovává různá chování při vytáčení uživatelů, s číslicí odchozího vytáčení i bez ní.

Webex Calling používá formát čísla E.164 pro identitu volajících a připojených čísel, monitorování odchozí volání a pro řešení kontaktů. Aby správci mohli použít konzistentní číslování, mohou nakonfigurovat formát telefonní číslo organizace (E.164 nebo národní) pro volání a identitu připojených čísel. To platí pro pobočky, které nemají nakonfigurovanou číslici odchozího vytáčení.


 

V organizacích s nakonfigurovanou číslicí odchozího vytáčení je licenční vytáčení zakázáno a používá se formát E.164 . Formát E.164 se použije vždy, i když je formát organizace nastaven na Národní.

Pokud nakonfigurujete pobočku v organizaci pro použití číslice odchozího vytáčení, doporučujeme uživatelům, aby při externích hovorech zahrnuli číslici odchozího vytáčení.

K určování typů odchozí volání se typy místních a dálkový hovor slučují do jednoho typ hovoru.

Nakonfigurujte nastavení služby pro odchozí hovory

Chcete-li konfigurovat odchozí vytáčení z nastavení služby, postupujte takto:

Než začnete

Aby správci mohli použít konzistentní číslování, mohou nakonfigurovat formát telefonní číslo organizace (E.164 nebo národní) pro volání a identitu připojených čísel.

Pro organizace s odchozí číslicí vytáčení se používá formát E.164 .

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Služby > Volání > Nastavení služby .

2

3

Přejděte na Formát telefonní číslo pro volání a zvolte, jak chcete zpracovat odchozí vytáčení.

4

Nakonfigurujte formát telefonních čísel organizace pro volání a historii volání. Platí pro pobočky, které nemají nakonfigurovanou číslici pro odchozí volání. V opačném případě se použije formát E.164. Formát E.164 se použije vždy, i když je formát organizace nastaven na Národní.

  • Formát E.164 je mezinárodní standard včetně směrového čísla volání do země (1–3 číslice).

  • Celostátní konvence pro telefonní čísla, která se liší v jednotlivých zemích.

Při konfiguraci poboček v organizaci můžete použít číslici odchozího vytáčení. Správci musí informovat uživatele, aby při externích hovorech z aplikace Webex , Webex Desk nebo Room vždy zahrnuli číslici odchozího vytáčení.