Externí vytáčení volání Webex se mění, aby bylo zajištěno konzistentní chování pro směrování hovorů, prezentaci čísel a screening hovorů.

Odchozí číslice vytáčení se obvykle používá v podnikových prostředích, aby se zabránilo překrývání s jinými návyky vytáčení v síti. Existují také případy, kdy podniky preferují permisivní vytáčení (bez číslice odchozího vytáčení). S touto změnou logika směrování volání ve volání Webex konzistentně zpracovává různé chování vytáčení uživatele, s odchozí číslicí vytáčení a bez ní.

Volání Webex bude používat formát čísla E.164 pro identitu volajícího a připojeného čísla, screening odchozích hovorů a pro řešení kontaktů. Chcete-li použít konzistentní číslování, mohou správci nakonfigurovat formát telefonního čísla organizace (E.164 nebo Národní) pro volání a identitu připojeného čísla. To platí pro umístění, která nemají nakonfigurovanou číslici odchozí volby. Pro organizace s odchozí číseličkou se používá formát E.164. Pro určení typů odchozích hovorů budou typy místních a dálkových hovorů sloučeny do jednoho národního typu volání.

Dopad na správce a koncového uživatele je následující:

  • Pokud nakonfigurujete umístění v organizaci tak, aby používala číslici odchozího vytáčení, pokud je změna externího vytáčení k dispozici, doporučujeme uživatelům, aby při externích hovorech vždy uváděli číslici odchozího vytáčení.

  • Během přechodného období mohou uživatelé, kteří znovu vytáčí z historie hovorů, zaznamenat neúspěšné směrování hovorů. Uživatelé by měli ručně vytočit číslo, aby se předešlo problémům se směrováním.