Webex Calling externa uppringning för att säkerställa konsekvent dirigering av samtal, nummerpresentation och samtal.

En siffra för utgående samtal används vanligtvis i företagsmiljöer för att undvika överlappning med andra on-net dialing- samtal. Det finns också fall där företag föredrar tillåtet uppringning (utan siffran för utgående samtal). Med den här ändringen hanterar samtalsdirigeringslogiken i Webex Calling konsekvent olika beteende för användaruppringning, med och utan en utgående uppringningssiffra.

Webex Calling E.164-nummerformat för uppringning och ansluten nummeridentitet, utgående samtal och kontaktupplösning. För att tillämpa konsekvent numrering kan administratörer konfigurera en organisations telefonnummerformat (E.164 eller Nationella) för uppringning och identitet med anslutet nummer. Detta gäller platser som inte har en konfigurerad siffra för utgående samtal. För organisationer med en siffra för utgående samtal används E.164-format. För att avgöra vilka typer av utgående samtal som ska avgöras kommer samtalstyperna för lokala och fjärrsamtal att slås ihop till en enda nationell samtalstyp.

Administratörs- och slutanvändarpåverkan är följande:

  • När den externa uppringningsändringen är tillgänglig och du konfigurerar platser i en organisation så att en siffra för utgående samtal används, uppmanar du användarna att alltid inkludera siffran för utgående samtal när de ringer externa samtal.

  • Under övergångsperioden kan användare som ringer från sina samtalshistorik inte få någon samtalsdirigering. Användare ska manuellt ringa numret för att förhindra dirigeringsproblem.