Výkon aplikace Webex může být také ovlivněn dalšími faktory, například: připojení k síti nebo jiné aplikace na vašich zařízeních.


Mějte na paměti, že nepodporujeme používání aplikace Webex s předběžnými nebo předčasnými programy, jako je software Apple Beta, program Windows Insider nebo jiné podobné programy.

Windows

Doporučené minimální systémové požadavky na počítače se systémem Windows


Tyto požadavky jsou průběžně přezkoumávány a mohou být revidovány.

Mac

Doporučené minimální systémové požadavky macu


Tyto požadavky jsou průběžně přezkoumávány a mohou být revidovány.

 • MacOS 10.13 a novější.

 • M1 čip nebo Intel CPU založené (4 GB RAM minimálně doporučeno).

Pokud chcete jako správce získat přístup k konkrétní verzi aplikace, použijte jeden z následujících odkazů:

Aplikace Webex se nainstaluje do stejné systémové složky pokaždé, když je aktualizována na novou verzi.


Informace o tom, jaká verze aplikace Webex je nainstalovaná, najdete v tématu Vyhledání verze aplikace.

Instalování

K instalaci aplikace Webexnemusí mít uživatelé na svém počítači přístupová oprávnění správce.

Webex App lze nainstalovat buď na počítač, nebo na uživatele a mohou ji nainstalovat uživatelé nebo správci IT. Když uživatelé nainstalují aplikaci Webex, mohou si aplikaci stáhnout a poté otevřít soubor Webex.msi a nainstalovat ji. Prohlížeč automaticky zjistí, zda je operační systém uživatelů 32bitový nebo 64bitový, a stáhne správnou verziaplikace Webex. Ve výchozím nastavení je aplikace nainstalována v následující složce %LocalAppData%\Programs\Cisco Spark.

Správci mohou spustit instalační program s dalšími oprávněními a pak si mohou vybrat instalaci na počítač a instalační adresář.

Pokud chcete jako správce získat přístup k konkrétní verzi aplikace, použijte následující možnosti:

U hromadných instalací můžete použít soubor MSI s distribučním mechanismem jiného uživatele k hromadné instalaci aplikace Webex k výběru uživatelů nebo počítačů.

Při instalaci aplikace Webex se souborem MSI můžete přidat následující parametry příkazového řádku. Pokud použijete vlastnost ALLUSERS=1 k určení instalace na počítač, musíte mít oprávnění k přístupu k správě.

 • Tichá instalace

  Můžete zahrnout /quiet a neexistuje žádná interakce s uživatelem. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi /quiet.

 • PŘIJMĚTE_EULA

  Můžete se rozhodnout přijmout licenční smlouvu s koncovým uživatelem pro uživatele a uživatelé nedostanou výzvu k přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Licenční smlouva s koncovým uživatelem se nezobrazí, pokud je některá z následujících položek registru nastavena na eula-zakázáno

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ_S_WINDOWS

  Při instalaci aplikace Webex, pokud máte oprávnění k přístupu pro správu, můžete určit, že Aplikace Webex se automaticky spustí se systémem Windows pomocí vlastnosti AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true. Pokud nezadáte možnost vlastnosti, výchozí hodnota je nastavena jako true.

  • Určete, že Webex App se automaticky spustí se systémem Windows. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Zaškrtávací políčko v Nastavení bude pro všechny uživatele zašedlé, abyste tuto možnost změnili, musíte mít oprávnění k přístupu pro správu.

  • Zadejte, že Webex App se automaticky nespustí s Windows. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Uživatelé mohou zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka v Nastavení sami.

 • VÝCHOZÍ_MOTIV

  Pokud máte přístup správce, můžete zadat motiv použitý pro aplikaci Webex. Pokud nezadáte možnost vlastnosti, výchozí hodnota je nastavena jako tmavá. Uživatelé se mohou rozhodnout změnit téma v nastavení.

  • Zadejte světlý motiv aplikace Webex.

   Například msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Light" ALLUSERS=1

  • Zadejte tmavý motiv aplikace Webex.

   Například msiexec /i c:\work\Webex.msi DEFAULT_THEME="Dark" ALLUSERS=1

 • DELETEUSERDATA

  Ve výchozím nastavení se při spuštění instalačního programu pro aktualizaci aplikace Webexzachová jakákoli uživatelská databáze nebo soubory protokolu. Chcete-li tyto soubory odebrat, můžete zahrnout parametr příkazového řádku: DELETEUSERDATA=1.

  Například msiexec /i c:\work\Webex.msi DELETEUSERDATA=1 ALLUSERS=1.

 • E-MAIL

  Můžete zadat e-mail pro uživatele a aplikace Webex používá e-mail k přihlášení tohoto uživatele do aplikace Webex. Pokud vaše organizace používá metodu ověřování, například Kerberos, uživatel se automaticky přihlásí do aplikace Webex.

  Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • ENABLEOUTLOOKINTEGRATION

  Při instalaci aplikace Webex, pokud máte oprávnění k přístupu pro správu, můžete určit, že aplikace Webex se zaregistruje v aplikaci Microsoft Outlook pro integraci stavu se systémem Windows pomocí vlastnosti ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1. Pokud nezadáte možnost vlastnosti, výchozí hodnota je nastavena jako nepravdivá.

  • Určete, že aplikace Webex se zaregistruje v aplikaci Microsoft Outlook pro integraci stavu ve Windows.

   Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=1 ALLUSERS=1.

   Uživatelé mohou zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka v Nastavení sami.

  • Určete, že aplikace Webex se nebude registrovat v aplikaci Microsoft Outlook pro integraci stavu ve Windows.

   Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi ENABLEOUTLOOKINTEGRATION=0 ALLUSERS=1.

   Zaškrtávací políčko v Nastavení bude pro všechny uživatele zašedlé, abyste tuto možnost změnili, musíte mít oprávnění k přístupu pro správu.

 • INSTALACE_ROOT

  Vyberte jinou složku pro instalaci aplikace pomocí parametru příkazového řádku. Příklad: msiexec /i c:\work\Webex.msi INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

Spuštění aplikace

Webex App má vlastní řešení automatické aktualizace, které je nezávislé na operačním systému Windows. Aplikace se může automaticky aktualizovat bez znalosti operačního systému Windows, takže nainstalovaná verze aplikace se může lišit od verze, která uživatel vidí při používání aplikace.

Instalování

K instalaci aplikace Webex App nemusí mít uživatelé na svých počítačích přístupová oprávnění správce.

Uživatelé poklepejte na Webex.dmg soubor k jeho instalaci. Ve výchozím nastavení je aplikace Webex App nainstalována ve složce Aplikace, ale uživatelé mohou přetáhnout aplikaci Webex App do libovolného jiného adresáře.


Informace o tom, jaká verze aplikace Webex App je nainstalovaná, najdete v tématu Vyhledání verze aplikace.

Spuštění aplikace

Aplikace má vlastní řešení automatické aktualizace, nezávislé na instalačním mechanismu operačního systému. Aplikace je nainstalována pouze jednou pomocí mechanismu operačního systému. Poté se aplikace automaticky aktualizuje bez vědomí operačního systému. Nainstalovaná verze aplikace proto může být jiná verze než ta, kterou vidíte při používání aplikace.

Jako správce si můžete stáhnout jeden instalační program, který obsahuje aplikaci Webex a aplikaci Webex Meetings.

Instalovat

Při instalaci aplikace Webex a aplikace Webex Meetings se souborem EXE můžete přidat následující parametry příkazového řádku. Pokud použijete vlastnost ALLUSERS=1 k určení instalace na počítač, musíte mít oprávnění k přístupu k správě.

 • PŘIJMĚTE_EULA

  Můžete se rozhodnout přijmout licenční smlouvu s koncovým uživatelem pro uživatele a uživatelé nedostanou výzvu k přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Příklad: c:\work\WebexBundle.exe ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1.


  Licenční smlouva s koncovým uživatelem se nezobrazí, pokud je některá z následujících položek registru nastavena na eula-zakázáno

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CiscoCollabHost\Eula Setting

  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\CiscoCollabHost\Eula Setting

 • E-MAIL

  Můžete zadat e-mail pro uživatele a aplikaci Webex a aplikace Webex Meetings používá e-mail k přihlášení tohoto uživatele k aplikacím. Pokud vaše organizace používá metodu ověřování, například Kerberos, uživatel se automaticky přihlásí do aplikace Webex. Příklad: c:\work\WebexBundle.exe EMAIL=acassidy@example.com ALLUSERS=1.

 • INSTALACE_ROOT

  Vyberte jinou složku pro instalaci aplikace pomocí parametru příkazového řádku. Příklad: c:\work\WebexBundle.exe INSTALL_ROOT="C:\Program Files" ALLUSERS=1.

 • AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ_S_WINDOWS

  Pokud máte oprávnění k přístupu k správě, můžete určit, že aplikace Webex se automaticky spustí se systémem Windows pomocí vlastnosti AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true. Pokud nezadáte možnost vlastnosti, výchozí hodnota je nastavena jako true.

  • Určete, že Webex App se automaticky spustí se systémem Windows. Příklad: c:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=true ALLUSERS=1.


   Zaškrtávací políčko v Nastavení bude pro všechny uživatele zašedlé, abyste tuto možnost změnili, musíte mít oprávnění k přístupu pro správu.

  • Zadejte, že Webex App se automaticky nespustí s Windows. Příklad: C:\work\WebexBundle.exe AUTOSTART_WITH_WINDOWS=false ALLUSERS=1.

   Uživatelé mohou zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka v Nastavení sami.

Když je verze obecně dostupná, může trvat 7 dní, než se zavede pro všechny uživatele. Během těchto 7 dnů mohou uživatelé aktualizovat verzi aplikace buď restartováním aplikace, nebo kliknutím na aplikaci .

Pokud máte službu doplňku Pro Pack for Control Hub, můžete zkontrolovat, ve které verzi aplikace se uživatelé nacházejí. Podívejte se na přehled verzí aplikace pro zasílání zpráv v Analytics pro vaše portfolio cloudové spolupráce.

Po 7denním okně zavedení se aktualizace automaticky použije.

Když je Webex App spuštěná, pravidelně kontroluje, jestli je k dispozici novější verze aplikace. Jakmile bude k dispozici novější verze, aplikace automaticky stáhne novou verzi a uloží ji do místního počítače:

 • Ve Windows se jedná o následující složky v profilu uživatele:

  C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSparkLauncher

  C:\Users\<username>\AppData\Local\CiscoSpark

  C:\Users\<username>\AppData\LocalLow\WebEx

  C:\Users\<username>\AppData\Local\WebEx

 • V systému MacOS se jedná o složku ve složce podpory aplikace uživatele: ~/Knihovna/Podpora aplikací/Cisco Spark

Aktualizované kopie aplikace jsou uloženy v této složce, včetně aktuální verze. Tímto způsobem, pokud upgrade selže, aplikace se může vrátit k předchozí verzi.

Pro všechny opravy provedené pro vydání existuje 3denní okno zavedení před aktualizací všech organizací.

Můžete nastavit frekvenci aktualizací aplikace Webex pro uživatele ve vaší organizaci.


Tyto ovládací prvky ještě nejsou k dispozici pro Webex pro státní správu.

Chcete-li aplikaci odinstalovat, použijte msiexec /x Webex.msi.

Chcete-li odinstalovat Aplikaci Webex, přejděte do složky Aplikace a přetáhněte aplikaci Webex do koše.

Aplikace Webex App pro virtuální plochu optimalizuje zvuk a video pro prostředí virtuální plochy. Pomocí tenkého klienta uživatelé přistupují k aplikaci Webex z prostředí vzdálené virtuální plochy.

Aplikaci Webex pro Windows VDI ke stažení naleznete https://www.webex.com/downloads/teams-vdi.html

Další informace o podporovaných funkcích, přípravě prostředí a nasazení řešení Webex VDI najdete v Příručce k nasazení webexu pro infrrastrukturu virtuálních počítačů (VDI)

Jako správce můžete zabezpečit aplikaci Webex App na mobilních zařízeních uživatele. Mezi řešení, která podporujeme, patří MDM/MAM s Microsoft Intune, MDM/MAM s AppConfig, balení aplikací pomocí souborů iOS IPA a souborů Android AAB a ovládací prvky pro správu pro mobilní správu

Další informace naleznete v tématu Zabezpečená mobilní zařízení.