Následující informace se vztahují na nová nebo přenesená telefonní čísla objednaná nebo používaná službou Cisco VoIP.

1. Obecné

 • Cisco nezaručuje dostupnost telefonních čísel, i když je číslo podle společnosti Cisco uvedeno v seznamu dostupných čísel.

 • Nezapůjčíte ani neprodáte žádné telefonní číslo poskytnuté společností Cisco.

 • Jméno ID volajícího nemusí vždy odpovídat požadovanému jménu.

 • Cisco zpracovává všechna telefonní čísla jako obousměrná čísla.

2. Objednávání nových čísel

 • Čísla můžete objednat z aplikace Cisco jednotlivě v blocích, kde jsou čísla v sekvenčním pořadí („pořadí bloků“).

 • Čísla si můžete objednat v přírůstcích po 10, 50 nebo 100.

 • Čísla objednaná v pořadí bloků nelze odstranit jednotlivě. Pokud chcete odstranit část bloku, budete vyzváni k odstranění celého bloku a objednání nových čísel.

3. Přenos čísel

Cisco umožňuje přenos čísel. Následující možnost platí pro zákazníky, kteří přenášejí čísla do služeb VoIP od Cisco a mimo ně. Musíte dodržovat všechny zákony platné pro činnosti související s přenosem čísel. Není povoleno měnit poskytovatele dálkových telefonních služeb (tzv. slamming). Cisco nebude měnit poskytovatele telefonních služeb žádných účastníků, aniž by bylo předem získáno písemné povolení od příslušného držitele účtu.

 • Požadavky na přenos (tj. přenos čísel do služby Cisco VoIP od jiného poskytovatele služeb):

  • Do aplikace Cisco musíte zadat přesné informace o přenosu.

  • Musíte poskytnout důkaz vlastnictví čísel, která jsou přenášena.

  • Může se stát, že aby mohlo být uskutečněno přenášení čísel, společnost Cisco se bude muset přihlásit do vašeho portálu správce.

  • Dokončení požadavku na přenos čísla může záviset na faktorech, které Cisco nedokáže ovlivnit, včetně prodlevy, kterou vy nebo jiný poskytovatel služeb způsobíte.

  • Zveřejnění přenesených čísel provedete na vlastní nebezpečí a jste odpovědní za ověření úspěšného přenosu před zveřejněním jakýchkoliv čísel.

  • Cisco nezaručuje určitý čas přenosu.

  • Vyhněte se přenosu čísel DSL/ADSL.

  • Vyhněte se přenosu telefonních čísel do služby VoIP, která nejsou testována nebo podporována, včetně, ale nikoliv pouze, poplachových/bezpečnostních linek, nouzových linek výtahů apod.

 • Přeplánování přenosů, zejména s krátkým předstihem, může vést k výpadku provozu služby.

 • Přenos směrem ven (tj. přepojování čísel ze služby Cisco VoIP na jiného poskytovatele služeb):

  • Cisco vyvíjí rozumné úsilí, aby zajistila platnost požadavku na přenos směrem ven, ale dochází také k neautorizovaným přenosům a společnost Cisco není zodpovědná za žádnou takovou činnost.

4. Zrušení služby

Při ukončení nebo zrušení služby VoIP jste výhradně odpovědní za předávání čísel ostatním poskytovatelům služeb, pokud si chcete zachovat vlastnictví čísel. Čísla, která nebudou po rozumné době přenesena, budou uvolněna. Společnost Cisco nemůže zaručit, že telefonní číslo bude po uvolnění k dispozici.