Următoarele se aplică la numere de telefon noi sau portate ordonate sau utilizate cu serviciul Cisco VoIP.

1. Generalități

 • Cisco nu oferă nicio garanție cu privire la disponibilitatea numerelor de telefon, chiar dacă numărul respectiv este listat de Cisco ca fiind disponibil.

 • Nu veți închiria sau vinde niciun număr de telefon furnizat de Cisco.

 • Numele de ID apelant nu reflectă întotdeauna numele solicitat.

 • Cisco tratează toate numerele de telefon ca numere cu două sensuri.

2. Comandare numere noi

 • Puteți comanda numerele de la Cisco individual sau într-un bloc consecutiv, unde numerele sunt în ordine secvențială (o „Ordine în bloc”).

 • Puteți comanda o Comandă bloc în incrementuri de 10, 50 sau 100.

 • Numerele comandate într-o Comandă bloc nu se pot șterge individual. Dacă doriți să ștergeți o porțiune din bloc, vi se va solicita să ștergeți întreg blocul și să comandați numere noi.

3. Portarea numerelor

Cisco permite portarea numerelor. Următoarele se aplică pentru clienții care portează numere în sau în afara serviciilor VoIP Cisco. Trebuie să respectați orice legislație aplicabilă activităților de portare. Activitățile de tip „slamming” nu sunt permise. Cisco nu va schimba furnizorul de servicii de telefonie al niciunei părți fără a obține mai întâi permisiunea scrisă de la titularul de cont corespunzător.

 • Cerințe de portare (de exemplu, transferul numărului (numerelor) într-un serviciu Cisco VoIP de la un alt furnizor de servicii):

  • Trebuie să furnizați Cisco informații de portare precise.

  • Trebuie să furnizați dovada de proprietate asupra numerelor pe care le portați.

  • Poate fi necesar ca Cisco să se conecteze la portalul dvs. de administrator pentru a desfășura activități de portare a numerelor.

  • Finalizarea unei cereri de portare număr poate depinde de factori care nu intră sub controlul Cisco, inclusiv întârzierile cauzate de dvs. sau de către celălalt furnizor de servicii.

  • Veți publica numere portate pe propriul risc și sunteți responsabil/ă pentru verificarea portării reușite înainte de a face publice orice numere.

  • Cisco nu garantează o oră specifică a portării.

  • Ar trebui să evitați portarea numerelor DSL/ADSL.

  • Ar trebui să evitați portarea numerelor de telefon pe VoIP care nu sunt testate sau acceptate, inclusiv, dar fără a se limita la linii de alarmă/securitate, linii de ascensor etc.

 • Reprogramarea activităților de portare, în special cu un preaviz scurt, poate duce la întreruperea serviciului.

 • Portare în exterior (adică transferul numărului (numerelor) de la Cisco VoIP către alt furnizor de servicii):

  • Cisco depune eforturi rezonabile pentru a asigura validitatea unei cereri de portare în exterior, dar se pot produce portări în exterior neautorizate, iar Cisco nu este responsabil pentru nicio astfel de activitate.

4. Anulare serviciu

La rezilierea sau anularea serviciului VoIP, sunteți singurul responsabil pentru portarea numerelor către un alt furnizor de servicii dacă doriți să mențineți proprietatea asupra numerelor. Numerele care nu sunt portate în exterior vor fi eliberate după o perioadă rezonabilă de timp. Cisco nu poate garanta că un anumit număr de telefon va fi disponibil după ce este eliberat.