Les disse retningslinjene og forskriftsinformasjonen som gjelder for nye eller porterte telefonnumre som bestilles eller brukes med Cisco VoIP-tjeneste.

1. Generelt

 • Cisco gir ingen garanti for tilgjengeligheten av telefonnumre, selv om dette nummeret er oppført av Cisco som tilgjengelig.

 • Du vil ikke lease eller selge noe telefonnummer levert av Cisco.

 • Innringer-ID-navn gjenspeiler muligens ikke alltid ditt forespurte navn.

 • Cisco behandler alle telefonnumre som toveisnumre.

2. Ny nummerbestilling

 • Du kan bestille numre fra Cisco enkeltvis eller i en etterfølgende blokk, der tallene er i sekvensiell rekkefølge («blokkrekkefølge»).

 • Du kan bestille en blokkrekkefølge i trinn på 10, 50 eller 100.

 • Du kan ikke slette numre som er bestilt i en blokkbestilling individuelt. Hvis du vil slette en del av blokken, må du slette hele blokken og bestille nye numre.

3. Nummerportering

Cisco tillater nummeroverføring. Følgende gjelder for kunder som overfører numre til eller fra Ciscos VoIP-tjenester. Følg alle lover som gjelder for porteringsaktiviteter. «Slamming»-aktiviteter er ikke tillatt. Cisco vil ikke endre noen parts telefonitjenesteleverandør, uten å først ha innhentet skriftlig tillatelse fra den aktuelle kontoinnehaveren.

 • Krav til port-in (det vil si overføring av numre til en Cisco VoIP-tjeneste fra en annen tjenesteleverandør):

  • Gi nøyaktig porteringsinformasjon til Cisco.

  • Gi bevis på eierskap til numrene de overfører.

  • Cisco må muligens logge på din administrasjonsportal for å kunne utføre nummeroverføringsaktiviteter.

  • Fullføring av en forespørsel om nummeroverføring kan avhenge av faktorer utenfor Ciscos kontroll, inkludert forsinkelser forårsaket av deg eller av den andre tjenesteleverandøren.

  • Du vil publisere overførte numre på egen risiko, og du er ansvarlig for å verifisere vellykket overføring før du offentliggjør numre.

  • Cisco garanterer ikke et spesifikt tidspunkt på dagen for overføringen.

  • Du bør unngå å overføre DSL-/ADSL-numre.

  • Du bør unngå å overføre telefonnumre til VoIP som ikke er testet eller støttet, inkludert, men ikke begrenset til, alarm-/sikkerhetsnummer, heisnummer osv.

 • Endring av overføringsaktiviteter, spesielt på kort varsel, kan føre til tjenesteavbrudd.

 • Port-Out (dvs. overføring av nummer/numre fra Cisco VoIP til en annen tjenesteleverandør):

  • Cisco vil gjøre alle rimelige anstrengelser for å sikre gyldigheten av en Port-Out-forespørsel, men uautoriserte Port-Out-forespørsler kan oppstå, og Cisco er ikke ansvarlig for slik aktivitet.

4. Kansellering av tjeneste

Ved oppsigelse eller kansellering av VoIP-tjenesten er du eneansvarlig for å overføre numre til en annen tjenesteleverandør hvis du ønsker å opprettholde eierskapet til numrene. Numre som ikke porteres ut, frigis etter rimelig tid. Cisco kan ikke garantere at et telefonnummer vil være tilgjengelig etter at det er utgitt.