Pokud je pro jednu nebo více zemí povolen zpětný hovor Edge Audio, Webex směruje hovory přes internet. Pokud se vyskytnou problémy s připojením DNS, TCP nebo TLS nebo volání selže s chybovou odpovědí 380 nebo 400-699 SIP, Webex se znovu pokusí o volání přes připojení PSTN.


Poplatky za veřejnou telefonní síť se vztahují na neúspěšné hovory Edge Audio, které směrují přes síťovou cestu psTN. Poplatky za veřejnou telefonní síť se účtují na základě vaší smlouvy.

Opakování hovoru pomocí funkce Zvuk veřejné telefonní sítě je ve výchozím nastavení povoleno, ale můžete to vypnout. Opakování hovoru pomocí funkce Zvuk veřejné telefonní sítě se spustí, když uživatel vybere možnost zpětného volání a hovor se nezdaří. Opakování hovoru pomocí funkce Zvuk ve veřejné telefonní síti se nevztahuje na scénáře telefonického připojení.

Reakce SIP na zastavení záložní veřejné telefonní sítě

Pokud na svém webu povolíte záložní připojení veřejné telefonní sítě, jakékoli neúspěšné zpětné volání Edge Audio se automaticky pokusí o záložní připojení ke zvuku Veřejné telefonní sítě Webex. Pokud zjistíte podezřelé číslo zpětného volání a chcete hovor ukončit, můžete předat odpověď SIP 608 společnosti Webex a zastavit tak záložní veřejnou telefonní síť.

Zakázání opakovaného volání pomocí zvuku veřejné telefonní sítě ze správy webu

Pokud spravujete weby Webex ve správě webu Webex nebo jste dokončili proces propojení webů, můžete zakázat opakované volání pomocí služby PSTN Audio ze správy webu.

1

Přihlaste se ke správě webu, přejděte na Konfigurace > Běžná nastavení webu > Nastavenízvuku.

2

V části Nastavení zpětného volání zrušte zaškrtnutí políčka Opakovat hovor pomocí zvuku veřejné telefonní sítě.

3

Vyberte Použít nastavení.

Zakázání opakovaného volání pomocí zvuku veřejné telefonní sítě z Control Hubu

Pokud nastavíte a spravujete weby Webex v Centru řízení, zakažte opakování hovoru pomocí zvuku veřejné telefonní sítě v Centru řízení.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti – Přejděte do služby a v části Schůzka vyberteWeby .

2

Vyberte web, pro který chcete konfigurovat Edge Audio, a zvolte Konfigurovat web.

3

Zvolte Edge Audio.

4

V části Nastavení zpětného volání zrušte zaškrtnutí políčka Opakovat hovor pomocí zvuku veřejné telefonní sítě.

5

Vyberte Použít nastavení.

Blokování čísel z Unified CM

V části Unified CM Administration můžete určit, které cíle zpětného volání používají Edge Audio a které cíle zpětného volání používají připojení k veřejné telefonní síti. Pokud hovor narazí na chybovou odpověď 380 nebo 400-699 SIP, je hovor opakován pomocí funkce Zvuk ve veřejné telefonní síti.

Pokud hovor narazí na

  • Chyba SIP 500-599, pak se pokusí o všechny záznamy A.

  • Chyba SIP 380, 400-499 nebo 600-699, pak nebude opakovat všechny záznamy A.

Zpětné volání Edge Audio můžete nakonfigurovat pouze pro síťové cíle. Chcete-li to provést, odeberte přístup ke vzorům tras veřejné telefonní sítě na kmeni, který používáte pro Edge Audio v Unified CM Administration. Po této změně Pak Unified CM odmítne všechny požadavky na zpětné volání do cílů mimo síť a znovu zopakuje hovory pomocí PSTN Audio.


Pokud odeberete přístup ke vzorům tras veřejné telefonní sítě z Unified CM, musíte aktualizovat důvod blokování na něco jiného než výchozí "Bez chyby".

Pokud například chcete, aby Edge Audio směroval síťová telefonní čísla do Unified CM a směroval síťová telefonní čísla pomocí veřejné telefonní sítě Webex, ujistěte se, že váš vyhledávací prostor volání Unified CM (CSS) nemá přístup k oddílům se vzory tras veřejné telefonní sítě.