Přehled

Pokud je pro jednu nebo více zemí povoleno zpětné volání Edge Audio, webex směruje hovory přes internet. Pokud dojde k problémům s připojením DNS, TCP nebo TLS nebo se hovor nezdaří s chybovou odpovědí 380 nebo 400-699 SIP, webex hovor znovu protáčí přes připojení KN.


Poplatky za telefonní síť se vztahují na neúspěšná volání Edge Audio směrují přes síťovou cestu KN. Poplatky za veřejnou veřejnou zakázku se účtují na základě vaší smlouvy.

Opakování volání pomocí PSTN Audio je ve výchozím nastavení povoleno, ale můžete ho vypnout. Opakujte volání pomocí aktivačních událostí PSTN Audio, když uživatel vybere možnost zpětného volání a volání se nezdaří. Opakování volání pomocí služby PSTN Audio se nevztahuje na scénáře telefonického připojení.

Zakázat volání opakování pomocí zvuku veřejné sítě ve veřejné schytávce ze správy webu

Pokud spravujete weby webexu ve správě webu Webex nebo jste dokončili proces propojení webu , můžete zakázat opakování volání pomocí zvuku veřejné službyPSTN ze správy webu.

1

Přihlaste se ke správě webu, přejděte na > Nastavení společného webu > nastavení zvuku .

2

V části Nastavení zpětného volání zrušte zaškrtnutí políčka Opakovat volání pomocí služby PSTN Audio.

3

Vyberte Použít nastavení.

Zakázat volání opakování pomocí zvuku ve SZČ Z Ovládacího centra

Pokud jste nastavili a spravují weby Webexu v Ovládacím centru, zakažte opakování volání pomocí PSTN Audio z Ovládacího centra.

1

Ze zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte na Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web, pro který chcete nakonfigurovat Edge Audio, a zvolte Konfigurovat web.

3

Zvolte Zvuk na hraně.

4

V části Nastavení zpětného volání zrušte zaškrtnutí políčka Opakovat volání pomocí služby PSTN Audio.

5

Vyberte Použít nastavení.

Blokování čísel z jednotného CM

Z Jednotné správy CM můžete určit, které cíle zpětného volání používají Edge Audio a které cíle zpětného volání používají připojení KN. Pokud se volání setká s chybovou odpovědí 380 nebo 400-699 SIP, pak je volání opakováno pomocí PSTN Audio.

Pokud se hovor setká s

  • 500-599 SIP chyba, pak se pokusí všechny záznamy A.

  • 380, 400-499 nebo 600-699 SIP chyba, pak nebude opakovat všechny záznamy A.

Zpětné volání Edge Audio můžete nakonfigurovat pouze pro síťové cíle. Chcete-li to udělat, odeberte přístup ke vzorům trasy veřejné veřejné schůzky na kmeni, který používáte pro edge audio v jednotné správě CM. Po této změně pak Sjednocený CM odmítne všechny požadavky na zpětné volání do cílů mimo síť a znovu prožije volání pomocí PSTN Audio.


Pokud odeberete přístup ke vzorům trasy veŠ veŠ z sjednocené cm, musíte aktualizovat důvod blokování na něco jiného než na výchozí "Bez chyby".

Pokud například chcete, aby Edge Audio směroval na síťová telefonní čísla do Sjednoceného CM a směroval ze síťových telefonních čísel pomocí telefonní sítě Webex, ujistěte se, že váš jednotný vyhledávací prostor cm volajícího (CSS) nemá přístup k oddílům se vzory tras ve vaší síti.