Oversigt

Når tilbagekald til Edge-lyd er aktiveret for et eller flere lande, ruter Webex opkald over internettet. Hvis der er problemer med DNS-, TCP- eller TLS-tilslutningsmuligheder, eller opkaldet mislykkes med et 380 eller et 400-699 SIP-fejlsvar, forsøger Webex at gentastere opkaldet over en PSTN-forbindelse.


PSTN for mislykkede Edge-lydopkald, der dirigeres over en PSTN netværkssti. PSTN faktureres baseret på din kontrakt.

Prøv at ringe igen ved PSTN er aktiveret som standard, men du kan slå dette fra. Prøv at ringe igen ved PSTN udløser, når brugeren vælger tilbagekaldsvalgmuligheden, og opkaldet mislykkes. Prøv at foretage opkald PSTN lyd gælder ikke for opkaldsscenarier.

Deaktiver Forsøg at ringe op igen ved PSTN lyd fra webstedsadministration

Hvis du administrerer dine Webex-websteder i Webex webstedsadministration eller har fuldført tilknytningsprocessen for webstedslinkning, kan du deaktivere prøv at ringe igenved hjælp PSTN lyd fra webstedsadministration.

1

Log ind på webstedsadministration, gå til Konfiguration > Almindeligewebstedsindstillinger > Lydindstillinger.

2

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Forsøg at ringe op igen ved PSTN lyd under Tilbagekaldsindstillinger.

3

Vælg Anvend Indstillinger.

Deaktiver Forsøg at ringe op igen PSTN lyd fra Control Hub

Hvis du konfigurerer og administrerer dine Webex-websteder i Control Hub, skal du deaktivere Prøv at ringe igen PSTN hjælp af lyd fra i Control Hub.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Tjenester og under Møde vælge Websteder.

2

Vælg det websted, som du vil konfigurere Edge-lyd til, og vælg Konfigurer websted.

3

Vælg Edge-lyd.

4

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Forsøg at ringe op igen ved PSTN lyd under Tilbagekaldsindstillinger.

5

Vælg Anvend Indstillinger.

Nummerblokering fra Unified CM

Fra Unified CM Administration kan du angive, hvilke tilbagekaldsdestinationer der bruger Edge-lyd, og hvilke tilbagekaldsdestinationer der PSTN forbindelse. Hvis et opkald støder på et 380 eller et 400-699 SIP-fejlsvar, forsøgt opkaldet igen ved hjælp PSTN lyd.

Hvis et opkald støder på en

  • 500-599 SIP-fejl, prøver derefter alle A-registre.

  • 380, 400-499 eller 600-699 SIP-fejl, så vil det ikke prøve alle A-registre igen.

Du kan kun konfigurere Tilbagekald til Edge-lyd på netværksdestinationer. For at gøre dette skal du fjerne adgang til PSTN rutemønstre på trunk, som du bruger til Edge-lyd i Unified CM-administration. Efter denne ændring afviser Unified CM alle tilbagekaldsanmodninger til destinationer uden for netværket og poster opkaldene igen ved hjælp PSTN Lyd.


Hvis du fjerner adgangen til PSTN rutemønstre fra Unified CM, skal du opdatere blokeringsårsagen til noget andet end standard "Ingen fejl".

Hvis du for eksempel ønsker, at Edge-lyd skal dirigeres på netværkstelefonnumre til Unified CM, og du skal dirigere netværkstelefonnumre fra ved hjælp af webex-PSTN, skal du sørge for, at dit Unified CM-opkaldssøgningsrum (CSS) ikke har adgang til partitionerne med PSTN rutemønstre.