Översikt

När Edge-ljud med uppringning är aktiverat för ett eller flera länder dirigerar Webex samtal över internet. Om det finns dns-, TCP- eller TLS-anslutningsproblem, eller om samtalet misslyckas med ett SIP-felsvar på 380 eller 400–699, försöker Webex ringa via en PSTN-anslutning.


PSTN avgifter gäller misslyckade Edge-ljudsamtal som dirigeras över en PSTN nätverkssökväg. PSTN debiteras baserat på ditt avtal.

Försök att ringa igen PSTN ljud är aktiverat som standard men du kan stänga av detta. Försök att ringa igen PSTN ljud utlöses när användaren väljer alternativet återuppringning och samtalet misslyckas. Försök att ringa igen PSTN ljud inte gäller för inringningsscenarion.

Inaktivera Försök att ringa igen PSTN ljud via webbplatsadministration

Om du hanterar dina Webex-webbplatser i Webex webbplatsadministration eller har slutfört processen för webbplatslänkning kan du inaktivera återsamtal med hjälp PSTN Ljud frånwebbplatsadministration.

1

Logga in på webbplatsadministration, gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar >Ljudinställningar.

2

Under Återuppringningsinställningar avmarkerar du kryssrutan Försök igen med PSTN ljud.

3

Välj Tillämpa inställningar.

Inaktivera försök att ringa igen PSTN ljud från Control Hub

Om du konfigurera och hanterar dina Webex-webbplatser i Control Hub inaktiverar du Försök igen med PSTN ljud från i Control Hub.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster och väljer Webbplatser underMöte.

2

Välj den webbplats som du vill konfigurera Edge-ljud för och välj Konfigurera webbplats.

3

Välj Edge-ljud.

4

Under Återuppringningsinställningar avmarkerar du kryssrutan Försök igen med PSTN ljud.

5

Välj Tillämpa inställningar.

Nummerblockering från Unified CM

Från Unified CM Administration kan du ange vilka uppringningsdestinationer som använder Edge-ljud och vilka uppringningsdestinationer som PSTN anslutning. Om ett samtal stöter på ett SIP-felsvar på 380 eller 400-699 kommer samtalet att försöker igen med PSTN ljud.

Om ett samtal stöter på en

  • 500-599 SIP-fel och sedan försöker alla A poster.

  • Vid 380, 400-499 eller 600-699 SIP-fel kommer alla A-poster inte att försöka igen.

Du kan endast konfigurera edgeljud med motringning för nätverksdestinationer. För att göra detta tar du bort åtkomst PSTN routemönster på trunken som du använder för Edge-ljud i Unified CM-administration. Efter den här ändringen avvisar Unified CM alla förfrågningar om återuppringning till destinationer utanför nätverket och försöker ringa igen med hjälp PSTN ljud.


Om du tar bort åtkomsten PSTN routemönster från Unified CM måste du uppdatera blockeringsorsaken till något annat än standard "Inget fel".

Om du t.ex. vill att Edge-ljud ska dirigeras på nätverksnummer till Unified CM och dirigera av nätverkstelefonnummer via ett Webex PSTN, ska du säkerställa att sökutrymmet för Unified CM-samtal (CSS) inte har åtkomst till partitionerna med PSTN routemönster.