Po nahrání nelze streamovat síťový záznam

Po nahrání nelze streamovat síťový záznam.

Po nahrání záznamu jej lze pouze stáhnout.

Účastníci mají možnost stáhnout pouze můj síťový záznam.

Na stránce vlastností záznamu se nezobrazuje žádný odkaz na streamování záznamu.

Nemám možnost přehrát záznam ARF, který jsem nahrál(a).

Výchozí nastavení nahrávek MP4 ve schůzkách Webex 40.10

V nadcházející říjnové aktualizaci (40.10) budou zcela nové nahrávky ve schůzkách Webex uloženy ve formátu MP4, a to buď v cloudu, nebo místně, jak je vybráno na úrovni webu nebo hostitele, se zážitkem zaměřeným na video. Díky standardizaci formátu záznamu získáte širší výběr nástrojů pro přehrávání, lepší zabezpečení a snadnější spolupráci i po schůzkách. Existující nahrávky ARF a WRF lze stále stáhnout nebo přehrát na webu společnosti Webex. Další informace týkající se nahrávání zaměřeného na video naleznete v tématu Záznamy MP4 založené na síti zaměřené na video ve schůzkách Webex a událostech Webex.

Příčina:
Nahrávky, které jsou nahrány na stránku Webex, nebudou mít možnost streamování. Toto je známé omezení funkce síťového záznamu.

Řešení:

Streamování je k dispozici pouze pro síťové nahrávky (NBR) po dokončení schůzky. Pokud hostitel stáhne a znovu nahraje NBR, funkce streamování se ztratí.

Podívejte se na řešení níže:

  1. Převést síťový záznam (. ARF) do služby Windows Media Video (. WMV), viz:
  2. Nahrajte převedený záznam na web Webex, viz:
Nahraný soubor . Záznam WMV bude streamován z vašeho webu Webex.

    Byl tento článek užitečný?