Problémy s přihlášením do Cisco Jabber

Problémy s přihlášením do Cisco Jabber

iPhone a iPad

Pokud se nemůžete přihlásit, vyzkoušejte následující tipy pro řešení potíží
:

 • Zkontrolujte, zda používáte podporované zařízení a operační systém.
 • Zkontrolujte, zda máte přístupová práva k podnikové síti z nepodnikových sítí Wi-Fi.
 • Máte-li přístupová práva k podnikové síti z nepodnikových sítí Wi-Fi, obraťte se na správce systému, aby zkontroloval, zda bylo vaše prostředí pro spolupráci správně nastaveno.
 • Pokud máte přístupová práva k vaší podnikové síti z nepodnikových sítí Wi-Fi, zkontrolujte, zda je vaše VPN připojena (pokud je vyžadována VPN). Pokud vaše VPN není připojena, obraťte se na správce systému.
 • Pokud používáte telefonní služby, zkontrolujte síťové připojení mezi vaším zařízením a podnikovou sítí následovně:
 1. Otevřete svůj internetový prohlížeč.
 2. Pokuste se otevřít stránky administrace vašeho podnikového systému volání zadáním následující adresy URL ve vašem internetovém prohlížeči: https://adresa serveru Cisco Unified Communications Manager vaší společnosti.
    Příklad:https://209.165.200.224

Pokud nemáte adresu podnikového serveru Cisco Unified Communications Manager, obraťte se na správce systému.
 1. Pokud nemáte přístup na stránky administrace vašeho podnikového systému volání, zkuste to znovu z jiného přístupového bodu sítě. Pokud stále nemáte přístup na stránky administrace vašeho podnikového systému volání, obraťte se na správce systému a zjistěte, zda nedošlo k problému se sítí.
 • Pokud používáte Cisco Unified Communications Manager IM a službu Presence verze 9.1 nebo starší, zkontrolujte, zda se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského účtu následujícím způsobem:
 1. Zadejte adresu URL v následujícím formátu: https://název serveru Presence/ccmuser.
Pokud se nemůžete připojit k serveru, obraťte se na správce systému a zjistěte, zda nedošlo k problému se sítí.
 1. Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla.
Pokud se přihlášení nezdaří, ověřte své uživatelské jméno a heslo u správce systému.
 • Pokud používáte Cisco Unified Communications Manager IM a službu Presence verze 10.0, zkontrolujte, zda se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského účtu následujícím způsobem:
 1. Zadejte adresu URL v následujícím formátu: https://název serveru ccm/ccmuser.
Pokud stále nemáte přístup k serveru, obraťte se na správce systému a zjistěte, zda nedošlo k problému se sítí.
 1. Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla.
Pokud se přihlášení nezdaří, ověřte své uživatelské jméno a heslo u správce systému.
 • Pokud používáte Cisco Unified Communications Manager IM a službu Presence, zkontrolujte síťové připojení mezi vaším zařízením a serverem následujícím způsobem:
 1. Otevřete nástroj ping a odešlete příkaz ping serveru Cisco Unified Communications Manager IM a služby Presence.
 2. Zadejte plně kvalifikovaný název domény serveru v následujícím formátu: název serveru Presence.doména.com
Pokud příkaz ping na server nefunguje, obraťte se na správce systému.

Android

Pokud se nemůžete přihlásit, vyzkoušejte následující tipy pro řešení potíží
:
 • Ověřte, zda používáte podporované zařízení a operační systém. Informace o podporovaných zařízeních a operačních systémech naleznete v poznámkách k vydání Cisco Jabber pro Android pro vaši verzi.
 • Zkontrolujte, zda používáte správnou verzi Cisco Jabber pro Android.
Nejnovější verzi Cisco Jabber pro Android si můžete stáhnout z obchodu Google Play.
 • Zkontrolujte, zda je vaše VPN připojena (pokud je VPN vyžadována). Pokud vaše VPN není připojena a nepoužíváte dálkový a mobilní přístup Expressway, obraťte se na správce systému se žádostí o podrobnosti konfigurace.
 • Pokud používáte základní ověřování HTTP SAML SSO a přihlášení se nezdaří při přepínání uživatelů pomocí funkce Reset Jabber:
 1. Resetujte Cisco Jabber.
 2. Vynuťte úplné ukončení aplikace v OS Android.
 3. Přihlaste se.
 • Pokud používáte telefonní služby, zkontrolujte síťové připojení mezi vaším zařízením a podnikovou sítí následovně:
 1. Otevřete svůj webový prohlížeč.
 2. Pokuste se otevřít stránky administrace vašeho podnikového systému volání zadáním následující adresy URL ve vašem internetovém prohlížeči: http://cisco_unified _communications_manager_node_name_or_ip_address/ucmuser.
Pokud nemáte adresu uzlu Cisco Unified Communications Manager vaší společnosti, obraťte se na správce systému.
 1. Pokud nemáte přístup na stránky administrace vašeho podnikového systému volání, zkuste to znovu z jiného přístupového bodu sítě. Pokud stále nemáte přístup na stránky administrace vašeho podnikového systému volání, obraťte se na správce systému a zjistěte, zda nedošlo k problému se sítí.
 • Pokud používáte Cisco Unified Communications Manager IM a službu Presence, zkontrolujte síťové připojení mezi vaším zařízením a uzlem následovně:
 1. Otevřete nástroj ping a odešlete příkaz ping uzlu Cisco Unified Communications Manager IM a služby Presence.
 2. Zadejte plně kvalifikovaný název domény nebo IP adresu uzlu v jednom z následujících formátů:
 • presence_node_name.doména.com
 • ip_address.doména.com
Pokud příkaz ping na uzel nefunguje, obraťte se na správce systému.
 • Pokud používáte tablet, obraťte se na správce systému, aby se ujistil, že je správně nastaven pro použití. Některé služby pro tablet vyžadují zvláštní konfiguraci, která možná nebyla provedena.
 • Pokud stále nemůžete nastavit Cisco Jabber pro Android, odešlete zprávu o problému správci systému.

Byl tento článek užitečný?