Problémy s přihlašováním do služby Cisco Jabber

Problémy s přihlašováním do služby Cisco Jabber

iPhone a iPad

Pokud se vám nedaří přihlásit, zkuste použít následující řešení
:

 • Zkontrolujte, zda používáte podporované zařízení a operační systém.
 • Zkontrolujte, zda máte právo přistupovat do podnikové sítě z jiných než podnikových sítí Wi-Fi.
 • Pokud máte právo přistupovat do podnikové sítě z jiných než podnikových sítí Wi-Fi, kontaktujte správce systému a zkontrolujte, zda je prostředí Collaboration Edge správně nastaveno.
 • Pokud máte právo přistupovat do podnikové sítě z jiných než podnikových sítí Wi-Fi, zkontrolujte, zda je vaše síť VPN připojena (pokud je síť VPN vyžadována). Pokud není síť VPN připojena, kontaktujte správce systému.
 • Pokud používáte telefonní služby, zkontrolujte síťové připojení mezi zařízením a podnikovou sítí následujícím způsobem:
 1. Otevřete internetový prohlížeč.
 2. Pokuste se získat přístup ke stránkám správy podnikového telefonického systému zadáním následující adresy URL do internetového prohlížeče: https://adresa serveru systému Cisco Unified Communications Manager vaší společnosti.
    Například: https://209.165.200.224

Pokud adresu serveru systému Cisco Unified Communications Manager ve vaší společnosti neznáte, kontaktujte správce systému.
 1. Pokud nemáte přístup ke stránkám pro správu podnikového telefonického systému, zkuste to znovu z jiného přístupového bodu sítě. Pokud stále nemáte přístup ke stránkám pro správu podnikového telefonického systému, kontaktujte správce systému a zjistěte, zda není důvodem problém v síti.
 • Pokud používáte službu Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service ve verzi 9.1 nebo starší, vyzkoušejte, zda se můžete přihlásit vaším uživatelským účtem následujícím způsobem:
 1. Zadejte adresu URL v následujícím formátu: https://název serveru služby Presence/ccmuser.
Pokud nemáte přístup k serveru, kontaktujte správce systému a zjistěte, zda není důvodem problém se sítí.
 1. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokud přihlášení selže, ověřte své uživatelské jméno a heslo u správce systému.
 • Pokud používáte službu Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service ve verzi 10.0, vyzkoušejte, zda se můžete přihlásit vaším uživatelským účtem následujícím způsobem:
 1. Zadejte adresu URL v následujícím formátu: https://ccm název serveru/ccmuser.
Pokud stále nemáte přístup k serveru, kontaktujte správce systému a zjistěte, zda není důvodem problém se sítí.
 1. Přihlaste se svým uživatelským jménem a heslem.
Pokud přihlášení selže, ověřte své uživatelské jméno a heslo u správce systému.
 • Pokud používáte službu Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service, zkontrolujte síťové připojení mezi zařízením a serverem následujícím způsobem:
 1. Otevřete nástroj ping a zadejte ping na server služby Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service.
 2. Zadejte plně kvalifikovaný název domény serveru v následujícím formátu: název serveru služby presence.doména.com
Pokud se vám nedaří zjistit ping serveru, kontaktujte správce systému.

Android

Pokud se vám nedaří přihlásit, zkuste použít následující řešení
:
 • Zkontrolujte, zda používáte podporované zařízení a operační systém. Informace o podporovaných zařízeních a operačních systémech naleznete v poznámkách k verzi aplikace Cisco Jabber pro Android.
 • Zkontrolujte, zda používáte správnou verzi aplikace Cisco Jabber pro Android.
Nejnovější verzi aplikace Cisco Jabber pro Android si můžete stáhnout z obchodu Google Play.
 • Zkontrolujte, zda je vaše síť VPN připojena (pokud je síť VPN vyžadována). Pokud síť VPN není připojena a nepoužíváte službu vzdáleného a mobilního přístupu Expressway, kontaktujte správce systému, aby vám sdělil podrobnosti o konfiguraci.
 • Pokud používáte základní ověřování HTTP SSO SAML a přihlášení selže při přepínání uživatelů pomocí funkce Resetovat Jabber:
 1. Resetování aplikace Cisco Jabber.
 2. Vynuťte ukončení aplikace v operačním systému Android.
 3. Přihlaste se.
 • Pokud používáte telefonní služby, zkontrolujte síťové připojení mezi zařízením a podnikovou sítí následujícím způsobem:
 1. Otevřete webový prohlížeč.
 2. Pokuste se získat přístup ke stránkám pro správu podnikového telefonického systému zadáním následující adresy URL do webového prohlížeče: http://název_uzlu_cisco_unified _communications_manager_nebo_ip_adresa/ucmuser.
Pokud nemáte adresu pro uzel Cisco Unified Communications Manager své společnosti, kontaktujte správce systému.
 1. Pokud nemáte přístup ke stránkám pro správu podnikového telefonického systému, zkuste to znovu z jiného přístupového bodu sítě. Pokud stále nemáte přístup ke stránkám pro správu podnikového telefonického systému, kontaktujte správce systému a zjistěte, zda není důvodem problém v síti.
 • Pokud používáte službu Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service, zkontrolujte síťové připojení mezi zařízením a uzlem následujícím způsobem:
 1. Otevřete nástroj ping a zadejte ping na uzel služby Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service.
 2. Zadejte plně kvalifikovaný název domény nebo adresu IP uzlu v jednom z následujících formátů:
 • název_uzlu_presence.doména.com
 • ip_adresa.doména.com
Pokud se vám nedaří zjistit ping uzlu, kontaktujte správce systému.
 • Pokud používáte tablet, kontaktujte na správce systému, aby zajistil jeho správné nastavení. Některé služby tabletu vyžadují dodatečnou konfiguraci, která nemusela být provedena.
 • Pokud se vám stále nedaří nastavit aplikaci Cisco Jabber pro Android, pošlete zprávu o problému správci systému.

Byl tento článek užitečný?