Inloggningsproblem med Cisco Jabber

Inloggningsproblem med Cisco Jabber

iPhone och iPad

Om du inte kan logga in kan du pröva med följande felsökningstips
:

 • Kontrollera att du använder en enhet och ett operativsystem som stöds.
 • Kontrollera om du har åtkomst till ditt företagsnätverk från wifi-nätverk som inte tillhör företaget.
 • Om du har åtkomst till ditt företagsnätverk från wifi-nätverk som inte tillhör företaget kontaktar du din systemadministratör för att kontrollera om din Collaboration Edge-miljö har konfigurerats korrekt.
 • Om du har åtkomstbehörighet till ditt företagsnätverk från wifi-nätverk som inte tillhör företaget ska du kontrollera att din VPN är ansluten (om VPN krävs).Om din VPN inte är ansluten kontaktar du din systemadministratör.
 • Om du använder telefontjänster kontrollerar du nätverksanslutningen mellan din enhet och företagets nätverk enligt följande:
 1. Öppna din webbläsare.
 2. Försök att gå in på administrationssidorna för ditt företags samtalssystem genom att ange följande URL i din webbläsare:https://ditt företags serveradress för Cisco Unified Communications Manager.
Exempel:https://209.165.200.224

Kontakta systemadministratören om du inte har adressen till företagets Cisco Unified Communications Manager-server.
 1. Om du inte kan öppna administrationssidorna för företagets samtalssystem ska du försöka igen från en annan nätverksåtkomstpunkt.Om du fortfarande inte kan öppna administrationssidorna för företagets samtalssystem kontaktar du din systemadministratör för att ta reda på om det har uppstått ett nätverksproblem.
 • Om du använder version 9.1 av Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service eller tidigare kan du kontrollera att du kan logga in med ditt användarkonto enligt följande:
 1. Ange URL:en i följande format: https://presence server name/ccmuser.
Om du inte kan ansluta till servern kontaktar du din systemadministratör för att ta reda på om det har uppstått ett nätverksproblem.
 1. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
Om inloggningen misslyckas ska du bekräfta ditt användarnamn och lösenord med din systemadministratör.
 • Om du använder version 10.0 av Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service kontrollerar du att du kan logga in med ditt användarkonto enligt följande:
 1. Ange URL:en i följande format: https://ccm server name/ccmuser.
Om du fortfarande inte kan ansluta till servern kontaktar du din systemadministratör för att ta reda på om det har uppstått ett nätverksproblem.
 1. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
Om inloggningen misslyckas ska du bekräfta ditt användarnamn och lösenord med din systemadministratör.
 • Om du använder Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service kontrollerar du nätverksanslutningen mellan din enhet och servern enligt följande:
 1. Öppna ett pingverktyg för att pinga servern för Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service.
 2. Ange ett fullt kvalificerat domännamn för servern i följande format:presence server name.domain.com
Kontakta systemadministratören om du inte kan pinga servern.

Android

Om du inte kan logga in kan du pröva med följande felsökningstips
:
 • Kontrollera att du använder en enhet och ett operativsystem som stöds.För information om enheter och operativsystem som stöds, se Versionsinformation om Cisco Jabber för Android i din version.
 • Kontrollera att du använder rätt version av Cisco Jabber för Android.
Du kan hämta den senaste versionen av Cisco Jabber för Android från Google Play Store.
 • Kontrollera att VPN-servern är ansluten (om VPN krävs).Om din VPN inte är ansluten och du inte använder Expressway Remote och Mobile Access ska du kontakta din systemadministratör för konfigurationsinformation.
 • Om du använder HTTP-grundläggande SAML SSO-autentisering och inloggningen misslyckas när du byter användare med funktionen Återställ Jabber:
 1. Återställ Cisco Jabber.
 2. Tvångsavsluta appen helt i Android OS.
 3. Logga in.
 • Om du använder telefontjänster kontrollerar du nätverksanslutningen mellan din enhet och företagets nätverk enligt följande:
 1. Öppna din webbläsare.
 2. Försök att gå in på administrationssidorna för ditt företags samtalssystem genom att ange följande URL i din webbläsare:http://cisco_unified _communications_manager_node_name_or_ip_address/ucmuser.
Kontakta systemadministratören om du inte har adressen till företagets Cisco Unified Communications Manager-nod.
 1. Om du inte kan öppna administrationssidorna för företagets samtalssystem ska du försöka igen från en annan nätverksåtkomstpunkt.Om du fortfarande inte kan öppna administrationssidorna för företagets samtalssystem kontaktar du din systemadministratör för att ta reda på om det har uppstått ett nätverksproblem.
 • Om du använder Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service kontrollerar du nätverksanslutningen mellan din enhet och noden enligt följande:
 1. Öppna ett pingverktyg för att pinga noden för Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service.
 2. Ange nodens fullständiga kvalificerade domännamn eller IP-adress i ett av följande format:
 • presence_node_name.domain.com
 • ip_address.domain.com
Kontakta systemadministratören om du inte kan pinga noden.
 • Om du använder en surfplatta kontaktar du din systemadministratör för att säkerställa att den är konfigurerad för användning.Vissa surfplattor kräver extra konfiguration som kanske inte har utförts.
 • Om du fortfarande inte kan konfigurera Cisco Jabber för Android ska du skicka en problemrapport till systemadministratören.
Var den här artikeln användbar?
Relaterade artiklar