Inloggningsproblem i Cisco Jabber

Inloggningsproblem i Cisco Jabber

iPhone och iPad

Om du inte kan logga in kan du pröva följande felsökningstips.
:

 • Kontrollera att du använder en enhet och ett operativsystem som stöds.
 • Kontrollera om du har tillgång till ditt företagsnätverk från Wi-Fi-nätverk som inte tillhör företaget.
 • Om du har tillgång till ditt företagsnätverk från Wi-Fi-nätverk som inte tillhör företaget ska du kontakta din systemadministratör och kontrollera om din collaboration edge-miljö har konfigurerats på rätt sätt.
 • Om du är behörig att gå in på ditt företagsnätverk från Wi-Fi-nätverk som inte tillhör företag ska du kontrollera att ditt VPN är anslutet (om VPN krävs). Om VPN inte är ansluten kontaktar du systemadministratören.
 • Om du använder Telefontjänster, kontrollerar du nätverksanslutningen mellan din enhet och företagets nätverk så här:
 1. Öppna webbläsaren.
 2. Försök att gå in på administrationssidorna för ditt företags samtalssystem genom att ange följande webbadress i din webbläsare: https://ditt företags Cisco Unified Communications Manager-serveradress.
    Exampel:https://209.165.200.224

Kontakta din systemadministratör om du inte har adressen till ditt företags Cisco Unified Communications Manager-server.
 1. Om du inte kan komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem kan du försöka igen från en annan åtkomstpunkt i nätverket. Om du fortfarande inte kan komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem kan du kontakta systemadministratören och ta reda på om det är problem med nätverket.
 • Om du använder Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service Service Release 9.1 eller tidigare, kontrollerar du att du kan logga in med ditt användarkonto på följande sätt:
 1. Ange webbadressen i följande format: https://presence server name/ccmuser.
Om du inte kommer åt servern kan du kontakta systemadministratören och ta reda på om det är problem med nätverket.
 1. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
Om det inte går att logga in bör du bekräfta ditt användarnamn och lösenord med din systemadministratör.
 • Om du använder Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service Service Release 10.0 kontrollerar du att du kan logga in med ditt användarkonto på följande sätt:
 1. Ange webbadressen i följande format: https://ccm server name/ccmuser.
Om du fortfarande inte kan komma åt servern kontaktar du systemadministratören för att ta reda på om det är problem med nätverket.
 1. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.
Om det inte går att logga in bör du bekräfta ditt användarnamn och lösenord med din systemadministratör.
 • Om du använder tjänsten Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service ska du kontrollera nätverksanslutningen mellan din enhet och servern på följande sätt:
 1. Öppna ett pingverktyg för att pinga Cisco Unified Communications Manager IM och Presence Service-servern.
 2. Ange serverns fullständiga domännamn i följande format: presence server name.domain.com
Kontakta systemadministratören om du inte kan pinga servern.

Android

Om du inte kan logga in kan du pröva följande felsökningstips
:
 • Kontrollera att du använder en enhet och ett operativsystem som stöds. Information om kompatibla enheter och operativsystemet finns Cisco Jabber for Android Viktiga meddelanden för din version.
 • Kontrollera att du använder rätt version av Cisco Jabber for Android.
Du kan ladda ner den senaste versionen av Cisco Jabber for Android från Google Play Store.
 • Kontrollera att VPN är ansluten (om VPN krävs). Om ditt VPN inte är anslutet och du inte använder Expressway för mobil och fjärråtkomst ska du kontakta din systemadministratör och be om konfigurationsuppgifter.
 • Om du använder HTTP-allmän SAML SSO-autentisering och det inte går att logga in vid byte av användare med funktionen Återställ Jabber:
 1. Återställa Cisco Jabber.
 2. Tvinga totalt stopp av programmet i Android OS.
 3. Logga in.
 • Om du använder Telefontjänster, kontrollerar du nätverksanslutningen mellan din enhet och företagets nätverk så här:
 1. Öppna din webbläsare.
 2. Försök att gå in på administrationssidorna för ditt företags samtalssystem genom att ange följande webbadress i webbläsaren: http://cisco_unified _communications_manager_node_name_or_ip_address/ucmuser.
Kontakta din systemadministratör om du inte har adressen till ditt företags Cisco Unified Communications Manager-nod.
 1. Om du inte kan komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem kan du försöka igen från en annan åtkomstpunkt i nätverket. Om du fortfarande inte kan komma åt administrationssidorna för företagets telefonsystem kan du kontakta systemadministratören och ta reda på om det är problem med nätverket.
 • Om du använder Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service ska du kontrollera anslutningen mellan din enhet och noden som följer:
 1. Öppna ett pingverktyg för att pinga Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service-noden.
 2. Ange nodens fullständiga domännamn eller IP-adress i ett av följande format:
 • presence_nodnamn.domän.se
 • ip-address.domän.se
Om du inte kan pinga noden ska du kontakta din systemadministratör.
 • Om du använder en surfplatta kontaktar du din systemadministratör för att försäkra dig om att den är konfigurerad för användning. Vissa surfplattetjänster kräver extra konfigurering som kanske inte har utförts.
 • Om det fortfarande inte går att konfigurera Cisco Jabber for Android ska du skicka en problemrapport till din systemadministratör.

Var den här artikeln användbar?