Problemi sa prijavljivanjem u Cisco Jabber

Problemi sa prijavljivanjem u Cisco Jabber

iPhone i iPad

Ako ne možete da se prijavite, isprobajte sledeće savete za rešavanje problema
:

 • Proverite da li su podržani uređaj i operativni sistem koje koristite.
 • Proverite da li imate pravo pristupa poslovnoj mreži sa neposlovnih Wi-Fi mreža.
 • Ako imate pravo pristupa poslovnoj mreži sa neposlovnih Wi-Fi mreža, zatražite od administratora sistema da proveri da li je okruženje Collaboration Edge pravilno podešeno.
 • Ako imate prava pristupa poslovnoj mreži sa neposlovnih Wi-Fi mreža, proverite da li je VPN povezan (ako je potreban VPN).Ako VPN nije povezan, obratite se administratoru sistema.
 • Ako koristite telefonske usluge, proverite mrežnu vezu između uređaja i poslovne mreže na sledeći način:
 1. Otvorite internet pregledač.
 2. Pokušajte da pristupite stranicama administracije za poslovni sistem pozivanja tako što ćete uneti sledeću URL adresu u internet pregledač:https://adresa Cisco Unified Communications Manager servera kompanije.
Na primer:https://209.165.200.224

Obratite se administratoru sistema ako nemate adresu Cisco Unified Communications Manager servera kompanije.
 1. Ako ne možete da pristupite stranicama administracije za poslovni sistem pozivanja, pokušajte ponovo sa druge pristupne tačke mreže.Ako i dalje ne možete da pristupite stranicama administracije za poslovni sistem pozivanja, raspitajte se kod administratora sistema da li je došlo do problema sa mrežom.
 • Ako koristite Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service servisno izdanje 9.1 ili starije, proverite da li možete da se prijavite sa svojim korisničkim nalogom na sledeći način:
 1. Unesite URL u sledećem formatu: https://ime presence servera/ccmkorisnik.
Ako ne možete da pristupite serveru, raspitajte se kod administratora sistema da li je došlo do problema sa mrežom.
 1. Prijavite se pomoću korisničkog imena i lozinke.
U slučaju neuspešnog prijavljivanja, potvrdite korisničko ime i lozinku sa administratorom sistema.
 • Ako koristite Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service servisno izdanje 10.0, proverite da li možete da se prijavite koristeći svoj korisnički nalog na sledeći način:
 1. Unesite URL u sledećem formatu: https://ime ccm servera/ccmkorisnik.
Ako i dalje ne možete da pristupite serveru, raspitajte se kod administratora sistema da li je došlo do problema sa mrežom.
 1. Prijavite se pomoću korisničkog imena i lozinke.
U slučaju neuspešnog prijavljivanja, potvrdite korisničko ime i lozinku sa administratorom sistema.
 • Ako koristite Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service uslugu, proverite mrežnu vezu između uređaja i servera na sledeći način:
 1. Otvorite uslužni program za ping da biste proverili odziv Cisco Unified Communications Manager IM i Presence Service servera.
 2. Unesite potpuno određeno ime domena servera u sledećem formatu:ime presence servera.domen.com
Ako ne možete da proverite odziv servera, obratite se administratoru sistema.

Android

Ako ne možete da se prijavite, isprobajte sledeće savete za rešavanje problema
:
 • Proverite da li su podržani uređaj i operativni sistem koje koristite.Informacije o podržanim uređajima i operativnim sistemima potražite u napomenama uz izdanje aplikacije Cisco Jabber za Android za svoje izdanje.
 • Proverite da li koristite odgovarajuće izdanje aplikacije Cisco Jabber za Android.
Najnovije izdanje aplikacije Cisco Jabber za Android možete da preuzmete iz prodavnice Google Play.
 • Proverite da li je VPN povezan (ako je VPN potreban).Ako VPN nije povezan i ne koristite Expressway daljinski i mobilni pristup, zatražite od administratora sistema detaljne informacije o konfiguraciji.
 • Ako koristite HTTP osnovnu SAML SSO potvrdu identiteta i ne uspete da se prijavite prilikom zamene korisnika pomoću funkcije „Resetuj Jabber“:
 1. Resetujte Cisco Jabber.
 2. Nametnite do kraja „Napusti aplikaciju“ u operativnom sistemu Android.
 3. Prijavite se.
 • Ako koristite telefonske usluge, proverite mrežnu vezu između uređaja i poslovne mreže na sledeći način:
 1. Otvorite veb-pregledač.
 2. Pokušajte da pristupite stranicama administracije za poslovni sistem pozivanja tako što ćete uneti sledeću URL adresu u veb-pregledač:http://cisco_unified _communications_manager_node_name_or_ip_address/ucmuser.
Ako nemate adresu za Cisco Unified Communications Manager čvor kompanije, zatražite je od administratora sistema.
 1. Ako ne možete da pristupite stranicama administracije za poslovni sistem pozivanja, pokušajte ponovo sa druge pristupne tačke mreže.Ako i dalje ne možete da pristupite stranicama administracije za poslovni sistem pozivanja, raspitajte se kod administratora sistema da li je došlo do problema sa mrežom.
 • Ako koristite Cisco Unified Communications Manager IM and Presence uslugu, proverite mrežnu vezu između uređaja i čvora na sledeći način:
 1. Otvorite uslužni program za ping da biste proverili odziv Cisco Unified Communications Manager IM i Presence Service čvora.
 2. Unesite potpuno određeno ime domena ili IP adresu čvora u sledećim formatima:
 • presence_node_name.domain.com
 • ip_address.domain.com
Ako ne možete da proverite odziv čvora, obratite se administratoru sistema.
 • Ako koristite tablet, uverite se da je podešen za korišćenje tako što ćete se obratiti administratoru sistema.Neke usluge tableta zahtevaju dodatnu konfiguraciju koja možda nije izvršena.
 • Ako i dalje ne možete da podesite Cisco Jabber za Android, pošaljite izveštaj o problemu administratoru sistema.
Da li je ovaj članak bio koristan?
Srodni članci