Zvolte, kdy se mají volající posílat do hlasové schránky

Můžete nastavit, kdy chcete volající do hlasové schránky přesměrovat. Můžete například chtít odeslat všechny hovory do hlasové schránky, když víte, že budete mimo kancelář a nebudete přijímat telefonní hovory.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu volajícího uživatele klikněte na možnost Hlasováschránka .

3

Klepněte na tlačítko Nastavení hlasové schránky.

4

Zvolte, kdy chcete mít hlasovou schránku aktivní:

 • Vždy
 • Když je zaneprázdněn

   

  Příchozí hovory nebudou směrovány do hlasové schránky, pokud je povoleno čekání hovorů.

 • Když žádná odpověď
5

Klikněte na položku Uložit.

Výběr místa pro ukládání hlasové schránky a faxových zpráv

Můžete zvolit, kam chcete ukládat hlasovou schránku a faxové zprávy – na portálu pro volající uživatele nebo na zadanou e-mailovou adresu jako soubor .tiff.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu volajícího uživatele klikněte na možnost Hlasováschránka .

3

Klepněte na tlačítko Nastavení hlasové schránky.

4

Vedle položky Úložiště zprávvyberte z rozevírací nabídky, kam chcete zprávy ukládat:

 • Použít systémovou poštovní schránku
 • Použít externí poštovníschránku – Pomocí této možnosti zadejte e-mailovou adresu pro odesílání hlasové schránky a faxových zpráv. Pokud zvolíte tuto možnost, hlasové schránky a faxové zprávy již nebudou k dispozici v portálu Volající uživatelportál .

 

Tato možnost nemusí být k dispozici, pokud je přesměrování hlasové schránky zakázáno.

5

Povolte indikátor čekání na zprávu pro stolní telefon zaškrtnutím políčka vedle možnosti Použít indikátor čekání na zprávu telefonu na telefonu Cisco IP.

6

Klikněte na položku Uložit.

Povolení oznámení hlasové schránky

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu volajícího uživatele klikněte na možnost Hlasováschránka .

3

Klepněte na tlačítko Nastavení hlasové schránky.

4

Přepněte na Oznámení.

5

Chcete-li dostávat oznámení ve formě textových zpráv, vyberte možnost Upozornit mě prostřednictvím textové zprávy při přijetí nových zpráv hlasové schránky.

Pokud je vybrána tato možnost, zadejte telefonní číslo a poskytovatele služeb.

6

Chcete-li dostávat e-mailová oznámení, vyberte možnost Upozornit mě e-mailem při přijetí nových zpráv hlasové schránky.

Pokud je vybrána tato možnost, zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete odesílat oznámení.

7

Chcete-li odeslat na e-mailovou adresu s připojenou zprávou, zaškrtněte políčko vedle Možnost Připojit nové zprávy hlasové schránky a odeslat e-mailem.

Pokud je vybrána tato možnost, zadejte e-mailovou adresu, na kterou chcete odesílat oznámení a připojené zprávy.


 

Tato možnost nemusí být k dispozici, pokud je přesměrování hlasové schránky zakázáno.

8

Klikněte na položku Uložit.

Povolit volajícím přenos z pozdravu hlasové schránky

Volajícím můžete povolit, aby stiskli 0 a byli přesměrováni na jiné telefonní číslo podle vašeho výběru, když se dostanou k pozdravu hlasové schránky.


Pokud je tato funkce povolena, nezapomeňte zaznamenat pozdrav hlasové schránky s příslušnými pokyny pro volajícího. Například "Chcete-li se dostat k mému asistentovi, stiskněte 0."

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu volajícího uživatele klikněte na možnost Hlasováschránka .

3

Klepněte na tlačítko Nastavení hlasové schránky.

4

Přepněte stisknutím tlačítka "0" pro přenos doprogramu .

5

Zadejte telefonní číslo nebo linku, na kterou chcete hovory přepojovat.

6

Klikněte na položku Uložit.

Nastavení pozdravů hlasové schránky

Pozdrav hlasové schránky je zpráva, kterou volající uslyší, když se dostanou k vaší hlasové schránce. Existují dva typy pozdravů hlasové schránky - Zaneprázdněn a Žádná odpověď. Pozdrav Zaneprázdněn se přehraje, když jste na jiném hovoru a nečekáte na hovor, a pozdrav Bez odpovědi se přehraje, když hovor nepřijmete.

Pozdravy hlasové schránky můžete nastavit a spravovat na portálu Calling User Portal.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu volajícího uživatele klikněte na možnost Hlasováschránka .

3

Klepněte na tlačítko Nastavení hlasové schránky.

4

Přejděte na Pozdravy.

5

Nastavte počet vyzvánění, která mají volající slyšet, než uslyší pozdrav vaší hlasové schránky.

6

Vyberte svůj zaneprázdněný pozdrav z rozbalovací nabídky vedle možnosti Pokud jste zaneprázdněni, použijte pozdravz:

 • Systém– Přehraje výchozí pozdrav systému.
 • Osobní– Pokud je vybrána tato možnost, vyberte soubor, který chcete nahrát.

   

  Pozdravy lze zaznamenat vytočením hlasového portálu (stisknutí tlačítka zprávy na vašem IP telefonu) a zadáním hesla hlasového portálu.

7

Zvolte pozdrav bez odpovědi z rozbalovací nabídky vedle možnosti Pokud jste neodpověděli, použijte pozdravod:

 • Systém– Přehraje výchozí pozdrav systému.
 • Osobní– Pokud je vybrána tato možnost, vyberte soubor, který chcete nahrát.

   

  Pozdravy lze zaznamenat vytočením hlasového portálu (stisknutí tlačítka zprávy na vašem IP telefonu) a zadáním hesla hlasového portálu.

8

Klikněte na položku Uložit.