Din administrator kan konfigurere alle indstillinger for telefonsvarer på dine vegne. Hvis du finder problemer med at konfigurere indstillingerne, skal du kontakte din administrator.

Hvis du vil nulstille din PIN-kode til indtalt besked og lytte til dine talemeddelelser, skal du se Indstil eller nulstil din voicemail og Lyt til dine talemeddelelser.

Du kan indstille, hvornår du vil sende personer, der ringer op, til din voicemail. Du kan f.eks. sende alle opkald til voicemail, når du ved, at du er ude af kontoret og ikke tager telefonopkald.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Klik på opkaldsbrugerportalen, Telefonsvarer > Indstillinger for telefonsvarer.

3

Vælg, hvornår din voicemail skal være aktiv:

 • Altid – denne valgmulighed viderestiller alle opkald til telefonsvarer.
 • Når optaget – denne valgmulighed viderestiller opkald til voicemail, når du allerede er i gang med et opkald.

   

  Indgående opkald dirigeres ikke til voicemail, når ventende opkald er aktiveret.

 • Når Intet svar – denne valgmulighed viderestiller indgående opkald til voicemail, når opkaldet ikke besvares.
4

Klik på Gem.

Eksempel

Vil du gerne se, hvordan det gøres? Se denne videodemonstration om, hvordan du indstiller, hvornår du vil sende personer, der ringer, til din voicemail.

Du kan vælge, hvor du vil gemme dine voicemail- og faxmeddelelser – i opkaldsbrugerportalen eller på en angivet e-mailadresse som en .tiff-fil.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Klik på opkaldsbrugerportalen, Telefonsvarer > Indstillinger for telefonsvarer.

3

Gå til Meddelelseshukommelse , og vælg, hvor du vil gemme dine meddelelser:

 • Brug systempostkasse – denne valgmulighed giver dig mulighed for at få adgang til telefonsvareren fra din telefon eller fra opkaldsbrugerportalen.

   
  Systemets postkasse har følgende lagerbegrænsninger:
  • Begrænsning for enkelt meddelelse på 10 minutter

  • Samlet postkassebegrænsning på 100 minutter

 • Brug ekstern postkasse – med denne valgmulighed kan du indtaste e-mailadressen, som du vil sende alle voicemails til. Hvis du vælger denne valgmulighed, deaktiveres adgang til voicemail fra din telefon, desktop-app og opkaldsbrugerportalen.

   

  Hvis denne valgmulighed er valgt, afskrives voicemails ikke.

4

Markér afkrydsningsfeltet Brug ventende telefonmeddelelse på din Cisco IP-telefon for at aktivere indikatoren for ventende meddelelse for bordtelefonen.

5

Klik på Gem.

Eksempel

Vil du gerne se, hvordan det gøres? Se denne videodemonstration om, hvordan du vælger, hvor du vil gemme dine voicemail- og faxmeddelelser.

Næste trin

Hvis din placering har afskrift af indtalt besked aktiveret, skal indstillingen Brug intern postkasse og e-mail en kopi af indtalt besked vælges, så du kan modtage afskrifter af indtalt besked. Få flere oplysninger i afsnittet Konfigurer afskrift af telefonsvarer.

Du kan konfigurere et e-mail-id for at modtage underretninger, når en ny voicemail modtages.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Klik på opkaldsbrugerportalen, Telefonsvarer > Indstillinger for telefonsvarer.

3

Gå til Underretninger , og slå til/fra-knappen til/fra.

4

For at modtage sms-beskeder skal du vælge Underret mig via sms, når nye telefonsvarerbeskeder modtages.

Hvis denne valgmulighed er valgt, skal du indtaste telefonnummeret og tjenesteudbyderen.

5

For at modtage e-mailunderretninger skal du vælge Underret mig via e-mail, når nye telefonsvarermeddelelser modtages.

Hvis denne valgmulighed er valgt, skal du indtaste e-mailadressen for at sende underretninger til.

6

Hvis du vil sende en telefonsvarer til en e-mailadresse med den vedhæftede meddelelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Vedhæft nye telefonsvarermeddelelser og sendevia e-mail.

Hvis denne valgmulighed er valgt, skal du indtaste e-mailadressen for at sende underretninger og vedhæftede meddelelser til.


 

Denne valgmulighed er muligvis ikke tilgængelig, hvis videresendelse af telefonsvarer er deaktiveret.

7

Klik på Gem.

Eksempel

Vil du gerne se, hvordan det gøres? Se denne videodemonstration om, hvordan du aktiverer dine telefonsvarerbeskeder.

Næste trin

Hvis din placering har afskrift af indtalt besked aktiveret, skal indstillingen Brug intern postkasse og e-mail en kopi af indtalt besked vælges, så du kan modtage afskrifter af indtalt besked. Få hjælp i afsnittet Konfigurer afskrift af telefonsvarer.

Med voicemail-afskrift kan du modtage en e-mail med voicemail-afskriften i brødteksten i e-mailen og .wav-filen som en vedhæftet voicemail.

Før du begynder

 • Understøttede sprog(er): Engelsk

 • Administratoren skal aktivere afskrift af telefonsvarer for din placering.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Klik på opkaldsbrugerportalen, Telefonsvarer > Indstillinger for telefonsvarer.

3

Gå til Meddelelseshukommelse og vælg Brug systempostkasse på rullelisten.

4

Gå til Underretninger, tænd for/sluk-knappen, kontrollér Vedhæft nye telefonsvarermeddelelser, og send via e-mailafkrydsningsfeltet, og indtast e-mailadressen for at sende transkriptionerne til.


 

Denne valgmulighed er muligvis ikke tilgængelig, hvis videresendelse af telefonsvarer er deaktiveret.

5

Klik på Gem.

Du kan bruge følgende billede som et nyttigt billede af en e-mailunderretning til telefonsvarerafskrift.

Du kan også se afskriften til indtalt besked i Webex-appen.

Årsager til, at transskription af voicemail ikke er tilgængelig

Systemet producerer ikke en afskrift, hvis den overordnede kvalitet eller nøjagtighed af afskriften er dårlig. Det kan ske, hvis lydkvaliteten var dårlig på grund af følgende begrænsninger:

 • Støjende baggrund

 • Dårlig hørbarhed

 • Ikke-engelske ord, der findes i lyden eller ikke-understøttet sprog


  Telefonsvarerafskrift er kun tilgængelig for telefonsvarerbeskeder, der er tilbage på engelsk.

 • Kraftig accent

Du kan give personer, der ringer op, mulighed for at trykke på 0 og blive viderestillet til et andet telefonnummer efter eget valg, når de når din telefonsvarerhilsen.


Hvis denne funktion er aktiveret, skal du sørge for at optage din telefonsvarerhilsen med den relevante vejledning til opkalderen. For eksempel: "Tryk på 0 for at kontakte min assistent."

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Klik på opkaldsbrugerportalen, Telefonsvarer > Indstillinger for telefonsvarer.

3

Slå Tryk på "0" til for at overføre til.

4

Indtast telefonnummeret eller lokalnummeret, hvor du ønsker, at opkald skal viderestilles.

5

Klik på Gem.

Eksempel

Vil du gerne se, hvordan det gøres? Se denne videodemonstration om, hvordan du tillader, at personer, der ringer, viderestilles fra din telefonsvarerhilsen.

Din voicemail hilsen er den meddelelse, som dine personer, der ringer op, hører, når de kontakter din voicemail. Der er to typer telefonsvarerhilsner – optaget og intet svar. Hilsen med optaget afspilles, når du er i gang med et andet opkald og ikke har et ventende opkald, og hilsen uden svar afspilles, når du ikke besvarer opkaldet.

1

Gå til https://settings.webex.com, og vælg Webex Calling.

2

Klik på opkaldsbrugerportalen, Telefonsvarer > Indstillinger for telefonsvarer.

3

Gå til Hilsner , og indstil antallet af ringer, du ønsker, at personer, der ringer, skal høre, før de hører din telefonsvarerhilsen.

4

Vælg din hilsen optaget fra rullemenuen Hvis optaget brug af hilsen:

 • System– Dette afspiller systemets standardhilsen.
 • Personlig – Hvis denne valgmulighed er valgt, skal du klikke på valgmuligheden Gennemse og vælge den fil, der skal overføres.
5

Vælg din hilsen uden svar fra rullemenuen Brug hilsen, hvis ikke besvaret er:

 • System– Dette afspiller systemets standardhilsen.
 • Personlig – Hvis denne valgmulighed er valgt, skal du klikke på valgmuligheden Gennemse og vælge den fil, der skal overføres.

 

Når du har overført hilsner-filen, kan du opdatere eller erstatte den ved at klikke på valgmuligheden Gennemse igen og vælge en ny fil. Overførsel af en ny fil tilsidesætter de tidligere hilsner.

Lydfilen (WAV) skal være 8Khz, 8-bit mono, CCITT µ-law, maks. 2 MB, .wav-filformat.


 

Hilsner kan optages ved at ringe til stemmeportalen fra din telefon. Få flere oplysninger i Opsæt og administrer din forlængede hilsen væk.

6

Klik på Gem.

Eksempel

Vil du gerne se, hvordan det gøres? Se denne videodemonstration om, hvordan du konfigurerer dine telefonsvarerhilsner.

Hvis du vil modtage voicemail- og faxmeddelelser og konfigurere forskellige indstillinger for voicemail, f.eks. afsendelse af opkald til voicemail, aktivering af beskeder og indstilling af meddelelseshukommelse, skal du først aktivere til/fra-telefonsvareren.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til sektionen Voicemail , og slå til/fra-knappen.

Næste trin

Når til/fra-telefonsvareren er aktiveret, kan du konfigurere forskellige indstillinger for telefonsvareren.

Du kan indstille, hvornår du vil sende personer, der ringer op, til din voicemail. Du kan f.eks. sende alle opkald til voicemail, når du ved, at du er ude af kontoret og ikke tager telefonopkald.

Du kan angive en telefonsvarerhilsen, som er den meddelelse, som dine personer, der ringer op, hører, når de kontakter din telefonsvarer. Der er to typer telefonsvarerhilsner – optaget og intet svar. Hilsen med optaget afspilles, når du er i gang med et andet opkald og ikke har et ventende opkald, og hilsen uden svar afspilles, når du ikke besvarer opkaldet.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Send opkald til telefonsvarer , og vælg mellem følgende valgmuligheder:

 • Send alle opkald til telefonsvarer – Denne valgmulighed viderestiller alle opkald til telefonsvarer.

 • Send opkald til voicemail, når linjen er optaget – denne valgmulighed viderestiller opkald til voicemail, når du allerede er i gang med et opkald. Marker afkrydsningsfeltet, og du kan vælge at opsætte enten en standardhilsen eller en brugertilpasset hilsen.

  For at indstille standardhilsner skal du vælge valgmuligheden Standardmeddelelse ved optaget.

  Hvis du vil indstille dine egne brugertilpassede hilsner, skal du vælge valgmuligheden Brugerdefineret meddelelse og klikke på Upload fil for at overføre din lydfil (WAV) eller klikke på Optag meddelelse for at optage meddelelsen.

 • Send opkald til voicemail, når ingen besvarer – denne valgmulighed viderestiller indgående opkald til voicemail efter et bestemt antal ringetoner. Markér afkrydsningsfeltet, og vælg antallet af ringetoner, før du afspiller hilsner fra rullelisten. Du kan vælge at konfigurere enten en standardhilsen eller en brugertilpasset hilsen.

  For at indstille standardhilsner skal du vælge standardmeddelelsen, når valgmuligheden ikke besvares.

  Hvis du vil indstille dine egne brugertilpassede hilsner, skal du vælge valgmuligheden Brugerdefineret meddelelse og klikke på Upload fil for at uploade din lydfil (WAV) eller klikke på Optag meddelelse for at optage meddelelsen.


 

Når du har overført filen eller optaget hilsner, kan du opdatere den ved at vælge Erstat fil eller optage en anden meddelelse. Optagelse af en ny meddelelse eller overførsel af en ny fil tilsidesætter de tidligere hilsner.

Lydfilen (WAV) skal være 8Khz, 8-bit mono, CCITT µ-law, maks. 2 MB, .wav-filformat.


 

Hilsner kan også optages ved at ringe til stemmeportalen fra din telefon. For yderligere oplysninger se: Opsæt og administrer din forlængede hilsen væk.


 

Hvis du vælger Send alle opkald til telefonsvarer, kan du ikke vælge de to andre valgmuligheder. Du kan vælge at dirigere til voicemail med både Send opkald til voicemail, når linjen er optaget , og Send opkald til voicemail, når ingen besvarer valgmuligheder vælges sammen.

3

Klik på Gem.

Du kan vælge, hvor du vil gemme dine voicemail- og faxmeddelelser – i User Hub eller på en angivet e-mailadresse som en .tiff-fil.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Meddelelseshukommelse , og vælg, hvor du vil gemme dine meddelelser:

 • Brug intern postkasse – denne valgmulighed giver dig mulighed for at få adgang til voicemail fra din telefon eller fra Webex-indstillingsportalen . Vælg afkrydsningsfeltet Brug telefonens nye meddelelsesindikator for at aktivere indikatoren for ventende meddelelse for bordtelefonen.

   
  Den interne postkasse har følgende lagerbegrænsninger:
  • Begrænsning for enkelt meddelelse på 10 minutter

  • Samlet postkassebegrænsning på 100 minutter

 • Brug ekstern postkasse – med denne valgmulighed kan du indtaste e-mailadressen, som du vil sende alle voicemails til. Hvis denne valgmulighed er valgt, vil talemeddelelser ikke være tilgængelige fra din telefon, desktop-app og brugerportalen og vil ikke blive afskrevet.
3

Klik på Gem.

Næste trin

Hvis din placering har afskrift af indtalt besked aktiveret, skal indstillingen Brug intern postkasse og e-mail en kopi af indtalt besked vælges, så du kan modtage afskrifter af indtalt besked. Få flere oplysninger i afsnittet Konfigurer afskrift af telefonsvarer.

Du kan konfigurere et e-mail-id for at modtage underretninger, når en ny voicemail modtages.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Underretninger , og slå Modtag telefonsvarerbeskeder til.

3

Vælg en af følgende valgmuligheder:

 • For at modtage e-mailunderretninger skal du vælge E-mail og indtaste den e-mailadresse, der skal sendes underretninger til.
 • For at modtage sms-beskeder skal du vælge sms og indtaste telefonnummeret og vælge tjenesteudbyderen.

   

  Hvis du vil modtage underretninger via tekst, skal du kontakte din trådløse udbyder for at få deres e-mail til tekstbehandling.

4

Hvis du vil sende en voicemail til en e-mailadresse med den vedhæftede meddelelse, skal du gå til Yderligere indstillinger, slå en kopi af voicemail-meddelelsen til, og indtaste e-mailadressen for at sende transskriptionerne til.


 

Denne valgmulighed er muligvis ikke tilgængelig, hvis videresendelse af telefonsvarer er deaktiveret.

5

Klik på Gem.

Næste trin

Hvis din placering har afskrift af indtalt besked aktiveret, skal indstillingen Brug intern postkasse og e-mail en kopi af indtalt besked vælges, så du kan modtage afskrifter af indtalt besked. Få hjælp i afsnittet Konfigurer afskrift af telefonsvarer.

Med voicemail-afskrift kan du modtage en e-mail med voicemail-afskriften i brødteksten i e-mailen og .wav-filen som en vedhæftet voicemail.

Før du begynder

 • Understøttede sprog(er): Engelsk

 • Administratoren skal aktivere afskrift af telefonsvarer for din placering.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Meddelelseshukommelse og vælg Brug intern postkasse.

3

Gå til Yderligere indstillinger , og slå en kopi af telefonsvarermeddelelsen til på e-mail, og indtast e-mailadressen for at sende transskriptionerne til.


 

Denne valgmulighed er muligvis ikke tilgængelig, hvis videresendelse af telefonsvarer er deaktiveret.

4

Klik på Gem.

Du kan bruge følgende billede som et nyttigt billede af en e-mailunderretning til telefonsvarerafskrift.

Du kan også se afskriften til indtalt besked i Webex-appen.

Årsager til, at transskription af voicemail ikke er tilgængelig

Systemet producerer ikke en afskrift, hvis den overordnede kvalitet eller nøjagtighed af afskriften er dårlig. Det kan ske, hvis lydkvaliteten var dårlig på grund af følgende begrænsninger:

 • Støjende baggrund

 • Dårlig hørbarhed

 • Ikke-engelske ord, der findes i lyden eller ikke-understøttet sprog


  Telefonsvarerafskrift er kun tilgængelig for telefonsvarerbeskeder, der er tilbage på engelsk.

 • Kraftig accent

Du kan give personer, der ringer op, mulighed for at trykke på 0 og blive viderestillet til et andet telefonnummer efter eget valg, når de når din telefonsvarerhilsen.


Hvis denne funktion er aktiveret, skal du sørge for at optage din telefonsvarerhilsen med den relevante vejledning til opkalderen. For eksempel: "Tryk på 0 for at kontakte min assistent."

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til Yderligere indstillinger , og slå Viderestil på "0" til et andet telefonnummer, og indtast det telefonnummer, som opkaldere skal viderestilles til.

3

Klik på Gem.

Faxmeddelelser giver dig mulighed for at modtage direkte indgående faxer fra voicemail-tjenesten.


Faxer gemmes i et delt lagerområde sammen med talemeddelelser. Lagringskapacitet er 100 minutter med voicemail eller 1000 sider med faxmeddelelser. Sørg for at tildele plads til nye faxmeddelelser, og arkiv klogt.

Før du begynder

Valgmuligheden faxmeddelelser vises kun, hvis administratoren har aktiveret funktionen for dig.

1

Log ind på User Hub, klik derefter Indstillinger > Opkald > Telefonsvarer.

2

Gå til faxmeddelelser , og tænd for til/fra-knappen.

Hvis faxmeddelelsen er aktiveret af administratoren, er til/fra-knappen som standard aktiveret.

Dit faxnummer og dit lokalnummer vises.

3

Klik på Gem.