Wybieranie, kiedy wysyłać rozmówców do poczty głosowej

Możesz ustawić, kiedy chcesz wysyłać rozmówców na pocztę głosową. Na przykład możesz wysyłać wszystkie połączenia na pocztę głosową, gdy wiesz, że będziesz poza biurem i nie będziesz odbierać połączeń telefonicznych.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących kliknij pozycję Poczta głosowa.

3

Kliknij ustawienia poczty głosowej.

4

Wybierz, kiedy poczta głosowa ma być aktywna:

 • Zawsze
 • W przypadku zajętości

   

  Połączenia przychodzące nie będą kierowane do poczty głosowej, gdy połączenie oczekujące jest włączone.

 • Gdy nie ma odpowiedzi
5

Kliknij opcję Zapisz.

Wybieranie miejsca przechowywania poczty głosowej i faksu

Możesz wybrać, gdzie chcesz przechowywać pocztę głosową i faks — w portalu użytkowników wywołujących lub na określony adres e-mail jako plik .tiff.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących kliknij pozycję Poczta głosowa.

3

Kliknij ustawienia poczty głosowej.

4

Obok pozycji Magazyn wiadomościużyj menu rozwijanego, aby wybrać miejsce, w którym chcesz przechowywać wiadomości:

 • Korzystanie z systemowej skrzynki pocztowej
 • Użyj zewnętrznej skrzynki pocztowej— po tej opcji wprowadź adres e-mail, aby wysyłać wiadomości poczty głosowej i faksu. W przypadku wybrania tej opcji poczta głosowa i faks nie będą już dostępne w portalu użytkowników wywołujących.

 

Ta opcja może być niedostępna, jeśli przekazywanie poczty głosowej jest wyłączone.

5

Włącz wskaźnik oczekiwania na wiadomość dla telefonu stacjonarnego, zaznaczając pole wyboru obok opcji Użyj wskaźnika oczekiwania na wiadomość telefoniczną na telefonie IP Cisco.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Włączanie powiadomień poczty głosowej

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących kliknij pozycję Poczta głosowa.

3

Kliknij ustawienia poczty głosowej.

4

Przełącz na Powiadomienia.

5

Aby otrzymywać powiadomienia SMS, wybierz opcję Powiadom mnie za pomocą wiadomości TEKSTOWEJ o otrzymaniu nowych wiadomości poczty głosowej.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź numer telefonu i usługodawcę.

6

Aby otrzymywać powiadomienia e-mail, wybierz opcję Powiadom mnie pocztą e-mail o otrzymaniu nowych wiadomości poczty głosowej.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia.

7

Aby wysłać wiadomość na adres e-mail z załączoną wiadomością, zaznacz pole wyboru Dołącz nowe wiadomości poczty głosowej i wyślij pocztą e-mail.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia i załączone wiadomości.


 

Ta opcja może być niedostępna, jeśli przekazywanie poczty głosowej jest wyłączone.

8

Kliknij opcję Zapisz.

Zezwalaj dzwoniącym na przesyłanie z powitania poczty głosowej

Możesz zezwolić dzwoniącym na naciśnięcie 0 i przeniesienie na inny wybrany numer telefonu, gdy dotrą do powitania poczty głosowej.


Jeśli ta funkcja jest włączona, pamiętaj, aby nagrać powitanie poczty głosowej z odpowiednimi wskazówkami dla dzwoniącego. Na przykład "Aby skontaktować się z asystentem, naciśnij 0".

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących kliknij pozycję Poczta głosowa.

3

Kliknij ustawienia poczty głosowej.

4

Włącz naciśnij "0", aby przenieść do.

5

Wprowadź numer telefonu lub numer wewnętrzny, na który chcesz przenosić połączenia.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Konfigurowanie powitań poczty głosowej

Powitanie pocztą głosową to wiadomość, którą słyszą dzwoniący, gdy docierają do Poczty głosowej. Istnieją dwa rodzaje powitań poczty głosowej - Zajęty i Brak odpowiedzi. Powitanie Zajęte jest odtwarzane, gdy jesteś na innym połączeniu i nie masz połączenia oczekującego, a powitanie Brak odpowiedzi jest odtwarzane, gdy nie odbierasz połączenia.

Powitania poczty głosowej można konfigurować i zarządzać nimi w portalu użytkownikówpołączeń.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników wywołujących kliknij pozycję Poczta głosowa.

3

Kliknij ustawienia poczty głosowej.

4

Przewiń do pozycji Pozdrowienia.

5

Ustaw liczbę dzwonków, które mają słyszeć rozmówcy, zanim usłyszą powitanie poczty głosowej.

6

Wybierz powitanie zajęte z menu rozwijanego obok opcji Jeśli zajęte jest używanie powitaniaz:

 • System— umożliwia odtworzenie domyślnego powitania systemowego.
 • Osobiste— jeśli ta opcja jest zaznaczona, wybierz plik do przesłania.

   

  Pozdrowienia można nagrywać, wybierając portal głosowy (naciskając przycisk wiadomości na telefonie IP) i wprowadzając hasło portalu głosowego.

7

Wybierz powitanie bez odpowiedzi z menu rozwijanego obok opcji Jeśli bez odpowiedzi użyj powitaniaz:

 • System— umożliwia odtworzenie domyślnego powitania systemowego.
 • Osobiste— jeśli ta opcja jest zaznaczona, wybierz plik do przesłania.

   

  Pozdrowienia można nagrywać, wybierając portal głosowy (naciskając przycisk wiadomości na telefonie IP) i wprowadzając hasło portalu głosowego.

8

Kliknij opcję Zapisz.