Możesz ustawić, kiedy chcesz przekierować rozmówców na pocztę głosową. Na przykład możesz chcieć wysyłać wszystkie połączenia na pocztę głosową, gdy wiesz, że będziesz poza biurem i nie będziesz odbierać połączeń telefonicznych.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu dzwoniącego użytkownika kliknij opcję Poczta głosowa.

3

Kliknij opcję Ustawienia poczty głosowej.

4

Wybierz, kiedy Twoja poczta głosowa ma być aktywna:

 • Zawsze
 • W przypadku zajętości

   

  Połączenia przychodzące nie będą kierowane do poczty głosowej, gdy włączona jest funkcja połączeń oczekujących.

 • Kiedy nie ma odpowiedzi
5

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj tę prezentację wideo, jak ustawić, kiedy chcesz przekierować rozmówców na pocztę głosową.

Możesz wybrać, gdzie chcesz przechowywać wiadomości głosowe i faksy — w portalu użytkownika dzwoniącego lub na określony adres e-mail jako plik .tiff.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu dzwoniącego użytkownika kliknij opcję Poczta głosowa.

3

Kliknij opcję Ustawienia poczty głosowej.

4

Obok opcji Przechowywanie wiadomości użyj menu rozwijanego, aby wybrać miejsce przechowywania wiadomości:

 • Użyj systemowej skrzynki pocztowej
 • Użyj zewnętrznej skrzynki pocztowej — w tej opcji wprowadź adres e-mail, aby wysyłać wiadomości głosowe i faksy. Jeśli wybierzesz tę opcję, poczta głosowa i faksy nie będą już dostępne w portalu użytkowników dzwoniących.

 

Ta opcja może być niedostępna, jeśli przekazywanie poczty głosowej jest wyłączone.

5

Włącz wskaźnik wiadomości oczekującej na telefonie stacjonarnym, zaznaczając pole obok opcji Użyj wskaźnika wiadomości oczekującej na telefonie IP firmy Cisco.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj tę prezentację wideo, aby dowiedzieć się, jak wybrać miejsce przechowywania wiadomości głosowych i faksów.

Co dalej?


Jeśli w Twojej lokalizacji włączono transkrypcję poczty głosowej, aby otrzymywać transkrypcje poczty głosowej, należy wybrać opcję Użyj systemowej skrzynki pocztowej i Dołącz nowe wiadomości głosowe i wyślij pocztą e-mail. Aby uzyskać pomoc, zobacz: Ustawienia transkrypcji poczty głosowej.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu dzwoniącego użytkownika kliknij opcję Poczta głosowa.

3

Kliknij opcję Ustawienia poczty głosowej.

4

Włącz Powiadomienia.

5

Aby otrzymywać powiadomienia SMS, wybierz opcję Powiadamiaj mnie SMS-em o odebraniu nowych wiadomości głosowych.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź numer telefonu i usługodawcę.

6

Aby otrzymywać powiadomienia e-mail, wybierz opcję Powiadamiaj mnie pocztą e-mail o otrzymaniu nowej wiadomości głosowej.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia.

7

Aby wysłać wiadomość na adres e-mail z dołączoną wiadomością, zaznacz pole obok opcji Dołącz nowe wiadomości poczty głosowej i wyślij pocztą e-mail.

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia i załączone wiadomości.


 

Ta opcja może być niedostępna, jeśli przekazywanie poczty głosowej jest wyłączone.

8

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj tę prezentację wideo dotyczącą włączania powiadomień poczty głosowej.

Co dalej?


Jeśli w Twojej lokalizacji włączono transkrypcję poczty głosowej, aby otrzymywać transkrypcje poczty głosowej, należy wybrać opcję Użyj systemowej skrzynki pocztowej i Dołącz nowe wiadomości głosowe i wyślij pocztą e-mail. Aby uzyskać pomoc, zobacz: Ustawienia transkrypcji poczty głosowej.

Przed rozpoczęciem

Dzięki transkrypcji poczty głosowej użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z transkrypcją poczty głosowej w treści wiadomości e-mail i plikiem WAV jako załącznik do poczty głosowej.


Administrator musi włączyć transkrypcję poczty głosowej dla Twojej lokalizacji.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników dzwoniących kliknij opcję Poczta głosowa.

3

Kliknij opcję Ustawienia poczty głosowej.

4

Z listy rozwijanej wybierz opcję Użyj systemowej skrzynki pocztowej obok opcji Przechowywanie wiadomości.

5

Włącz Powiadomienia.

6

Zaznacz pole obok opcji Dołącz nowe wiadomości głosowe i wyślij pocztą e-mail i wprowadź adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia.


 

Ta opcja może być niedostępna, jeśli przekazywanie poczty głosowej jest wyłączone.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Możesz użyć poniższego diagramu jako przydatnego obrazu powiadomienia e-mail o transkrypcji poczty głosowej:

Możesz zezwolić dzwoniącym na naciśnięcie 0 i przekierowanie na inny, wybrany przez Ciebie numer telefonu, gdy dotrą do powitania w poczcie głosowej.


Jeśli ta funkcja jest włączona, nagraj powitanie w poczcie głosowej z odpowiednią wskazówką dla dzwoniącego. Na przykład „Aby skontaktować się z moim asystentem, naciśnij 0”.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu dzwoniącego użytkownika kliknij opcję Poczta głosowa.

3

Kliknij opcję Ustawienia poczty głosowej.

4

Włącz opcję Naciśnij „0”, aby przenieść do.

5

Wprowadź numer telefonu lub numer wewnętrzny, na który chcesz przekazywać połączenia.

6

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj tę prezentację wideo, jak zezwolić dzwoniącym na przechodzenie z powitania w poczcie głosowej.

Powitanie w poczcie głosowej to wiadomość, którą usłyszą dzwoniący, gdy dotrą do Twojej poczty głosowej. Istnieją dwa rodzaje powitań w poczcie głosowej — zajęty i brak odpowiedzi. Powitanie Zajęty jest odtwarzane, gdy prowadzisz inną rozmowę i nie masz połączenia oczekującego, a powitanie Brak odpowiedzi jest odtwarzane, gdy nie odbierasz połączenia.

Możesz skonfigurować powitania poczty głosowej i zarządzać nimi w portalu użytkowników dzwoniących.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu dzwoniącego użytkownika kliknij opcję Poczta głosowa.

3

Kliknij opcję Ustawienia poczty głosowej.

4

Przewiń do Pozdrowienia.

5

Ustaw liczbę dzwonków, którą mają usłyszeć rozmówcy, zanim usłyszą powitanie w poczcie głosowej.

6

Wybierz powitanie zajęte z menu rozwijanego obok opcji Jeśli zajęty, użyj powitania od:

 • System — odtwarza domyślne powitanie systemowe.
 • Osobisty — jeśli ta opcja jest zaznaczona, wybierz plik do przesłania.

   

  Powitania można nagrać, wybierając opcję Voice Portal (naciskając przycisk wiadomości na telefonie IP) i wprowadzając hasło Voice Portal.

7

Wybierz powitanie bez odpowiedzi z menu rozwijanego obok opcji Jeśli brak odpowiedzi, użyj powitania od:

 • System — odtwarza domyślne powitanie systemowe.
 • Osobisty — jeśli ta opcja jest zaznaczona, wybierz plik do przesłania.

   

  Powitania można nagrać, wybierając opcję Voice Portal (naciskając przycisk wiadomości na telefonie IP) i wprowadzając hasło Voice Portal.

8

Kliknij opcję Zapisz.

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj tę prezentację wideo dotyczącą konfigurowania powitań w poczcie głosowej.