Изберете кога да изпращате обаждащите се на гласова поща

Можете да зададете кога бихте искали да изпращате обаждащите се на гласовата ви поща. Например може да искате да изпратите всички обаждания до гласовата поща, когато знаете, че ще сте извън офиса и няма да приемате телефонни обаждания.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал щракнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

Изберете кога гласовата ви поща да е активна:

 • Винаги
 • Когато е зает

   

  Входящите обаждания няма да бъдат насочени към гласова поща, когато чакането на повикване е активирано.

 • Когато няма отговор
5

Щракнете върху Запиши.

Изберете къде да съхранявате гласовата поща и факс съобщенията си

Можете да изберете къде бихте искали да съхраните гласовата си поща и факс съобщенията – в повикващия потребителски портал или на определен имейл адрес като .tiff файл.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал щракнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

До Място за съхранение на съобщения използвайте падащотоменю, за да изберете къде искате да съхраните съобщенията си:

 • Използване на системна пощенска кутия
 • Използвайте Външна пощенска кутия – С тази опция въведете имейл адреса, зада изпратите вашата гласова поща и факс съобщения. Ако изберете тази опция, гласовата поща и факс съобщенията вече не са налични в портала за повикващи потребители.

 

Тази опция може да е недостъпна, ако препращането на гласова поща е деактивирано.

5

Активирайте индикатора за изчакване на съобщението за телефона на бюрото си, като поставите отметка в квадратчето до Използване на индикатора за чакане на телефонно съобщение на вашия Cisco IP Phone.

6

Щракнете върху Запиши.

Разрешаване на известия за гласова поща

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал щракнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

Превключване на Известия.

5

За да получавате известия за текстови съобщения, изберете Уведоми ме чрез текстово съобщение, когато се получат нови съобщения в гласовата поща.

Ако тази опция е избрана, въведете телефонния номер и доставчика на услуги.

6

За да получавате известия по имейл, изберете Уведоми ме чрез имейл, когато се получат нови съобщения в гласовата поща.

Ако тази опция е избрана, въведете имейл адреса, на който да изпращате известия.

7

За да изпратите на имейл адрес с приложеното съобщение, поставете отметка в квадратчето до Прикачете нови съобщения в гласовата поща и изпратете по имейл.

Ако тази опция е избрана, въведете имейл адреса, на който да изпратите известията и прикачените съобщения.


 

Тази опция може да е недостъпна, ако препращането на гласова поща е деактивирано.

8

Щракнете върху Запиши.

Разрешаване на повикващите да се прехвърлят от поздрава ви по гласовата поща

Можете да позволите на обаждащите се да натиснат 0 и да бъдат прехвърлени на друг телефонен номер, по ваш избор, когато достигнат поздрава ви по гласовата поща.


Ако тази функция е активирана, не забравяйте да запишете поздрава си по гласовата поща с подходящите насоки за обаждащия се. Например, "За да стигнете до асистента ми, натиснете 0".

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал щракнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

Превключвайте на Натиснете '0', за да се прехвърлите в.

5

Въведете телефонния номер или разширението, където бихте искали обажданията да бъдат прехвърлени.

6

Щракнете върху Запиши.

Настройване на поздравите ви от гласовата поща

Поздравът ви по гласовата поща е съобщението, което вашите обаждащи се чуват, когато достигнат гласовата ви поща. Има два вида поздрави от гласовата поща - Зает и Без отговор. Поздравът "Зает" се играе, когато сте на друго обаждане и нямате повикване чакане, а поздравът "Без отговор" се играе, когато не отговаряте на обаждането.

Можете да настроите и управлявате поздравите си от гласовата поща в портала за извикване на потребители.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От повикващия потребителски портал щракнете върху Гласова поща.

3

Кликнете върху Настройки на гласовата поща.

4

Превъртете до Поздрави.

5

Задайте броя пръстени, които бихте искали да чуят обаждащите се, преди да чуят поздрава ви от гласовата поща.

6

Изберете своя зает поздрав от падащото меню до Ако заета употреба поздрав от:

 • Система—Това възпроизвежда поздрава по подразбиране на системата.
 • Лично—Ако тази опция е избрана, изберете файла за качване.

   

  Поздравите могат да бъдат записани чрез набиране на Гласовия портал (натискане на бутона за съобщение на вашия IP телефон) и въвеждане на паролата за Гласов портал.

7

Изберете своя поздрав без отговор от падащото меню до Ако неотговорен употреба поздрав от:

 • Система—Това възпроизвежда поздрава по подразбиране на системата.
 • Лично—Ако тази опция е избрана, изберете файла за качване.

   

  Поздравите могат да бъдат записани чрез набиране на Гласовия портал (натискане на бутона за съобщение на вашия IP телефон) и въвеждане на паролата за Гласов портал.

8

Щракнете върху Запиши.