Du kan ange när du vill skicka inringare till din röstbrevlåda. Du vill kanske till exempel skicka alla samtal till röstbrevlådan när du vet att du kommer att vara borta från kontoret och inte ta några telefonsamtal.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Välj när röstbrevlådan ska vara aktiv:

 • Alltid
 • Vid upptaget

   

  Inkommande samtal dirigeras inte till röstbrevlådan när väntande samtal är aktiverat.

 • Vid inget svar
5

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du ställer in när du vill skicka inringare till din röstbrevlåda.

Du kan välja var du vill lagra dina röst meddelanden och faxmeddelanden– i användarportalen för samtal eller till en angiven e-postadress som en .tiff-fil.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Använd rullgardingsmenyn bredvid Meddelandelagring för att välja var du vill lagra dina meddelanden:

 • Använd systemets postlåda
 • Använd extern postlåda – Med det här alternativet anger du e-postadressen för att skicka dina röstbrevlåda och faxmeddelanden. Om du väljer det här alternativet är röstbrevlåda och faxmeddelanden inte längre tillgängliga i användarportalen för samtal.

 

Det här alternativet är eventuellt inte tillgängligt om röstbrevlådan är inaktiverad.

5

Aktivera indikatorn för väntande meddelanden för skrivbordstelefon genom att markera rutan bredvid Använd indikatorn för väntande telefonmeddelanden på din Cisco IP-telefon.

6

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du väljer var du vill lagra röstbrevlådan och faxmeddelandena.

Nästa steg


Om transkribering av röstbrevlåda är aktiverat på din plats måste alternativet Använd systempostlåda och Bifoga nya röstbrevlådemeddelanden och skicka via e-post väljas för att du ska kunna ta emot transkriptioner av röstbrevlåda. Om du behöver hjälp, se: Transkriberingsinställningar för röstbrevlåda.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Växla mellan aviseringar.

5

För att ta emot aviseringar via sms väljer du Meddela mig via sms när nya röst brev låde meddelanden tas emot.

Om det här alternativet har valts anger du telefonnumret och tjänsteleverantören.

6

För att få e-postaviseringar väljer du Meddela mig via e-post när nya röst meddelanden tas emot.

Om detta alternativ är valt anger du e-postadressen som du vill skicka aviseringar till.

7

Om du vill skicka till en e-postadress med meddelandet bifogat markerar du rutan bredvid Bifoga nya röstbrevlådemeddelanden och skickar via e-post.

Om detta alternativ är valt anger du e-postadressen för att skicka meddelanden och bifogade meddelanden till.


 

Det här alternativet är eventuellt inte tillgängligt om röstbrevlådan är inaktiverad.

8

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du aktiverar dina röstbrevlådemeddelanden.

Nästa steg


Om transkribering av röstbrevlåda är aktiverat på din plats måste alternativet Använd systempostlåda och Bifoga nya röstbrevlådemeddelanden och skicka via e-post väljas för att du ska kunna ta emot transkriptioner av röstbrevlåda. Om du behöver hjälp, se: Transkriberingsinställningar för röstbrevlåda.

Innan du börjar

Med transkribering av röstbrevlådan får användaren ett e-postmeddelande med transkribering av röstbrevlådan i e-postmeddelandet och . WAV-fil som en röstbrevlådebilaga.


Administratören måste aktivera transkribering av röstbrevlåda för din plats.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen ringer.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Använd alternativet Använd systempostlåda bredvid Message Storage listruta.

5

Växla mellan aviseringar.

6

Markera rutan bredvid Bifoga nya röstmeddelanden och skicka via e-post och ange e-postadressen att skicka aviseringar till.


 

Det här alternativet är eventuellt inte tillgängligt om röstbrevlådan är inaktiverad.

7

Klicka på Spara.

Du kan använda följande diagram som en hjälpsam visuell bild av e-postavisering för transkribering av röstbrevlåda:

Du kan tillåta att uppringare trycker på 0 och överförs till ett annat telefonnummer, som du själv väljer, när de når din hälsningsfras till röstbrevlådan.


Om den här funktionen är aktiverad ska du se till att spela in din hälsning till röstbrevlådan med lämplig vägledning för den som ringer. Till exempel "För att nå min assistent trycker du på 0".

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Växla på Tryck på '0' för att överföra till.

5

Ange telefonnumret eller anknytningen där du vill att samtal ska överföras.

6

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du tillåter att uppringare överförs från din hälsningsfras i röstbrevlådan.

Din hälsning till röstbrevlådan är det meddelande som inringarna hör när de når din röstbrevlåda. Det finns två typer av hälsningsfraser till röstbrevlådan – upptaget och inget svar. Hälsningen Upptagen spelas upp när du är i ett annat samtal och inte har samtalet väntar, och hälsningen Inget svar spelas upp när du inte svarar på samtalet.

Du kan konfigurera och hantera dina hälsningsmeddelanden i användarportalen för samtal.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Klicka på Röstbrevlåda i användarportalen för att ringa.

3

Klicka på Inställningar för röstbrevlåda.

4

Bläddra till Hälsningar.

5

Ange hur många samtal du vill att inringare ska höra innan de hör din hälsning till röstbrevlådan.

6

Välj din hälsning för upptagen från den nedrullningade menyn bredvid Om upptaget använder du hälsningen från:

 • System – detta spelar upp systemets standardhälsning.
 • Personlig – Om det här alternativet har valts väljer du den fil som ska överföras.

   

  Hälsningar kan spelas in genom att ringa röstportalen (trycka på meddelandeknappen på din IP-telefon) och ange lösenordet till röstportalen.

7

Välj din hälsningsfras för nej-svar från rullgardin bredvid Om obesvarad använd hälsning från:

 • System – detta spelar upp systemets standardhälsning.
 • Personlig – Om det här alternativet har valts väljer du den fil som ska överföras.

   

  Hälsningar kan spelas in genom att ringa röstportalen (trycka på meddelandeknappen på din IP-telefon) och ange lösenordet till röstportalen.

8

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du hälsningsfraser i röstbrevlådan konfigureras.