Velg når innringere skal sendes til telefonsvareren

Du kan angi når du vil sende innringere til telefonsvareren. Det kan for eksempel være lurt å sende alle anrop til telefonsvareren når du vet at du kommer til å være ute av kontoret og ikke ta telefonsamtaler.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk Telefonsvarer i brukerportalen for anrop.

3

Klikk Innstillinger for telefonsvarer.

4

Velg når telefonsvareren skal være aktiv:

 • Alltid
 • Når det er opptatt

   

  Innkommende anrop blir ikke sendt til telefonsvareren når samtale venter er aktivert.

 • Når ikke noe svar
5

Klikk på Lagre.

Velg hvor du vil lagre talepost- og faksmeldinger

Du kan velge hvor du vil lagre talepost- og faksmeldingene dine – i brukerportalen for anrop eller til en angitt e-postadresse som en .tiff fil.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk Telefonsvarer i brukerportalen for anrop.

3

Klikk Innstillinger for telefonsvarer.

4

Bruk rullegardinmenyen ved siden av Meldingslagringtil å velge hvor du vil lagre meldingene:

 • Bruke systempostboks
 • Bruk ekstern postboks– Med dette alternativet skriver du inn e-postadressen for å sende talepost- og faksmeldinger. Hvis du velger dette alternativet, er ikke talepost- og faksmeldinger lenger tilgjengelige i Brukerportal for anrop.

 

Dette alternativet kan være utilgjengelig hvis videresending av talepost er deaktivert.

5

Aktiver venteindikatoren for meldingen for bordtelefonen ved å merke av i boksen ved siden av Bruk venteindikator for telefonmelding på Cisco IP-telefonen.

6

Klikk på Lagre.

Aktivere talepostvarsler

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk Telefonsvarer i brukerportalen for anrop.

3

Klikk Innstillinger for telefonsvarer.

4

Slå på varslinger.

5

Hvis du vil motta tekstmeldingsvarsler, velger du Varsle meg via tekstmelding når nye talepostmeldinger mottas.

Hvis dette alternativet er valgt, angir du telefonnummeret og tjenesteleverandøren.

6

Hvis du vil motta e-postvarsler, velger du Varsle meg via e-post når nye talepostmeldinger mottas.

Hvis dette alternativet er valgt, skriver du inn e-postadressen du vil sende varsler til.

7

Hvis du vil sende til en e-postadresse med meldingen vedlagt, merker du av i boksen ved siden av Legg ved nye talepostmeldinger og sender via e-post.

Hvis dette alternativet er valgt, skriver du inn e-postadressen du vil sende varslene og vedlagte meldinger til.


 

Dette alternativet kan være utilgjengelig hvis videresending av talepost er deaktivert.

8

Klikk på Lagre.

Tillat innringere å overføre fra taleposthilsenen din

Du kan la innringere trykke på 0 og bli overført til et annet telefonnummer, etter eget valg, når de når taleposthilsenen din.


Hvis denne funksjonen er aktivert, må du huske å spille inn taleposthilsenen med riktig veiledning for oppringeren. "Trykk for eksempel 0 for å nå assistenten min."

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk Telefonsvarer i brukerportalen for anrop.

3

Klikk Innstillinger for telefonsvarer.

4

Slå på Trykk '0' for å overføre til.

5

Skriv inn telefonnummeret eller internnummeret der du vil at anrop skal overføres.

6

Klikk på Lagre.

Konfigurere taleposthilsenene

Taleposthilsenen din er meldingen innringerne hører når de kommer til telefonsvareren din. Det finnes to typer taleposthilsener - Opptatt og Ikke noe svar. Hilsenen Opptatt spilles av når du er i en annen samtale og ikke har samtale venter, og hilsenen Ingen svar spilles av når du ikke svarer på anropet.

Du kan konfigurere og administrere taleposthilsenene i Ringebrukerportalen.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk Telefonsvarer i brukerportalen for anrop.

3

Klikk Innstillinger for telefonsvarer.

4

Rull til Hilsener.

5

Angi antall ringesignaler du vil at innringere skal høre før de hører taleposthilsenen din.

6

Velg den opptatte hilsenen på rullegardinmenyen ved siden av Hvis opptatt bruker hilsen fra:

 • System– Dette spiller av systemets standardhilsen.
 • Personlig–Hvis dette alternativet er valgt, velger du filen du vil laste opp.

   

  Hilsener kan tas opp ved å ringe taleportalen (trykke på meldingsknappen på IP-telefonen) og skrive inn taleportalpassordet.

7

Velg svarfri hilsen på rullegardinmenyen ved siden av Hvis ubesvart bruk hilsen fra:

 • System– Dette spiller av systemets standardhilsen.
 • Personlig–Hvis dette alternativet er valgt, velger du filen du vil laste opp.

   

  Hilsener kan tas opp ved å ringe taleportalen (trykke på meldingsknappen på IP-telefonen) og skrive inn taleportalpassordet.

8

Klikk på Lagre.