Datová zařízení, jako jsou faxové přístroje a modemy, nemusí se zařízením ATA fungovat optimálně. Fax a modemy budou nejlépe fungovat, když použijete vyhrazenou linku sítě PSTN.

Ve výchozím nastavení se faxy odesílají v režimu T.38. Faxová data se šifrují ze systému ATA do služby Cisco Webex Call.

Při přenosu faxové zprávy prostřednictvím systému ATA může dojít k potížím. Správce může tento problém vyřešit povolením režimu T.38. Upozorňujeme, že když je povolen režim T.38, faxové zprávy se nešifrují.

Než začnete

Chcete-li snížit počet chyb při příjmu faxových hovorů, nastavte faxový přístroj do režimu faxu nebo automatického faxového odpovídacího režimu. Jinak může faxový přístroj považovat příchozí faxové volání za hlasový hovor a fax může selhat.

1

Požádejte správce, aby přepnul faxové zařízení do režimu T.38.

2

Po změně režimu na T.38 zašlete zkušební faxovou zprávu.

Další postup

Pokud problémy s faxovými zprávami přetrvávají:

  • Restartujte fax a adaptér analogového telefonu (ATA).

  • Zkontrolujte všechna fyzická připojení na faxovém zařízení a adaptéru ATA.

  • Zkontrolujte stav adaptéru ATA v systému Cisco Webex .

  • Snižte přenosovou rychlost faxového zařízení na 9 600 nebo 2 400 b/s. Některé faxové přístroje mají zámořský režim, který nastavuje nízkou přenosovou rychlost.

  • Změňte ve faxovém přístroji hodnotu ECM (Error Correction Mode).

  • Snižte počet stránek, které přenášíte v jednom faxu.