ייתכן שהתקני נתונים, כגון מכונות פקסימיליה ומודם, לא יפעלו באופן מיטבי עם ATA. לקבלת ביצועי פקס ומודם מיטביים, המשך להשתמש בקו PSTN ייעודי.

כברירת מחדל, אתה שולח פקסים כאשר מצב T.38 מושבת. נתוני הפקס מוצפנים מהאתא לשירות Cisco Webex Call.

ייתכן שתיתקל בבעיות בהעברת פקס דרך ATA. מנהל המערכת יכול להפעיל את מצב T.38 כדי לפתור בעיות אלה. זכור שכאשר T.38 מופעל, הפקסים שלך אינם מוצפנים.

לפני שאתה מתחיל

כדי לצמצם כשלים בשיחות פקס נכנסות, הגדר את מכשיר הפקס למצב פקס או למצב מענה אוטומטי לפקס. אחרת, מכשיר הפקס עלול להתייחס לשיחת פקס נכנסת כאל שיחה קולית ולגרום לכשל בפקס.

1

בקש ממנהל המערכת להחליף את מכשיר הפקס למצב T.38.

2

שלח פקס בדיקה לאחר המעבר למצב T.38.

מה לעשות בשלב הבא

אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהודעות פקס:

  • הפעל מחדש את מכשיר הפקס ואת מתאם הטלפון האנלוגי (ATA).

  • בדוק את כל החיבורים הפיזיים במכשיר הפקס וב-ATA.

  • בדוק את מצב ה- ATA שלך בהגדרות Webex.

  • הנמיכו את קצב השידור במכשיר הפקס ל-9600 או 2400 bps. מכשירי פקס מסוימים מספקים מצב חו"ל, הקובע קצב שידור נמוך.

  • שנה את ערך מצב תיקון שגיאות (ECM) במכשיר הפקס.

  • הקטן את מספר העמודים שאתה משדר בשיחת פקס אחת.